Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. septembrī

Eiropas Savienība paziņo par vairāk nekā 124 miljonu piešķiršanu, lai palielinātu drošību Somālijā

ES ir paziņojusi, ka tā sniegs papildu atbalstu vairāk nekā 124 miljonu eiro apmērā Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM).

Šis jaunais ES finansiālais atbalsts segs izmaksas, tostarp karavīru algas visiem AMISOM karavīriem, misijas policijas un civilā komponenta izmaksas, kā arī misijas galvenās mītnes Nairobi, Kenijā, darbības izmaksas. Šis atbalsts būs izšķiroši svarīgs, lai ļautu AMISOM turpināt pildīt tās Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes pilnvarojumu veikt aktīvas miera atbalsta operācijas visā Somālijā.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: Drošāka vide Somālijā nāks par labu Somālijas iedzīvotājiem un valsts attīstībai kopumā. AMISOM ir būtiska loma, atbalstot Somāliju tās ceļā uz stabilitāti un ilgstošu mieru līdz valsts varēs uzņemties pilnu atbildību par savu drošību.”

Augstā pārstāve Ketrina Eštone sacīja: “Somālija, ko mēs redzam šodien, ir apliecinājums progresam, ko ir iespējams panākt ar valsts un tās partneru stingru apņemšanos pārvarēt pilsoņu kara un nabadzības radīto postu. AMISOM un Somālijas valsts drošības spēkiem ar Eiropas Savienības atbalstu ir izdevies panākt drošību un telpu, kurā var īstenot politiku un var sākties samierināšanās process. Pamatojoties uz jau panākto progresu, Somālija un tās starptautiskie partneri 16. septembrī Briselē vienosies par „Jaunā kursa paktu” valsts nākotnei, kas palīdzēs Somālijai turpināt nestabilas valsts atjaunošanu un dalītas nācijas apvienošanu.”

ES un Somālijas federālā valdība 2013. gada 16. septembrī Briselē kopīgi rīkos augsta līmeņa konferenci par „Jaunu kursu Somālijai” („A New Deal for Somalia”), lai uzturētu pozitīvu virzību Somālijā, un apņemsies atbalstīt valsts atjaunošanas satvaru. Šajā konferencē piedalīsies starptautiskā sabiedrība un Somālijas iedzīvotāji, lai atbalstītu šo satvaru — “paktu” Somālijai nākamajiem trim gadiem.

ES arī aicina citus līdzekļu devējus palīdzēt finansēt AMISOM. Šis jaunais finansējums attiecas uz laika periodu no 2013. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, un tā rezultātā kopējais ES ieguldījums AMISOM sasniegs gandrīz 600 miljonus eiro.

Vispārīga informācija

AMISOM ir Āfrikas Savienības vadīta misija, ko pilnvarojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, lai:

  • uzturētu klātbūtni un veiktu militārās operācijas četros apgabalos Somālijas centrālās daļas dienvidos (saskaņā ar 2012. gada 5. janvāra koncepciju),

  • atbalstītu dialogu un samierināšanu Somālijā,

  • nodrošinātu Somālijas federālās valdības aizsardzību un svarīgākās infrastruktūras drošību,

  • palīdzētu īstenot Somālijas valsts drošības plānus, izmantojot Somālijas drošības spēku apmācību un darbaudzināšanu,

  • veicinātu drošības apstākļus, kas vajadzīgi humānās palīdzības sniegšanai,

  • palīdzētu federālajai valdībai tās civilo spēju ietvaros,

  • paplašinātu valsts varu apgabalos, kas atgūti no Al-Shabaab, un aizsargātu valdības personālu un telpas.

Kopš operācijas uzsākšanas 2007. gada martā ES ir bijusi viena no galvenajām tās finansētājām un vienīgā karavīru algu finansētāja ar Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda starpniecību, kas ir ES galvenais instruments miera un drošības atbalstam Āfrikā. ES ir arī finansējusi misiju, tās dalībvalstīm veicot divpusējas iemaksas. Kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros ar apmācības misijas EUTM Somalia starpniecību ES apmāca Somālijas nacionālos bruņotos spēkus. Ar šīs misijas palīdzību ES mērķis ir palīdzēt attīstīt Somālijas drošības institūcijas, lai visbeidzot nodotu atbildību par drošību Somālijai.

Misija dod arī ieguldījumu ES un Āfrikas partnerattiecībās miera un drošības jomā, kas ir viena no ES un Āfrikas kopējās stratēģijas (JAES) jomām. Stratēģija, kas pieņemta 2007. gada decembra Lisabonas augstākā līmeņa sanāksmē, vēl aizvien kalpo par visaptverošu politikas satvaru ES un Āfrikas attiecībām. JAES dod jaunu pamatu ES un Āfrikas attiecībām, kas balstītas uz kopīgām vērtībām un interesēm. Abas puses ir apņēmušās stiprināt savu sadarbību kā vienlīdzīgiem partneriem, pamatojoties uz ilgtermiņa redzējumu ES un Āfrikas attiecībām globalizācijas laikmetā.

Sīkāka informācija

ES attiecības ar Somāliju:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Konference „Jauns kurss Somālijai”:

http://www.somalia-newdeal-conference.eu/

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Āfrikas un ES partnerattiecību tīmekļa vietne:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar