Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. září 2013

Komisařka Vassiliou podporuje iniciativy litevského předsednictví EU zaměřené na vzdělávání a mládež

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou navštíví ve dnech 5. až 10. září Litvu, aby vyjádřila podporu snahám litevského předsednictví EU o prosazení problematiky kvality vzdělávání a  příležitostí pro mládež na přední příčky politického programu. Během této návštěvy komisařka Vassiliou zahájí konferenci EU o mládeži, které se zúčastní také prezidentka Litevské republiky Dalia Grybauskaitė; spolu s předsedou vlády Algirdasem Butkeviciusem zahájí konferenci o evropském vysokoškolském vzdělávání ve světě. Komisařka se také setká s dalšími politickými představiteli, jako je ministr školství a vědy Dainius Pavalkis a ministryně práce a sociálního zabezpečení Algimanta Pabedinskienė, a se členy litevského parlamentu (Seimas).

„Jsem potěšena, že litevské předsednictví EU klade důraz na význam vzdělávání a mládeže pro udržitelný růst a zaměstnanost,“ uvedla komisařka. „Jde o zvláště důležitý signál v době, kdy připravujeme spuštění nového programu EU Erasmus+, který v příštích sedmi letech umožní čtyřem milionům mladých Evropanů studium, odbornou přípravu, výuku a dobrovolnickou činnost v zahraničí. Zvláště se těším, až si o novém programu a příležitostech z něj plynoucích pohovořím se studenty, se kterými se mám během své návštěvy setkat.“

Dne 5. září se komisařka zúčastní konference litevského předsednictví ve Vilniusu na téma evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě. Diskuse se zaměří na novou strategii Evropské komise týkající se internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, jejímž předpokladem jsou rozhodnější opatření na posílení spolupráce a mobility přes hranice EU, aby se zlepšila kvalita vysokoškolského vzdělávání a přispělo ke zvýšení zaměstnanosti a k inovacím (viz IP/13/678).

Komisařka Vassiliou zdůrazní význam rozvoje komplexních vnitrostátních a institucionálních strategií, které se netýkají pouze mobility, nýbrž podporují také nové typy partnerství. Vysvětlí, jak EU hodlá přispět k těmto cílům prostřednictvím nových programů financování Erasmus+ a Horizont 2020. Dne 5. září komisařka také navštíví nové středisko pro vědu a komunikaci zřízené v rámci univerzitní knihovny ve Vilniusu.

Následujícího dne (6. září) se komisařka v Kovně (Kaunas) setká se studenty Univerzity Vitolda Velikého a dalších vysokých škol, aby s nimi diskutovala o programu Erasmus+, o budoucnosti Evropy a o roli vzdělávání a odborné přípravy v boji se stávající krizí.

Opatření na zvýšení sociálního začlenění mladých lidí, zejména těch, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, budou hlavním tématem projednávaným na konferenci EU o mládeži, která proběhne ve dnech 9. až 12. září ve Vilniusu. Komisařka Vassiliou hodlá zdůraznit, že tuto otázku lze účinně řešit pouze tehdy, budou-li koordinovány všechny příslušné oblasti politik, včetně politik v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a zdraví, a to na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Bude rovněž hovořit o přezkumu „strukturovaného dialogu“ EU s mladými lidmi, který jim umožňuje podílet se na utváření politik EU, které se týkají právě mladých lidí. Přibližně sto zástupců mládeže rovněž podá zprávu ohledně konzultací, které proběhly v členských státech. Cílem je vypracovat společné závěry, které by pak ještě letos přijali ministři EU odpovědní za oblast mládeže.

Dne 9. září se komisařka Vassiliou setká se členy litevského parlamentu a zahájí konferenci na téma úlohy vedoucích pracovníků škol, která se zaměří na to, jak může vedení škol zlepšit kvalitu a účinnost škol a institucí odborné přípravy. Tato konference je založena na iniciativě Komise Přehodnocení vzdělávání“, která usiluje o to, aby členské státy více podporovaly učitele, vyučující na pedagogických školách a vedoucí pracovníky škol, aby se zlepšily výsledky učení.

Souvislosti

Od roku 2007 obdržela Litva 76 milionů EUR z finančních prostředků EU z programu celoživotního učení, tj.: 39 milionů EUR na vysokoškolské vzdělávání (Erasmus), 19 milionů EUR na odborné vzdělávání a přípravu (Leonardo da Vinci), 13 milionů EUR na spolupráci mezi základními a středními školami (Comenius) a 5 milionů EUR na vzdělávání dospělých (Grundtvig). Litva mimoto obdržela 16,6 milionu EUR ve prospěch mládeže z programu EU Mládež v akci. V období 2011–2012 získalo více než 3 500 litevských studentů stipendium v rámci programu Erasmus a absolvovalo studium nebo pracovní stáž v zahraničí; téměř 2 000 zahraničních studentů naopak přijelo studovat do Litvy. V roce 2012 se více než 6 000 mladých lidí a osob pracujících s mládeží z Litvy zúčastnilo programu Mládež v akci.

Erasmus+

Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, by měl být schválen Evropským parlamentem a Radou na podzim tohoto roku a bude zahájen v lednu 2014. Nahradí program celoživotního učení a mezinárodní programy mobility ve vzdělávání. Jeho racionalizovaná struktura zvýší účinnost programu a zároveň povede ke snížení nákladů. Celkový rozpočet v přibližné výši 14,5 miliardy EUR umožní přibližně čtyřem milionům lidí absolvovat v období 2014–2020 studium, odbornou přípravu nebo dobrovolnickou činnost v zahraničí nebo získávat mimo svoji zemi pracovní zkušenosti.

Hlavními příjemci programu Erasmus + budou mladí lidé, kteří byli zvláště těžce postiženi hospodářskou krizí. V současné době nepracuje ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy přibližně 14 milionů Evropanů ve věku 15–29 let (tzv. „NEET“). U těchto osob existuje vyšší pravděpodobnost, že se budou potýkat s chudobou a sociálním vyloučením, že budou mít v budoucnu nestabilní a špatné zaměstnání, že se zapojí do trestné činnosti nebo budou mít problémy v oblasti duševního i tělesného zdraví. V roce 2011 se ekonomické ztráty vyplývající z nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě vyšplhaly odhadem na 153 miliard EUR (1,2 % HDP).

Erasmus+ rovněž posílí spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v celé EU i za hranicemi. Spolupráce a  mobilita s partnerskými zeměmi mimo EU bude podpořena částkou ve výši 400 milionů EUR ročně. Mezinárodní rozměr programu Erasmus+ bude založen na nové strategii týkající se „evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě“, kterou Komise vyhlásila 11. července: do roku 2020 bude na světě zhruba sedm milionů mezinárodně mobilních studentů (ve srovnání se čtyřmi miliony v roce 2010), a to zejména z Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu. V současné době si zhruba 45 %, tj. 1,8 milionu studentů, kteří se každý rok rozhodnou pro mobilitu, zvolí Evropu.

Další informace

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar