Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 3 septembrie 2013

Agenda digitală: în cadrul unui proiect finanțat de UE, inspectorii responsabili de inspectarea containerelor petrochimice sunt înlocuiți de roboți

Comisia Europeană, împreună cu un consorțiu format din zece întreprinderi europene și condus de Shell, lansează astăzi proiectul PETROBOT, al cărui obiectiv va fi crearea de roboți care să poată înlocui oamenii la efectuarea inspecțiilor vaselor sub presiune și a rezervoarelor de stocare, utilizate pe scară largă în industria petrolieră, a gazului și în industria petrochimică.

Până în prezent, pentru a se asigura desfășurarea în condiții de siguranță a activității inspectorilor, instalațiile petroliere, cele de gaz și cele petrochimice trebuie închise în timpul operațiunilor de inspecție: vasele trebuie să fie decuplate de la secțiunile active ale instalației (închiderea unei supape nu este suficientă); apoi, vasele sunt curățate minuțios pentru a fi eliminate toate produsele care pot emite gaze inflamabile sau toxice; în vasele de dimensiuni mai mari se instalează apoi schele, astfel încât inspectorii să aibă acces la toate zonele care trebuie inspectate. După inspecție (care adesea durează câteva ore), toate aceste etape sunt reluate în ordine inversă. În curând, datorită tehnologiei robotice, această procedură lungă și costisitoare ar putea fi redusă, ceea ce ar diminua gradul de expunere a personalului la condiții potențial periculoase, ar economisi timp și resurse în acest sector, deschizând totodată noi piețe pentru industria robotică europeană și favorizând crearea de noi locuri de muncă în domeniul fabricării și al întreținerii roboților.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene pentru Agenda digitală, a declarat următoarele: „Poziția de lider mondial pe care o ocupă Europa în domeniul roboticii industriale nu este deloc accidentală. Proiectul Petrobot ilustrează voința noastră de a valorifica pe piață rezultatele de vârf obținute în domeniul cercetării, permițând astfel deschiderea de noi piețe pentru întreprinderile din UE și crearea de noi locuri de muncă în Europa.

În proiectul PETROBOT vor fi implicați parteneri din Țările de Jos, Regatul Unit, Suedia, Norvegia, Elveția și Germania, pe o perioadă de 3 ani. UE va contribui cu 3,7 milioane EUR la acest proiect în valoare totală de 6,2 milioane EUR.

Proiectul PETROBOT mobilizează întregul lanț valoric, inclusiv furnizorii de tehnologii de robotică și de inspecție, întreprinderile care furnizează servicii de inspecție și utilizatorii finali. Roboții destinați inspecțiilor vor fi testați în instalațiile membrilor consorțiului, care sunt utilizatori finali. O serie de activități speciale din cadrul proiectului vizează pregătirea viitoarei comunități de utilizatori, astfel încât noua tehnologie să fie valorificată la maximum. Aceste noi activități ar putea contribui la crearea unor noi tipuri de locuri de muncă și la deschiderea de noi piețe. În acest domeniu de tehnologie, UE ar putea avea un atu important, prin exportarea soluțiilor hardware din domeniul roboticii sau a serviciilor complete de inspecție robotizată. Ar fi necesară dezvoltarea și producerea în număr mare atât a roboților, cât și a instrumentelor de inspecție pe care aceștia le transportă și ar trebui să fie puse la dispoziție servicii de inspecție robotizată. În cazul în care proiectul este o reușită, acesta va stimula inovarea necesară pentru soluționarea situațiilor cu un grad de dificultate mai ridicat.

Context

Contractul PETROBOT va fi semnat la Centrul Shell pentru tehnologie din Amsterdam, de responsabili de înalt nivel ai Comisiei Europene și ai Shell, în prezența membrilor consorțiului.

Prin proiectul PETROBOT se intenționează dezvoltarea și validarea unor noi tehnologii de inspecție cu ajutorul roboților pentru:

  1. inspecția internă a vaselor sub presiune, atunci când vasul este offline - un robot [braț în formă de șarpe („snake arm”) sau robot cu șenile („crawler”)] va intra în vas printr-o gură de vizitare sau printr-o duză după ce vasul va fi scos din funcțiune (offline); apoi, robotul va scana de-a lungul peretelui vasului pentru a identifica avariile;

  2. inspecția rezervoarelor de depozitare, în timp ce rezervorul este în funcțiune - un robot va intra în rezervor fără ca produsul (petrol sau produse intermediare) să fie eliminat; apoi, robotul va scana fundul rezervorului pentru a identifica avariile.

La scanarea pereților vaselor sau a fundului rezervoarelor, roboții vor utiliza instrumente de inspecție specializate. Aceste instrumente permit detectarea, de către roboți, a oricărui tip de avarie și trebuie să furnizeze aceeași capacitate de inspecție precum cea asigurată de un inspector uman.

Inspecția periodică a componentelor critice pentru siguranța instalațiilor este esențială pentru a se asigura integritatea acestora.

Inițiativa PETROBOT s-a născut dintr-un program de cercetare și dezvoltare realizat de Shell Global Solutions International B.V., care face parte din Royal Dutch Shell Plc, cu sprijinul Quasset B.V., un IMM neerlandez specializat în domeniul dezvoltării de tehnologii pentru evaluarea stării tehnice.

Din consorțiul participant la proiect, format din zece întreprinderi și condus de Shell, fac parte, de asemenea:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Linkuri utile

Robotica în cadrul Agendei digitale

Spuneți-vă părerea

Hashtag: #research, #robotics

Agenda digitală

Neelie Kroes

Neelie Kroes pe Twitter

Contact

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar