Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. septembra 2013

Digitalna agenda: projekt, financiran s sredstvi EU, uporablja robote namesto ljudi za inšpekcijo petrokemičnih kontejnerjev

Evropska komisija skupaj s konzorcijem desetih evropskih podjetij, ki jih vodi Shell, danes začenja projekt PETROBOT. V okviru tega projekta bo potekal razvoj robotov, ki bodo nadomestili ljudi pri inšpekciji tlačnih posod in rezervoarjev, ki se pogosto uporabljajo v naftni, plinski in petrokemični industriji.

Zaradi varnosti inšpektorja je danes treba naftne, plinske in petrokemične obrate med pregledom zapreti: tlačne posode je treba ločiti od delujočih delov obrata (zaprtje ventila ne zadošča), nato se te posode temeljito očisti, da se odstrani vse snovi, ki lahko sproščajo vnetljive ali strupene pline; v večjih posodah se nato postavi gradbeni oder, da imajo inšpektorji dostop do vseh ustreznih območij. Po pregledu (ki pogosto traja nekaj ur) je treba vse to ponoviti v obratnem vrstnem redu. Z razvojem robotske tehnologije se bo ta dolgotrajen in drag postopek morda kmalu skrajšal. Osebje bo manj izpostavljeno potencialno nevarnim pogojem dela, industrija bo prihranila čas in sredstva, evropski robotski industriji pa se bodo odprli novi trgi, kar bo ustvarilo nova delovna mesta v proizvodnji in vzdrževanju na področju robotike.

Podpredsednica Evropske komisije za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Dejstvo, da je Evropa vodilna na področju industrijske robotike, ni naključje. Projekt Petrorobot odraža našo željo po prenosu vrhunskih rezultatov s področja raziskav na trg, po odpiranju novih trgov za evropska podjetja in ustvarjanju novih delovnih mest v Evropi."

PETROBOT bo trajal tri leta ter vključeval partnerje iz Nizozemske, Združenega kraljestva, Švedske, Norveške, Švice in Nemčije. EU bo k projektu, vrednemu 6,2 milijona evrov, prispevala 3,7 milijona evrov.

Projekt PETROROBOT zadeva celotno vrednostno verigo, vključno z dobavitelji robotske in inšpekcijske tehnologije, podjetji, ki izvajajo inšpekcijske preglede, ter končnimi uporabniki. Roboti za inšpekcijo bodo preizkušeni v obratih članov konzorcija – končnih uporabnikov. Cilj posebnih projektnih dejavnosti je pripraviti bodočo skupnost uporabnikov na kar najširši prevzem nove tehnologije. Te nove dejavnosti bi lahko ustvarile nove vrste delovnih mest in odprle nove trge. V EU bi lahko tehnološko področje robotike postalo močno izvozno usmerjeno, saj bi izvažali robotsko strojno opremo ali pa celotne storitve inšpekcije z roboti. Robote in njihova inšpekcijska orodja bi bilo treba razviti in proizvesti v velikem številu, storitve inšpekcije z roboti pa bi morale postati dostopne. Če bo projekt uspešen, bo spodbudil inovacijo, ki bo omogočila spopad s še večjimi izzivi.

Ozadje

Vodstveni delavci ES in Shell bodo ob prisotnosti članov konzorcija podpisali pogodbo o PETROBOTu v Shellovem tehnološkem centru v Amsterdamu.

PETROBOT namerava razvijati in potrjevati nove tehnologije inšpekcije z roboti za:

  1. notranjo inšpekcijo tlačnih posod, ko je posoda odklopljena – robot (v obliki kače ali gosenice) vstopi v posodo skozi vstopno odprtino ali šobo, ko je posoda izključena (odklopljena), robot nato pregleda stene posode in išče morebitne poškodbe;

  2. inšpekcijo rezervoarjev med njihovo uporabo – robot vstopi v rezervoar, proizvod (bencin ali vmesni proizvodi) pa medtem ostane v rezervoarju, robot nato pregleda dno rezervoarja in išče morebitne poškodbe.

Roboti bodo pri pregledu sten tlačnih posod ali dna rezervoarja uporabljali posebna orodja za inšpekcijo. Ta orodja robotom omogočajo, da odkrijejo vse vrste poškodb, hkrati pa morajo zagotoviti enako inšpekcijsko zmogljivost kot inšpektorji.

Redne inšpekcije za varnost pomembnih delov proizvodnih obratov so bistvene za zagotovitev njihove neoporečnosti.

Pobuda PETROBOT je nastala v okviru programa za raziskave in razvoj, ki ga je izvedel Shell Global Solutions International B.V. (ki je del Royal Dutch Shell Plc), in sicer s podporo nizozemskega MSP Quasset B.V., ki ima izkušnje na področju razvoja tehnologij za oceno stanja.

Člani konzorcija, ki ga vodi Shell, so tudi:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Uporabne povezave

Robotika v digitalni agendi

Povejte svoje mnenje

Oznaka na Twitterju: #research, #robotics

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar