Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. septembra 2013

Komisarka Vassilioujeva podpira zavzemanje litovskega predsedstva EU za izobraževanje in mlade

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, bo od 5. do 10. septembra na obisku v Litvi, da bi podprla prizadevanja litovskega predsedstva EU za uvrstitev kakovosti izobraževanja in možnosti za mlade med najpomembnejše naloge političnega programa. Med obiskom bo komisarka skupaj s predsednico Republike Litve Dalio Grybauskaitė otvorila konferenco EU o mladih in skupaj s predsednikom vlade Algirdasom Butkeviciusom konferenco o evropskem visokošolskem izobraževanju v svetu. Srečala se bo tudi z ministrom za izobraževanje in znanost Dainiusom Pavalkisom, ministrico za socialno varnost in delo Algimanto Pabedinskienė ter poslanci Seimasa (litovskega parlamenta).

„Veseli me, da litovsko predsedstvo EU poudarja, kako so izobraževanje in mladi pomembni za trajnostno rast in delovna mesta,“ je povedala komisarka Vassilioujeva. „To je jasno sporočilo v času priprav na začetek novega programa EU Erasmus+, ki bo v prihodnjih sedmih letih 4 milijonom mladih Evropejcev omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljno delo v tujini. Še posebej se veselim razpravljanja o novem programu in o priložnostih, ki jih bo omogočil, ko se bom srečala s študenti.“

Komisarka bo sodelovala na konferenci litovskega predsedstva o evropskem visokošolskem izobraževanju v svetu, ki bo potekala 5. septembra v Vilni. Razprave bodo osredotočene na novo strategijo Evropske komisije na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja, ki zahteva drznejše ukrepe za krepitev sodelovanja in mobilnosti prek meja EU za povečanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in prispevanje k ustvarjanju delovnih mest in k inovacijam (glej IP/13/678).

Komisarka Vassilioujeva bo poudarila pomembnost oblikovanja celovitih nacionalnih in institucionalnih strategij, ki presegajo mobilnost in spodbujajo nove vrste partnerstev. Pojasnila bo, kako namerava EU prispevati k tem ciljem prek novih programov financiranja Erasmus+ in Obzorje 2020. 5. septembra bo obiskala tudi znanstveni in komunikacijski center univerzitetne knjižnice v Vilni.

Naslednji dan (6. septembra) se bo v Kaunasu srečala s študenti univerze Vytautas Magnus in drugih ustanov ter z njimi razpravljala o programu Erasmus+, prihodnosti Evrope ter vlogi izobraževanja in usposabljanja pri premagovanju sedanje krize.

Konferenca EU o mladih (potekala bo od 9. do 12. septembra v Vilni) bo osredotočena predvsem na ukrepe za povečanje socialne vključenosti mladih, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Komisarka Vassilioujeva bo poudarila, da je to vprašanje mogoče učinkovito obravnavati le z usklajevanjem vseh zadevnih področij politik, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem in zdravstvom, na nacionalni ravni in ravni EU. Prav tako bo poročala o pregledu strukturiranega dialoga EU z mladimi, ki imajo na ta način možnost, da prispevajo k oblikovanju politik EU, ki vplivajo na njihovo življenje. Okoli 100 predstavnikov mladih bo tudi predstavilo povratne informacije s posvetovanj v njihovih državah članicah. Cilj je najti skupne zaključke, ki naj bi jih ministrstva EU za mlade sprejela pozneje letos.

Komisarka Vassilioujeva se bo poleg tega 9. septembra srečala s poslanci Seimasa in otvorila konferenco o vodenju v izobraževanju, ki bo osredotočena na to, kako lahko vodstveni delavci izboljšajo kakovost in učinkovitost šol in ustanov za usposabljanje. Podlaga za ta dogodek je pobuda Komisije o ponovnem razmisleku o izobraževanju, ki države članice poziva h krepitvi podpore učiteljem, izobraževalcem učiteljev in ravnateljem za boljše učne rezultate.

Ozadje

Od leta 2007 je Litva prejela 76 milijonov evrov sredstev EU iz programa za vseživljenjsko učenje, in sicer 39 milijonov evrov za visokošolsko izobraževanje v okviru podprograma Erasmus, 19 milijonov evrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje v okviru podprograma Leonardo da Vinci, 13 milijonov evrov za sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami v okviru podprograma Comenius ter 5 milijonov evrov za izobraževanje odraslih v okviru podprograma Grundtvig. Litva je poleg tega prejela 16,6 milijona evrov za mlade iz programa EU Mladi v akciji. V obdobju 2011–2012 je več kot 3 500 litovskih študentov prejelo dotacije Erasmus za študij ali delovno prakso v tujini, v Litvo pa je prišlo skoraj 2 000 tujih študentov. Leta 2012 je več kot 6 000 mladih in mladinskih delavcev iz Litve sodelovalo v programu Mladi v akciji.

Erasmus+

Erasmus+, novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, naj bi Parlament in Svet potrdila to jesen, začel pa se bo januarja 2014. Nadomestil bo program za vseživljenjsko učenje in evropske mednarodne programe mobilnosti na področju izobraževanja. Z njegovo poenostavljeno strukturo se bo povečala učinkovitost, stroški pa se bodo znižali. S skupnim proračunom okoli 14,5 milijarde evrov bo v obdobju 2014–2020 4 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, prostovoljno delo ali pridobitev delovnih izkušenj v tujini.

Glavni upravičenci programa Erasmus+ bodo mladi, ki jih je gospodarska kriza nesorazmerno močno prizadela. Trenutno okoli 14 milijonov Evropejcev, starih od 15 do 29 let, ni zaposlenih, se ne izobražuje in ne usposablja. To skupino bolj ogrožajo revščina in socialna izključenost ali negotove in slabe možnosti prihodnjega zaposlovanja, duševne in telesne zdravstvene težave, pogosteje je vpletena tudi v kriminalna dejanja. Leta 2011 je bila gospodarska izguba v Evropi, ki je posledica brezposelnosti med mladimi, ocenjena na 153 milijard evrov, kar ustreza 1,2 % BDP.

Program Erasmus+ bo okrepil tudi sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja prek meja EU in drugod. Priložnostim sodelovanja s partnerskimi državami zunaj EU in s tem povezane mobilnosti bo namenjena podpora v višini 400 milijonov evrov na leto. Mednarodna dimenzija programa Erasmus+ bo gradila na novi strategiji Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu, ki jo je Komisija uvedla 11. julija. Do leta 2020 bo tako na svetu okoli 7 milijonov mednarodno mobilnih študentov (v primerjavi s 4 milijoni leta 2010), večinoma iz Azije, Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda. Evropa zdaj vsako leto privabi okoli 45 % ali 1,8 milijona mobilnih študentov.

Več informacij

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Vassilioujevo na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar