Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 september 2013

Digitale agenda: EU financiert project voor inspectie van petrochemische reservoirs door robots

De Europese Commissie geeft vandaag, samen met een consortium van tien Europese bedrijven onder aanvoering van Shell, het startschot voor het PETROBOT-project. Daarbij worden robots ontwikkeld die mensen kunnen vervangen bij de inspectie van drukvaten en opslagtanks die vaak worden gebruikt in de olie-, gas- en petrochemische sector.

Tot nu toe moeten olie-, gas- en petrochemische installaties buiten bedrijf worden gesteld om ervoor te zorgen dat inspecteurs er veilig in kunnen werken. Daarvoor is het niet voldoende om een klep te sluiten, maar moeten de reservoirs worden losgekoppeld van de actieve delen van de installatie. Vervolgens moeten de reservoirs grondig worden gereinigd om alle producten te verwijderen die ontvlambare of giftige gassen kunnen afgeven. In grote reservoirs worden vervolgens steigers geplaatst, zodat de inspecteurs overal bij kunnen. Na afloop van de inspectie, die vaak een paar uur duurt, moet al dit werk in omgekeerde volgorde worden verricht. Dankzij robottechnologie kan deze lange en dure procedure binnenkort worden vereenvoudigd. Hierdoor wordt personeel minder blootgesteld aan eventueel gevaarlijke omstandigheden, bespaart de sector tijd en middelen, worden er nieuwe markten voor de Europese roboticasector aangeboord en ontstaat er werkgelegenheid binnen de productie en het onderhoud van robotica.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor de Digitale agenda Neelie Kroes: ”Het is geen toeval dat Europa wereldwijd leider is op het gebied van industriële robotica. Met het Petrobot-project laten wij duidelijk zien dat wij een brug willen slaan tussen de allernieuwste onderzoeksresultaten en de markt om nieuwe markten voor het bedrijfsleven van de EU te ontsluiten en werkgelegenheid in Europa te creëren."

Bij PETROBOT, dat een looptijd van drie jaar heeft, zijn partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Duitsland betrokken. Het totale budget bedraagt 6,2 miljoen euro, waarvan de EU 3,7 miljoen voor haar rekening neemt.

De hele waardeketen levert een actieve bijdrage aan het PETROBOT-project, met inbegrip van leveranciers van robot- en inspectietechnologie, inspectieservicebedrijven en eindgebruikers. De inspectierobots zullen worden getest in de installaties van de leden van het eindgebruikersconsortium. Het project is er ook op gericht de toekomstige gebruikersgemeenschap voor te lichten, zodat de nieuwe technologie op zo groot mogelijke schaal wordt toegepast. Het doel is om nieuwe soorten banen te creëren en nieuwe markten te ontsluiten. Deze technologische bedrijfstak kan een sterk exportproduct voor de EU worden, zowel door de export van de robotica zelf als van complete robotinspectiediensten. Daarvoor moeten de robots en de bijbehorende inspectiewerktuigen op grote schaal worden geproduceerd en moeten er robotinspectiediensten op de markt worden aangeboden. Het project kan leiden tot innovatie, die dan weer kan worden gebruikt om oplossingen voor specifieke, ingewikkelde toepassingen te ontwikkelen.

Achtergrond

Het PETROBOT-contract zal worden getekend in het Shell Technology Centre Amsterdam door hoge functionarissen van de Europese Commissie en Shell in aanwezigheid van de leden van het consortium.

In het kader van PETROBOT zal er nieuwe robotinspectietechnologie worden ontwikkeld en gevalideerd voor de volgende doeleinden:

  1. Inwendige inspectie van buiten bedrijf gestelde reservoirs: een robot (slangenarmrobot of robot met rupsbanden) wordt via een mangat of een andere opening in het reservoir geplaatst, nadat dit buiten bedrijf is gesteld.

  2. Inspectie van opslagtanks terwijl deze in bedrijf zijn: een robot wordt in de tank geplaatst terwijl het product (aardolie of tussenproducten) in de tank blijft; de robot onderzoekt de bodem van de tank vervolgens op beschadigingen.

De robots zullen gebruikmaken van speciale inspectiewerktuigen om de wanden en bodems van reservoirs te onderzoeken. Met deze werktuigen kunnen de robots beschadigingen opsporen. Daarvoor dienen zij te beschikken over dezelfde inspectiecapaciteiten als menselijke inspecteurs.

Om te waarborgen dat veiligheidskritieke onderdelen van procesinstallaties naar behoren werken, dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd.

Het PETROBOT-initiatief komt voort uit een O&O-programma dat Shell Global Solutions International B.V., een onderdeel van Royal Dutch Shell plc, heeft uitgevoerd met ondersteuning van Quasset B.V., een Nederlands mkb-bedrijf met expertise op het gebied van de ontwikkeling van keuringstechnologie.

Aan het projectconsortium nemen naast Shell, dat de leiding heeft, nog negen partijen deel:

 1. GASSCO AS (Noorwegen)

 2. Chevron North Sea Ltd. (Verenigd Koninkrijk)

 3. Koninklijke VOPAK N.V. (Nederland)

 4. A. Hak Industrial Services B.V. (Nederland)

 5. Dekra Industrial AB (Zweden)

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR) (Zwitserland)

 7. OC Robotics (Verenigd Koninkrijk)

 8. Innospection GmbH (Duitsland)

 9. Quasset B.V. (Nederland)

Nuttige links

Robotica in de Digitale agenda

Uw mening

Hashtags: #research, #robotics

Digitale agenda

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact

e-mail: comm-kroes@ec.europa.eu tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar