Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 september 2013

Vassiliou steunt inzet van het Litouwse EU-voorzitterschap voor onderwijs en jongeren

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, bezoekt van 5 tot en met 10 september Litouwen, waar zij steun zal verlenen aan de inspanningen van het Litouwse EU-voorzitterschap om goed onderwijs en kansen voor jongeren hoog op de politieke agenda te zetten. Tijdens haar bezoek zal commissaris Vassiliou samen met de Litouwse president Dalia Grybauskaitė de EU-jongerenconferentie openen en samen met minister-president Algirdas Butkevicius de conferentie "Europees hoger onderwijs in de wereld". Ook zal de commissaris ontmoetingen hebben met minister van Onderwijs en Wetenschappen Dainius Pavalkis, minister van Sociale Zekerheid en Arbeid Algimanta Pabedinskienė en leden van de Seimas (het Litouwse parlement).

"Ik ben blij dat het Litouwse EU-voorzitterschap het belang van onderwijs en jongeren voor duurzame groei en banen onderstreept," aldus commissaris Vassiliou. "Dit sterke signaal komt tijdens de voorbereiding van de start van het nieuwe EU-programma Erasmus+, waardoor in de komende zeven jaar vier miljoen jonge Europeanen de gelegenheid krijgen in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, les te geven of vrijwilligerswerk te verrichten. Ik verheug mij bijzonder op de ontmoetingen met studenten, met wie ik wil praten over het nieuwe programma en de kansen die daardoor ontstaan."

Op 5 september neemt de commissaris deel aan de conferentie over Europees hoger onderwijs in de wereld, die het voorzitterschap in Vilnius houdt. Het debat zal met name gaan over de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor internationalisatie in het hoger onderwijs, waarin wordt gepleit voor krachtigere maatregelen om de samenwerking en mobiliteit over de grenzen van de EU te versterken teneinde de kwaliteit van het hoger onderwijs te vergroten en aan het scheppen van banen en aan innovatie bij te dragen (zie IP/13/678).

Commissaris Vassiliou zal wijzen op het belang van de ontwikkeling van uitgebreide nationale en institutionele strategieën die verder gaan dan mobiliteit en ook nieuwe soorten samenwerkingsverbanden bevorderen. Zij zal uitleggen hoe de EU aan deze doelstellingen zal bijdragen met de nieuwe financieringsprogramma's "Erasmus+" en "Horizon 2020". Op 5 september zal zij ook een bezoek brengen aan het wetenschaps- en communicatiecentrum van de universiteitsbibliotheek van Vilnius.

De volgende dag (6 september) zal zij in Kaunas studenten van onder meer de Vytautas Magnusuniversiteit ontmoeten, met wie zij zal spreken over Erasmus+, de toekomst van Europa en de rol van onderwijs en opleiding bij het overwinnen van de huidige crisis.

Tijdens de jongerenconferentie van de EU, die van 9 tot en met 12 september in Vilnius wordt gehouden, zal vooral worden gesproken over maatregelen om de sociale insluiting van jongeren, en met name van jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of opleiding volgen, te vergroten. Commissaris Vassiliou zal benadrukken dat dit vraagstuk alleen doeltreffend kan worden aangepakt als op nationaal en EU-niveau sprake is van coördinatie van alle betrokken beleidsgebieden, waaronder onderwijs, werkgelegenheid en gezondheid. Ook zal zij verslag uitbrengen over de "gestructureerde dialoog" van de EU waardoor jongeren kunnen helpen bij het bepalen van het EU-beleid dat voor hen gevolgen heeft. Zo'n honderd vertegenwoordigers van jongeren zullen feedback geven op basis van raadplegingen in hun lidstaten. Doel is gezamenlijke conclusies te trekken, die later dit jaar door de EU-ministers van jongerenzaken kunnen worden goedgekeurd.

Commissaris Vassiliou zal bovendien op 9 september leden van de Seimas ontmoeten en een conferentie over het leidinggeven aan scholen openen, waarbij de nadruk zal liggen op de wijze waarop schoolleiders de kwaliteit en doeltreffendheid van scholen en opleidingsinstellingen kunnen verbeteren. De conferentie bouwt voort op het initiatief "Een andere kijk op onderwijs" van de Commissie, waarin de lidstaten werden opgeroepen meer steun aan leraren, lerarenopleiders en schoolleiders te geven om de leerprestaties te verbeteren.

Achtergrond

Sinds 2007 heeft Litouwen 76 miljoen euro aan EU-middelen gekregen uit het programma Een leven lang leren, namelijk 39 miljoen voor hoger onderwijs in het kader van Erasmus, 19 miljoen voor beroepsonderwijs en ‑opleiding (Leonardo da Vinci), 13 miljoen voor samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Comenius) en 5 miljoen voor volwasseneneducatie (Grundtvig). Litouwen heeft bovendien 16,6 miljoen euro voor jongeren ontvangen uit het EU-programma Jeugd in actie. In 2011-2012 ontvingen meer dan 3 500 Litouwse studenten een Erasmusbeurs om in het buitenland te studeren of stage te lopen, terwijl bijna 2 000 buitenlandse studenten naar Litouwen afreisden. In 2012 namen meer dan 6 000 jongeren en jongerenwerkers uit Litouwen deel aan het programma Jeugd in actie.

Erasmus+

Verwacht wordt dat het Parlement en de Raad dit najaar hun goedkeuring zullen hechten aan Erasmus+, het nieuwe programma van de EU voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport, dat dan in januari 2014 zal kunnen starten. Dit vervangt het programma Een leven lang leren en de EU-programma's voor internationale onderwijsmobiliteit. Doordat de structuur is gestroomlijnd, zal het programma efficiënter zijn, terwijl de kosten dalen. Erasmus+ zal, met een totale begroting van rond de 14,5 miljard euro, in de periode 2014-2020 4 miljoen mensen in staat stellen in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, vrijwilligerswerk te verrichten of werkervaring op te doen.

Jongeren zijn onevenredig hard getroffen door de economische crisis en zij zullen de belangrijkste begunstigden zijn van Erasmus+. Momenteel hebben circa 14 miljoen Europese 15- tot 29-jarigen geen baan, terwijl zij ook geen onderwijs of opleiding volgen (zogeheten "NEET's": not in employment, education and training). Zij lopen meer kans op armoede en sociale uitsluiting of op onzekere en slechte toekomstige werkgelegenheidsvooruitzichten. Ook is de kans groter dat zij in de criminaliteit belanden of geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten krijgen. In 2011 bedroeg de economische schade door jeugdwerkloosheid in Europa naar schatting 153 miljard euro, ofwel 1,2 % van het bbp.

Erasmus+ zal ook de samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding tussen de lidstaten – en met derde landen – versterken. Jaarlijks zal 400 miljoen euro worden uitgetrokken voor samenwerking en mobiliteit met partnerlanden buiten de EU. De internationale dimensie van Erasmus+ zal voortbouwen op de nieuwe strategie "Europees hoger onderwijs in de wereld", die de Europese Commissie op 11 juli is gestart: in 2020 zullen er wereldwijd zo'n 7 miljoen internationaal mobiele studenten zijn (tegen 4 miljoen in 2010), voornamelijk uit Azië, Latijns-Amerika of het Midden Oosten. Op dit moment trekt Europa ongeveer 45 % van deze studenten, ofwel 1,8 miljoen studenten per jaar.

Meer informatie

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar