Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. rujna 2013.

Povjerenica Vassiliou podupire zauzimanje litavskog predsjedništva EU-a za obrazovanje i mlade

Androulla Vassiliou, europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade posjetit će Litvu od 5. do 10. rujna kako bi podržala napore litavskog predsjedništva EU-a u cilju da se kvalitetno obrazovanje i mogućnosti za mlade uvrste na vrh političkog programa. Tijekom posjeta povjerenica Vassiliou zajedno će s Dalijom Grybauskaitė, predsjednicom Republike Litve, otvoriti konferenciju EU-a o mladima, a s Algirdasom Butkeviciusom, predsjednikom Vlade, konferenciju o europskom visokom obrazovanju u svijetu. Sastat će se i s Dainiusom Pavalkisom, ministrom obrazovanja i znanosti, Algimantom Pabedinskienėom, ministricom socijalne sigurnosti i rada, te članovima Seimasa (litavski Parlament).

„Drago mi je da litavsko predsjedništvo EU-a naglašava važnost obrazovanja i mladih za održiv rast i zapošljavanje”, rekla je povjerenica Vassiliou. „To je snažan signal u pripremi za pokretanje novog programa Erasmus+ kojim će se u sljedećih sedam godina za 4 milijuna mladih Europljana omogućiti studiranje, osposobljavanje, poučavanje ili volontiranje u inozemstvu. Posebno se radujem raspravi o novom programu i mogućnostima koje će se njime stvoriti sa studentima s kojima ću se susresti prilikom mojeg posjeta.”

Povjerenica će sudjelovati na konferenciji litavskog predsjedništva o europskom visokom obrazovanju u svijetu koja će se održati 5. rujna u Vilniusu. Rasprava će se usredotočiti na novu strategiju Europske komisije o internacionalizaciji u području visokog obrazovanja koja zahtjeva snažnije mjere kojima se jača suradnja i mobilnost u EU-u kako bi se poboljšala kvaliteta visokog obrazovanja i pridonijelo stvaranju radnih mjesta i inovacijama (vidi IP/13/678).

Povjerenica Vassiliou naglasit će važnost razvoja sveobuhvatnih nacionalnih i institucionalnih strategija koje nadilaze mobilnost i potiču nove oblike partnerstva. Objasnit će kako EU novim programima financiranja „Erasmus+” i „Obzor 2020.” namjerava doprinijeti navedenim ciljevima. Osim toga, 5. rujna posjetit će Centar za znanstvenu komunikaciju i informiranje sveučilišne knjižnice u Vilniusu.

Sljedećeg će se dana (6. rujna) u Kaunasu sastati sa studentima sveučilišta Vytautas Magnus i drugih ustanova kako bi raspravljali o programu Erasmus+, budućnosti Europe i ulozi obrazovanja i osposobljavanja u prevladavanju sadašnje krize.

Na konferenciji EU-a o mladima (od 9. do 12. rujna u Vilniusu) glavna tema bit će mjere za povećanje socijalne uključenosti mladih, posebno onih koji su nezaposleni i koji nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja. Povjerenica Vassiliou naglasit će da se to pitanje može učinkovito rješavati samo usklađivanjem odgovarajućih područja politike, uključujući obrazovanje, zapošljavanje i zdravlje na nacionalnoj razini i razini EU-a. Isto će tako izvijestiti o reviziji strukturiranog dijaloga EU-a s mladima, s pomoću kojega se mladima pruža mogućnost sudjelovanja u oblikovanju politika EU-a koje na njih utječu. Stotinjak predstavnika mladih prenijet će povratne informacije sa savjetovanja održanih u svojim državama članicama. Cilj je doći do zajedničkih zaključaka koje bi kasnije ove godine donijeli ministri za mlade.

Povjerenica Vassiliou će se osim toga 9. rujna sastati s članovima Seimasa i otvoriti konferenciju o vodstvu u obrazovanju koja će se usredotočiti na načine kako ravnatelji škola i ustanova za osposobljavanje mogu poboljšati kvalitetu i učinkovitost tih ustanova. Konferencija se nastavlja na Komisijinu inicijativunovo promišljanje o obrazovanju” kojom se pozvalo države članice da povećaju potporu za nastavnike, osposobljavatelje nastavnika i ravnatelje škola kako bi se poboljšali ishodi učenja.

Pozadina

Od 2007. Litva je primila 76 milijuna EUR sredstava EU-a iz Programa za cjeloživotno učenje, što uključuje 39 milijuna EUR sredstava za visoko obrazovanje (Erasmus), 19 milijuna EUR za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Leonardo da Vinci), 13 milijuna EUR za suradnju među osnovnim i srednjim školama (Comenius) te 5 milijuna EUR za obrazovanje odraslih (Grundtvig). Litva je također primila 16,6 milijuna EUR za mlade u okviru programa EU-a Mladi na djelu. U razdoblju 2011. — 2012. više od 3 500 litavskih studenata primilo je bespovratna sredstva programa Erasmus za studiranje ili stručnu radnu praksu u inozemstvu, a u Litvu je došlo približno 2 000 stranih studenata. Godine 2012. više od 6 000 mladih i osoba koje rade s mladima iz Litve sudjelovalo je u programu Mladi na djelu.

Erasmus+

Očekuje se da će Parlament i Vijeće ove jeseni odobriti Erasmus+, novi program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a pokrenut će se u siječnju 2014. Njime se zamjenjuje Program za cjeloživotno učenje kao i programi EU-a za međunarodnu mobilnost u obrazovanju. Njegova pojednostavnjena struktura povećat će učinkovitost, istovremeno smanjujući troškove. S ukupnim proračunom od oko 14,5 milijardi EUR njime će se u razdoblju 2014. — 2020. omogućiti studiranje, osposobljavanje, volontiranje ili stjecanja radnog iskustva u inozemstvu za 4 milijuna ljudi.

Glavni korisnici Erasmusa+ bit će mladi koje je gospodarska kriza nerazmjerno snažno pogodila. Trenutačno približno 14 milijuna Europljana od 15 do 29 godina nije zaposleno i nije uključeno u programe obrazovanja ili osposobljavanja. Veća je vjerojatnost da će oni biti izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti ili nesigurnim i slabim budućim izgledima za zapošljavanje. Isto je tako za njih veća vjerojatnost da će sudjelovati u kaznenim djelima ili biti izloženi mentalnim i tjelesnim tegobama. Godine 2011. gospodarski gubitak u Europi koji je uzrokovala nezaposlenost među mladima predstavljao je procijenjeni trošak od 153 milijardi EUR ili 1,2 % BDP-a.

Programom Erasmus+ isto će se tako ojačati suradnja u području obrazovanja i osposobljavanja u EU-u, a i drugdje. Suradnja i mogućnosti za mobilnost sa zemljama partnerima koje nisu članice EU-a primit će potporu od 400 milijuna EUR godišnje. Međunarodna dimenzija programa Erasmus+ temeljit će se na novoj strategiji europskog visokog obrazovanja u svijetu koju je 11. srpnja pokrenula Europska komisija. Do 2020. u svijetu će biti oko 7 milijuna međunarodno mobilnih studenata (u usporedbi s 4 milijuna 2010.), pretežno iz Azije, Latinske Amerike ili Bliskog istoka. Danas Europa privlači približno 45 % ili 1,8 milijuna studenata koji se godišnje odluče za mobilnost.

Dodatne informacije

Europska komisija: Obrazovanje i osposobljavanje

Web-mjesto Androulle Vassiliou

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar