Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. september 2013

Vassiliou støtter det litauiske EU-formandskabs indsats for uddannelse og unge

Androulla Vassiliou, EU's kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, besøger Litauen den 5.-10. september for at støtte det litauiske EU-formandskabs indsats for at sikre, at uddannelse af høj kvalitet og flere muligheder for unge står øverst på den politiske dagsorden. Under besøget vil Androulla Vassiliou åbne EU's ungdomskonference med Dalia Grybauskaitė, Litauens præsident, og konferencen "Europæisk videregående uddannelse over for resten af verden" med premierminister Algirdas Butkevicius. Kommissæren vil også mødes med Dainius Pavalkis, uddannelses- og videnskabsminister, Algimanta Pabedinskienė, social- og arbejdsminister, og medlemmer af Seimas (parlamentet).

“Det glæder mig, at det litauiske EU-formandskab lægger vægt på vigtigheden af uddannelse og ungdom for at fremme bæredygtig vækst og skabe flere arbejdspladser,” sagde kommissæren. “Det er et stærkt signal, mens vi er ved at forberede lanceringen af EU's nye program Erasmus+, der vil give 4 millioner unge europæere mulighed for at studere, komme i praktik, undervise eller arbejde frivilligt i udlandet i de kommende syv år. Jeg ser især frem til at diskutere det nye program og de muligheder, det vil skabe, når jeg mødes med studerende under mit besøg."

Den 5. september deltager kommissæren i formandskabskonferencen i Vilnius om europæiske videregående uddannelser over for resten af verden. Diskussionen vil fokusere på Europa-Kommissionens nye strategi for internationalisering i videregående uddannelser, der tilskynder til dristigere tiltag for at styrke samarbejde og mobilitet på tværs af EU's grænser, så kvaliteten af de videregående uddannelser løftes, og på den måde bidrage til jobskabelse og innovation (se IP/13/678).

Androulla Vassiliou vil understrege, hvor vigtigt det er at udvikle omfattende nationale og institutionelle strategier, der rækker ud over mobilitet og tilskynder til nye typer partnerskaber. Hun vil forklare, hvordan EU har til hensigt at bidrage til at opfylde disse mål gennem de nye finansieringsprogrammer Erasmus+ og Horisont 2020. Hun vil også besøge Centret for Videnskab og Kommunikation ved Vilnius Universitetsbibliotek den 5. september.

Dagen efter (6. september) mødes hun med studerende i Kaunas, fra Vytautas Magnus universitet og andre institutioner, for at diskutere Erasmus+, Europas fremtid, og hvordan uddannelse og praktik kan bidrage til at overvinde den aktuelle krise.

Tiltag, der skal fremme social inddragelse af unge, især dem, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, vil være i fokus på EU's ungdomskonference (9.-12. september i Vilnius). Androulla Vassiliou vil understrege, at områderne kun kan behandles effektivt ved at koordinere alle relevante politikområder, inklusive uddannelse, beskæftigelse og sundhed på nationalt plan og EU-plan. Hun vil også gøre rede for gennemgangen af EU's "strukturerede dialog" med unge, der giver unge mulighed for at bidrage til at udforme EU-politikker, der påvirker dem. Omkring 100 ungdomsrepræsentanter vil videregive tilbagemeldinger fra høringer i deres medlemsstater. Formålet er at nå frem til fælles konklusioner, der skal vedtages af EU's ungdomsministre senere på året.

Androulla Vassiliou skal også mødes med medlemmer af Seimas og åbne en konference om forvaltning af uddannelse den 9. september. Den vil have fokus på, hvordan skoleledere kan gøre skoler og uddannelsesinstitutioner bedre og mere effektive. Begivenheden tager udgangspunkt i Kommissionens tiltag om nytænkning af uddannelsesområdet, der tilskyndede medlemsstaterne til at styrke støtten til lærere, læreruddannere og skoleledere for at give bedre læringsresultater.

Baggrund:

Litauen har siden 2007 modtaget 67 mio. EUR i EU-støtte fra programmet for livslang læring. Det omfatter 39 mio. EUR i Erasmus-støtte til videregående uddannelse, 19 mio. EUR til erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci), 13 mio. EUR til samarbejde mellem grundskoler og overbygningen (Comenius) og 5 mio. EUR til voksenuddannelse (Grundtvig). Litauen har endvidere modtaget 16,6 mio. EUR til unge fra programmet Aktive Unge. I 2011-2012 modtog over 3 500 litauiske studerende Erasmus-stipendier til studie- eller praktikophold, mens næsten 2 000 udenlandske studerende tog til Litauen. I 2012 deltog over 6 000 unge og ungdomsarbejdere fra Litauen i programmet Aktive Unge.

Erasmus+

Det forventes, at Parlamentet og Rådet vil vedtage Erasmus+, EU's nye program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, i efteråret, og at det vil blive søsat i januar 2014. Det erstatter programmet for livslang læring samt EU's program for international mobilitet i uddannelser. Dets strømlinede struktur vil give større effektivitet, samtidig med at omkostningerne mindskes. Med et samlet budget på ca. 14,5 mia. EUR vil det gøre det muligt for 4 millioner at studere, komme i praktik, arbejde frivilligt eller få arbejdserfaring i udlandet i 2014-2020.

Det vil først og fremmest være de unge, som er uforholdsmæssigt hårdt ramt af den økonomiske krise, der får gavn af Erasmus+. I øjeblikket er ca. 14 millioner europæere mellem 15-29 år ikke i arbejde eller under uddannelse. Denne gruppe er mere udsat for fattigdom og social udstødelse eller usikre og ringe fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Gruppen har også større sandsynlighed for at blive inddraget i kriminalitet eller at få psykiske og fysiske helbredsproblemer. I 2011 medførte ungdomsarbejdsløshed økonomiske tab i størrelsesordenen 153 mia. EUR i Europa eller 1,2 % af BNP.

Erasmus+ vil også styrke samarbejdet vedrørende almen uddannelse og erhvervsuddannelse på tværs af EU's grænser – og uden for EU. Samarbejde og mobilitetsmuligheder med tredjelande vil modtage 400 mio. EUR om året i støtte. Den internationale dimension ved Erasmus+ vil tage udgangspunkt i den nye strategi "europæisk videregående uddannelse over for resten af verden", som Kommissionen søsatte den 11. juli. I 2020 vil der være omkring 7 millioner internationalt mobile studerende i verden (sammenlignet med 4 millioner i 2010), overvejende fra Asien, Latinamerika eller Mellemøsten. I dag tiltrækker Europa ca. 45 %, eller 1,8 millioner af de studerende, der tager et til et andet land hvert år.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Uddannelse og erhvervsuddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar