Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. septembrī

Digitalizācijas programma: ES finansēts projekts naftas ķīmijas produktu konteineru pārbaudei paredz izmantot robotus

Eiropas Komisija un desmit Eiropas uzņēmumu konsorcijs Shell vadībā šodien sāka projektu PETROBOT, kura ietvaros tiks izstrādāti roboti, kas cilvēku vietā inspicēs spiedtvertnes un uzglabāšanas tvertnes, kuras tiek plaši izmantotas naftas, gāzes un naftas ķīmijas rūpniecībā.

Līdz šim inspektoru drošības labad naftas, gāzes un naftas ķīmijas ražotņu darbība inspekciju laikā vienmēr tika apturēta: tvertnes atvieno no ražotnes cauruļvadiem (ar vārsta aizvēršanu vien nepietiek), tvertnes tiek pamatīgi tīrītas, lai tajās nepaliktu nekādi produkti, kas var izdalīt uzliesmojošas vai toksiskas gāzes, lielākās tvertnēs tiek izvietotas sastatnes, lai inspektori var piekļūt visām pārbaudāmajām vietām. Pēc inspekcijas (kas parasti ilgst vairākas stundas) atkal jāveic virkne darbību, lai ražotne varētu turpināt darbu. Šī laikietilpīgā un dārgā procedūra drīz tiks optimizēta, tādējādi samazinot darbinieku iespējamo apdraudējumu, ietaupot ražošanai paredzēto laiku un resursus, kā arī paverot jaunas tirgus iespējas Eiropas robotikas nozarei un radot jaunas darbavietas robottehnikas ražotājiem un uzturētājiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece digitalizācijas jomā Nēlī Krusa sacīja: "Eiropas vadošā loma rūpnieciskās robotikas jomā nav nejaušība. Petrobot projekts ir apliecinājums mūsu vēlmei progresīvos pētniecības rezultātus pārnest uz tirgu, tādējādi atverot ES uzņēmumiem jaunus tirgus un radot jaunas darbavietas Eiropā."

Projektā PETROBOT trīs gadu garumā būs iesaistīti partneri no Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Norvēģijas, Šveices un Vācijas. ES ieguldījums 6,2 miljonus eiro vērtajā projektā būs 3,7 miljoni eiro.

Projekts PETROBOT mobilizē visus vērtību ķēdes posmus, tostarp robotu un inspekcijas tehnoloģiju piegādātājus, inspekcijas pakalpojumu uzņēmumus un galalietotājus. Inspekcijām paredzētos robotus testēs galalietotāju konsorcija dalībnieku iekārtās. Projekta ietvaros tiks īstenotas īpašas darbības, kuru mērķis ir sagatavot nākamos lietotājus, lai tie no šīs jaunās tehnoloģijas ieviešanas gūtu maksimālu labumu. Šīs jaunās darbības varētu radīt jauna veida darbavietas un pavērt jaunus tirgus. Robotikas tehniskie risinājumi un pilnīgi robotizētas inspekcijas pakalpojumi varētu kļūt par svarīgu ES eksporta preci tehnoloģiju jomā. Roboti un tajos iebūvētie inspekcijas rīki būtu jāizstrādā un jāražo lielos daudzumos, kā arī jāpiedāvā robotizētās inspekcijas pakalpojumi. Ja projekts būs veiksmīgs, gūtā pieredze būs stimuls izmantot inovatīvus risinājumus vēl sarežģītākās situācijās.

Vispārīga informācija

EK un Shell vadošās amatpersonas tiksies Shell tehnloloģiju centrā Amsterdamā, lai konsorcija dalībnieku klātbūtnē parakstītu līgumu par projekta PETROBOT īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un apstiprināt jaunas robotizētās inspekcijas tehnoloģijas, ko paredzēts izmantot:

  1) atvienotu spiedtvertņu iekšējai inspicēšanai. Robots, kas pēc formas atgādina čūsku vai kukaini, pa lūku vai sprauslu iekļūs tvertnē, kura izņemta no ekspluatācijas (atvienota), un skenēs tās sienas, meklējot bojājumus;

  2) uzglabāšanas tvertņu inspicēšanai to izmantošanas laikā. Robots iekļūs tvertnē, kas piepildīta ar naftu vai starpproduktiem, un skenēs tās dibenu, meklējot bojājumus.

Tvertnes sienu vai dibena skenēšanai roboti izmantos specializētus inspekcijas rīkus. Šie rīki ir paredzēti bojājumu konstatēšanai, tāpēc tiem jānodrošina inspicēšanas spēja, kas ir līdzvērtīga inspektora veiktai pārbaudei.

Lai garantētu drošībai būtisko pārstrādes iekārtu detaļu izturību, ir svarīgi tās regulāri pārbaudīt.

Projekta PETROBOT aizsākumi meklējami pētniecības un attīstības programmā, ko īstenoja Shell Global Solutions International B.V un daļa no Royal Dutch Shell Plc ar Quasset B.V. (nīderlandiešu MVU, kas specializējas tehniskā stāvokļa novērtēšanas tehnoloģiju izstrādē) atbalstu.

Shell vadītajā projekta konsorcijā ietilpst arī:

 1. GASSCO AS, Norvēģija

 2. Chevron North Sea Ltd., Apvienotā Karaliste

 3. Koninklijke VOPAK N.V., Nīderlande

 4. A.Hak Industrial Services B.V., Nīderlande

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, Zviedrija

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), Šveice

 7. OCROBOTICS, Apvienotā Karaliste

 8. Innospection GmbH, Vācija

 9. Quasset B.V., Nīderlande

Noderīgas saites

Robotika Digitalizācijas programmā

Izsakiet savu viedokli!

Atsauces tagi: #research, #robotics

Digitalizācijas programma

Nēlī Krusa

Nēlī Krusas Twitter konts

Kontaktinformācija

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar