Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Η κ. Βασιλείου υποστηρίζει τη λιθουανική προεδρία της ΕΕ στην προώθηση της εκπαίδευσης και της νεολαίας

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, θα επισκεφθεί τη Λιθουανία στις 5-10 Σεπτεμβρίου για να υποστηρίξει τη λιθουανική προεδρία της ΕΕ στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι η ποιοτική εκπαίδευση και οι ευκαιρίες για τους νέους θα βρίσκονται στην κορυφή του πολιτικού προγράμματος δράσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η επίτροπος κ. Βασιλείου θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου της ΕΕ για τη νεολαία με την κ. Dalia Grybauskaitė, Πρόεδρο της Λιθουανίας, και το συνέδριο με θέμα «Η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο» με τον πρωθυπουργό Algirdas Butkevicius. H επίτροπος θα συναντήσει επίσης τον κ. Dainius Pavalkis, υπουργό Παιδείας και Επιστήμης, και την κ. Αlgimanta Ρabedinskienė, υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης καθώς και μέλη της λιθουανικής Βουλής (Seimas).

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η λιθουανική προεδρία της ΕΕ τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της νεολαίας για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση», δήλωσε η επίτροπος Βασιλείου. «Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα, καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη του νέου προγράμματος της ΕΕ «Erasmus+» που θα επιτρέψει σε 4 εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά την επόμενη επταετία. Ανυπομονώ να συζητήσω το νέο πρόγραμμα και τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, όταν θα συναντηθώ με τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου.»

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η επίτροπος θα συμμετάσχει στο συνέδριο της Προεδρίας στην πόλη Βίλνιους, με θέμα «Η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο». Επίκεντρο της συζήτησης θα αποτελέσει η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεθνικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία απαιτεί θαρραλέα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της κινητικότητας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, για τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και καινοτομίας (βλέπε IP/13/678).

Η επίτροπος κ. Βασιλείου θα τονίσει τη σημασία της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εθνικών και θεσμικών στρατηγικών οι οποίες δεν περιορίζονται στην κινητικότητα και ενθαρρύνουν νέες μορφές εταιρικών σχέσεων. Θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ προτίθεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών με τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης «Erasmus+» και «Ορίζοντας 2020». Επίσης, θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιστημών και Επικοινωνίας στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Βίλνιους στις 5 Σεπτεμβρίου.

Την επόμενη ημέρα (6 Σεπτεμβρίου) θα συναντήσει φοιτητές στην πόλη Kaunas από το πανεπιστήμιο Vytautas Magnus και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να συζητήσει σχετικά με το Erasmus+, το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης.

Μέτρα για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης των νέων, ιδίως εκείνων των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, θα αποτελέσουν το κύριο επίκεντρο της «Διάσκεψης της ΕΕ για τη Νεολαία» (9-12 Σεπτεμβρίου στη Βίλνιους). Η επίτροπος, κ. Βασιλείου, θα υπογραμμίσει ότι το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσω του συντονισμού όλων των σχετικών τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγείας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Θα ενημερώσει επίσης σχετικά με την επανεξέταση του «διαρθρωμένου διαλόγου» της ΕΕ με τους νέους, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους νέους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ που τους επηρεάζουν. Περίπου 100 εκπρόσωποι της νεολαίας θα παρουσιάσουν επίσης τις αντιδράσεις μετά από διαβουλεύσεις στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους. Ο στόχος είναι να προκύψουν κοινά συμπεράσματα τα οποία πρόκειται να εγκριθούν από τους αρμόδιους για τη νεολαία υπουργούς της ΕΕ εντός του τρέχοντος έτους.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου θα συναντήσει επίσης μέλη της Βουλής (Seinas) και θα κηρύξει την έναρξη συνεδρίου με θέμα «Εκπαιδευτική ηγεσία» στις 9 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους οι επικεφαλής των σχολείων μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την απόδοση των σχολείων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Tο συνέδριο βασίζεται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης», η οποία καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη για τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές δασκάλων και τους επικεφαλής σχολείων με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης.

Ιστορικό

Από το 2007 και μετά, η Λιθουανία έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 76εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης· το ποσό αυτό περιλαμβάνει 39εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Erasmus, 19 εκατομμύρια ευρώ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Leonardo da Vinci), 13 εκατομμύρια ευρώ για τη συνεργασία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Comenius) και 5 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση ενηλίκων (Grundtvig). Η Λιθουανία έλαβε επίσης 16,6 εκατ. ευρώ για τη νεολαία από το πρόγραμμα της ΕΕ «Νεολαία σε δράση». Το 2011-2012, περισσότεροι από 3 500 λιθουανοί σπουδαστές έλαβαν υποτροφίες ERASMUS για να σπουδάσουν ή να αναλάβουν θέση εργασίας στο εξωτερικό, ενώ αντίστοιχα σχεδόν 2 000 αλλοδαποί φοιτητές ήλθαν στη Λιθουανία. Το 2012, περισσότεροι από 6 000 νέοι και νεαροί εργαζόμενοι από τη Λιθουανία συμμετείχαν στο πρόγραμμα Νεολαία σε δράση.

Erasmus+

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το φθινόπωρο και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014. Αντικαθιστά το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, καθώς και τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ. Η ορθολογική διάρθρωσή του θα αυξήσει την απόδοση, ενώ παράλληλα θα μειώσει το κόστος. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε 4 περίπου εκατομμύρια ανθρώπων να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να αποκτήσουν πείρα στην εργασία στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2014-2020.

Νέοι, οι οποίοι υπέστησαν δυσανάλογα σοβαρά πλήγματα από την οικονομική κρίση, θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι του Erasmus+. Επί του παρόντος, περίπου 14 εκατομμύρια ευρωπαίοι νέοι ηλικίας 15-29 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι ΕΑΕΚ είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ή προοπτικές επισφαλούς και ανεπαρκούς απασχόλησης στο μέλλον. Έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε αδίκημα, ή να έχουν προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Το 2011 η οικονομική απώλεια που προέκυψε από τους νέους που ήταν άνεργοι αντιστοιχούσε στο εκτιμώμενο κόστος των 153 δισεκατ. ευρώ στην Ευρώπη ή 1,2 % του ΑΕΠ.

Το Erasmus+ θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός των συνόρων της ΕΕ – και πέρα από αυτά. Οι ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας με χώρες-εταίρους εκτός ΕΕ θα λάβουν στήριξη ύψους 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διεθνής διάσταση του Erasmus+ θα βασιστεί στη νέα στρατηγική «Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευσn στον κόσμο», που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουλίου: έως το 2020 θα υπάρχουν περίπου 7 εκατομμύρια διεθνώς μετακινούμενοι σπουδαστές στον κόσμο (σε σύγκριση με 4 εκατομμύρια το 2010), κυρίως από την Ασία, τη Λατινική Αμερική ή τη Μέση Ανατολή. Σήμερα, η Ευρώπη προσελκύει περίπου 45 %, ή 1,8 εκατομμύρια των σπουδαστών που μετακινούνται ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες

Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Eκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar