Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 september 2013

Vassiliou stöder Litauens satsning på utbildning och ungdom

EU:s utbildnings- och ungdomskommissionär Androulla Vassiliou besöker Litauen den 5–10 september för att visa sitt stöd för det litauiska EU-ordförandeskapets initiativ att sätta högkvalitativ utbildning och ökade möjligheter för unga människor högst på den politiska dagordningen. Under sitt besök kommer hon att inviga EU-ungdomskonferensen med Litauens president Dalia Grybauskaitė och närvara vid konferensen om europeisk högre utbildning i världen med premiärminister Algirdas Butkevičius. Hon ska också träffa utbildningsminister Dainius Pavalkis, arbetsmarknads- och socialminister Algimanta Pabedinskienė och ledamöter av Seimas (Litauens parlament).

– Det gläder mig att det litauiska ordförandeskapet lyfter fram utbildnings- och ungdomsfrågornas betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning, säger Androulla Vassiliou. Det ger en tydlig signal inför lanseringen av EU:s nya program Erasmus+, som under de kommande sju åren kommer att ge fyra miljoner unga européer möjlighet att studera, yrkesutbilda sig, undervisa och frivilligarbeta utomlands. Jag ser särskilt fram emot att diskutera det nya programmet och de möjligheter det erbjuder när jag träffar studenter under mitt besök.

Den 5 september deltar Androulla Vassiliou i ordförandelandets konferens om europeisk högre utbildning i världen i Vilnius. Konferensen ska främst handla om EU-kommissionens nya strategi för internationalisering av den högre utbildningen, med kraftfullare åtgärder för att stärka samarbetet och öka rörligheten över EU:s gränser och förbättra den högre utbildningen och bidra till innovation och nya jobb (se IP/13/678).

Androulla Vassiliou kommer att lyfta fram hur viktigt det är att ta fram övergripande nationella och institutionella strategier som handlar om mer än rörlighet och som även främjar nya typer av partnerskap. Hon kommer att förklara hur EU vill bidra till detta genom sina nya program Erasmus+ och Horisont 2020. Hon ska också besöka vetenskaps- och kommunikationscentret vid Vilnius universitetsbibliotek den 5 september.

Nästa dag, den 6 september, träffar hon studenter i Kaunas från Vytautas Magnus-universitetet och andra lärosäten för att diskutera Erasmus+, Europas framtid och utbildningens betydelse för att lösa den ekonomiska krisen.

Åtgärder som kan hjälpa ungdomar in i samhället, särskilt de som är arbetslösa och inte går någon utbildning, kommer att diskuteras på EU:s ungdomskonferens (Vilnius, 9–12 september). Androulla Vassiliou kommer att påpeka att problemet bara kan lösas om man samordnar alla relevanta politikområden på nationell och europeisk nivå, framför allt utbildning, sysselsättning och folkhälsa. Hon kommer också att rapportera om översynen av EU:s strukturerade dialog med ungdomar som vill vara med och utforma den EU-politik som påverkar dem. Omkring 100 ungdomsrepresentanter kommer att redovisa synpunkter från samråd i sina länder och utbyta synpunkter med företrädare för ungdomsministerierna.

Androulla Vassiliou ska också träffa ledamöter av Seimas och inviga en konferens om utbildningsledarskap den 9 september som inriktas på hur skolornas ledning kan förbättra utbildningen och göra den effektivare. Konferensen bygger på kommissionens initiativ om en ny syn på utbildning, där EU-länderna uppmanas att öka stödet till lärare, lärarutbildare och skolornas ledning för att få bättre utbildningsresultat.

Bakgrund

Litauen har sedan 2007 fått 76 miljoner euro i EU-bidrag från programmet för livslångt lärande. Av dessa har 39 miljoner euro gått till högre utbildning (Erasmus), 19 miljoner euro till yrkesutbildning (Leonardo da Vinci), 13 miljoner euro till samarbete mellan grundskolor och gymnasier (Comenius) och 5 miljoner euro till vuxenutbildning (Grundtvig). Litauen har dessutom fått 16,6 miljoner euro för ungdomsåtgärder från EU-programmet Aktiv ungdom. Under 2011–2012 fick över 3 500 litauiska studenter ett Erasmusstipendium för att studera eller praktisera utomlands. Under samma tid tog Litauen emot nästan 2 000 utländska studenter. Över 6 000 ungdomar och ungdomsledare från Litauen deltog 2012 i programmet Aktiv ungdom.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s nya program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott. Programmet väntas bli godkänt av parlamentet och rådet i höst och ska lanseras i januari 2014. Det ersätter programmet för livslångt lärande och EU:s internationella utbytesprogram. Tack vare sin rationaliserade struktur kommer Erasmus+ att bli både effektivare och billigare. Programmet har en budget på sammanlagt runt 14,5 miljarder euro och ska mellan 2014 och 2020 ge cirka fyra miljoner människor möjlighet att studera, yrkesutbilda sig, frivilligarbeta och praktisera utomlands.

Erasmus+ är främst till för unga människor, som har drabbats oproportionerligt hårt av den ekonomiska krisen. För närvarande är det runt 14 miljoner unga européer mellan 15 och 29 år som varken har jobb eller går någon utbildning. De löper större risk än andra att drabbas av fattigdom och social utestängning eller dåliga eller otrygga framtida jobbmöjligheter. Risken är också större att de hamnar i brottslighet eller lider av psykiska och fysiska hälsoproblem. Den ekonomiska förlusten av att ungdomar i Europa står utanför arbetsmarknaden beräknades 2011 till 153 miljarder euro eller 1,2 % av BNP.

Erasmus+ ska också stärka utbildningssamarbetet mellan EU-länderna och med resten av världen. För samarbete och utbyte med partnerländer utanför EU öronmärks 400 miljoner euro om året. Programmets internationella dimension bygger på kommissionens nya strategi ”Den europeiska högre utbildningen i världen”, som lanserades den 11 juli i år. Det kommer att finnas runt sju miljoner internationella utbytesstudenter i världen 2020 (jämfört med fyra miljoner 2010). De flesta kommer från Asien, Latinamerika och Mellanöstern. För närvarande lockar Europa varje år cirka 45 %, eller 1,8 miljoner, av alla utbytesstudenter.

Mer information

EU-kommissionens webbplats för allmän och yrkesinriktad utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter:@DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar