Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. septembrī

Komisāre Vasiliu atbalsta Lietuvas ES prezidentūras iniciatīvu ievērojami uzlabot stāvokli izglītības un jaunatnes jomā

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu no šā gada 5. līdz 10. septembrim apmeklēs Lietuvu nolūkā atbalstīt to kā ES prezidējošo valsti centienos par politiskās dienaskārtības galveno jautājumu izvirzīt kvalitatīvas izglītības un iespēju nodrošināšanu jauniešiem. Šā apmeklējuma laikā komisāre Vasiliu kopā ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti atklās ES jaunatnes konferenci un kopā ar premjerministru Aļģirdu Butkeviču – konferenci "Eiropas augstākā izglītība pasaulē". Komisāre arī tiksies ar izglītības un zinātnes ministru Daiņus Pavaļķi, sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministri Aļģimantu Pabedinskieni un ar Lietuvas Seima deputātiem.

Esmu gandarīta, ka Lietuva kā ES prezidējošā valsts liek uzsvaru uz izglītības un jaunatnes nozīmi ilgtspējīgā izaugsmē un darbvietu radīšanā,” sacīja komisāre Vasiliu. “Tas ir spēcīgs signāls laikā, kad gatavojamies pieņemt jauno ES programmu Erasmus+, kas turpmākajos septiņos gados dos iespēju 4 miljoniem jauno eiropiešu mācīties, studēt, mācīt vai veikt brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Es jo īpaši vēlos apspriest jauno programmu un tās piedāvātās iespējas, savas vizītes laikā tiekoties ar studentiem.”

5. septembrī komisāre piedalīsies Lietuvas prezidentūras organizētajā konferencē "Eiropas augstākā izglītība pasaulē" Viļņā. Diskusijās galvenā uzmanība tiks veltīta Eiropas Komisijas jaunajai stratēģijai par augstākās izglītības internacionalizāciju, kurā aicināts izšķirīgāk rīkoties, lai stiprinātu sadarbību un mobilitāti pāri ES robežām, paaugstinātu augstākās izglītības kvalitāti un sekmētu darbvietu radīšanu un inovāciju (sk. IP/13/678).

Komisāre Vasiliu uzsvērs, cik svarīgi ir izstrādāt visaptverošas nacionālās un institucionālās stratēģijas, kas aptver ne tikai mobilitāti un sekmē jauna veida partnerības. Viņa sniegs ieskatu, kā ar jauno Erasmus+ un “Apvārsnis 2020” finansēšanas programmu palīdzību ES plāno veicināt šo mērķu sasniegšanu. 5. septembrī viņa arī apmeklēs Zinātniskās komunikācijas un informācijas centru Viļņas Universitātes bibliotēkā.

Nākamajā dienā (6. septembrī) Kauņā komisāre tiksies ar Vītauta Dižā universitātes un citu mācību iestāžu studentiem, lai apspriestu programmu Erasmus+, Eiropas nākotni un izglītības un apmācības lomu pašreizējās krīzes pārvarēšanā.

Iespējamie pasākumi, kas sekmētu jauniešu sociālo iekļaušanu un īpaši attiektos uz tiem jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, būs uzmanības centrā ES jaunatnes konferencē, kas no 9. līdz 12. septembrim risināsies Viļņā. Komisāre Vasiliu atgādinās, ka šo jautājumu var efektīvi risināt tikai tad, ja valsts un ES līmenī tiek koordinētas visas attiecīgās politikas jomas, tostarp izglītības, nodarbinātības un veselības politika. Turklāt viņa sniegs pārskatu par ES “strukturēto dialogu" ar jauniešiem, kura ietvaros viņi var piedalīties sev svarīgu ES politikas virzienu veidošanā.

Apmēram 100 jauniešu pārstāvju sniegs atsauksmes no savās dalībvalstīs organizētajām apspriedēm. Šādas rīcības mērķis ir izstrādāt kopīgus secinājumus, kurus ES jaunatnes lietu ministri pieņems šā gada nogalē.

9. septembrī komisāre Vasiliu arī tiksies ar Seima deputātiem un atklās konferenci "Izglītības vadība", kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā izglītības un mācību iestāžu vadītāji var uzlabot šo iestāžu darba kvalitāti un efektivitāti. Konferences pamatā ir Komisijas iniciatīva "Izglītības pārvērtēšana", ar kuru dalībvalstis tiek aicinātas stiprināt atbalstu skolotājiem, pasniedzējiem un skolu vadītājiem mācību rezultātu uzlabošanā.

Vispārīga informācija

Lietuva kopš 2007. gada no mūžizglītības programmas ir saņēmusi ES finansējumu 76 miljonu eiro apmērā, ko veido 39 miljoni eiro augstākās izglītības nodrošināšanai (Erasmus), 19 miljoni eiro profesionālajai izglītībai (Leonardo da Vinci), 13 miljoni eiro pamatskolu un vidusskolu savstarpējai sadarbībai (Comenius) un 5 miljoni eiro pieaugušo izglītībai (Grundtvig). Turklāt jauniešu jomas veicināšanai Lietuva no ES programmas “Jaunatne darbībā” ir saņēmusi 16,6 miljonus eiro. 2011./2012. mācību gadā vairāk nekā 3500 Lietuvas studentu saņēma Erasmus stipendijas studijām vai praksei ārvalstīs, savukārt Lietuva uzņēma gandrīz 2000 ārvalstu studentu. 2012. gadā programmā “Jaunatne darbībā” piedalījās vairāk nekā 6000 Lietuvas jauniešu un jaunatnes darbinieku.

Erasmus+

Paredzams, ka jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta lietu programmu Erasmus+ Eiropas Parlaments un Padome apstiprinās šoruden, un tā sāks darboties no 2014. gada janvāra. Tā nomainīs mūžizglītības programmu, kā arī ES starptautiskās izglītības mobilitātes programmas. Jaunās programmas optimizētā struktūra palielinās efektivitāti un samazinās izmaksas. Ar kopējo budžetu — apmēram 14,5 miljardi eiro — tā dos iespēju 4 miljoniem cilvēku 2014.—2020. gadā mācīties, studēt, veikt brīvprātīgo darbu un iegūt darba pieredzi ārvalstīs.

Visvairāk no programmas Erasmus+ iegūs jaunieši, kurus ekonomikas krīze skārusi nesamērīgi smagi. Pašlaik aptuveni 14 miljoni eiropiešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir bez darba un nav iesaistīti nedz izglītībā, nedz apmācībā. Tieši šādi jaunieši biežāk ir pakļauti nabadzībai un sociālajai atstumtībai, un viņiem ir nestabilas un ierobežotas nodarbinātības izredzes nākotnē. Turklāt viņi biežāk ir iesaistīti noziegumos vai cieš no garīgās un fiziskās veselības traucējumiem. Tiek lēsts, ka 2011. gadā ekonomiskie zaudējumi, ko radīja jauniešu bezdarbs Eiropā, bija 153 miljardi eiro jeb 1,2% no IKP.

Programma Erasmus+ arī stiprinās sadarbību izglītības un apmācības jomā visā ES un ārpus tās. Mobilitātes iespējām un sadarbībai ar partnervalstīm ārpus ES atbalsta veidā tiks novirzīti 400 miljoni eiro gadā. Programmas Erasmus+ starptautiskās dimensijas pamatā būs jaunā Eiropas Komisijas 11. jūlija stratēģija "Eiropas augstākā izglītība pasaulē". Līdz 2020. gadam pasaulē būs 7 miljoni starptautiski mobilu studentu (salīdzinot ar 4 miljoniem 2010. gadā), galvenokārt no Āzijas, Latīņamerikas vai Tuvajiem Austrumiem. Pašlaik Eiropa piesaista apmēram 45 % jeb 1,8 miljonus mobilu studentu ik gadu.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviteris: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar