Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. syyskuuta 2013

Digitaalistrategia: EU-rahoitteisessa hankkeessa petrokemian säiliöitä tarkastavat ihmisen sijasta robotit

Euroopan komissio käynnistää tänään yhdessä Shellin johdolla toimivan kymmenen yrityksen konsortion kanssa PETROBOT-hankkeen, jossa kehitetään robotteja korvaamaan ihmisiä erilaisten paineastioiden ja säiliöiden tarkastuksissa. Tällaisia astioita ja säiliöitä käytetään laajalti öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuudessa.

Nykyisellään öljyn, kaasun tai petrokemian tuotantolaitos on pysäytettävä tarkastusten ajaksi tarkastajien turvallisuuden varmistamiseksi. Säiliöt on irrotettava laitoksen tuotantoprosessista (pelkkä venttiilin sulkeminen ei riitä). Tämän jälkeen säiliöt puhdistetaan perusteellisesti kaikkien sellaisten aineiden poistamiseksi, jotka voivat tuottaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja. Seuraavassa vaiheessa suurempien säiliöiden sisään pystytetään telineitä, jotta tarkastajat pääsevät kaikkiin tarvittaviin osiin säiliössä. Tarkastuksen (joka kestää usein muutaman tunnin) jälkeen sama tehdään taas päinvastaisessa järjestyksessä. Tätä pitkää ja kallista prosessia saatetaan pian kyetä nopeuttamaan robottitekniikalla, jolloin voidaan vähentää henkilöstön altistumista vaaratilanteille, säästää teollisuuslaitosten aikaa ja resursseja sekä avata uusia markkinoita Euroopan robotiikkateollisuudelle ja mahdollistaa uusien työpaikkojen synty robotiikan valmistus- ja ylläpitoaloille.

"Euroopan johtava asema teollisuusrobotiikassa ei ole sattumaa," sanoi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. "Petrobot-hanke kuvastaa haluamme viedä huipputason tutkimustuloksia markkinoille, avata uusia markkinoita EU:n yrityksille ja luoda Eurooppaan uusia työpaikkoja."

Kolmevuotisessa PETROBOT-hankkeessa on mukana yrityksiä Alankomaista, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Norjasta, Sveitsistä ja Saksasta. EU osallistuu yhteensä 6,2 miljoonan euron hankkeeseen 3,7 miljoonalla eurolla.

PETROBOTissa on mukana koko arvoketju robotti- ja tarkastusteknologiayrityksistä tarkastuspalvelujen tarjoajiin ja loppukäyttäjiin. Tarkastusrobotit testataan loppukäyttäjiä edustavien konsortion jäsenten tuotantolaitoksissa. Hankkeessa pyritään myös auttamaan tulevaa käyttäjäyhteisöä valmistautumaan uuden teknologian mahdollisimman laajaan käyttöönottoon. Tätä kautta on mahdollisuus luoda uuden tyyppisiä työpaikkoja ja avata uusia markkinoita. Kyseessä on uusi teknologian osa-alue, josta voi tulla EU:lle vahva vientituote robottien laitteistoratkaisujen ja kokonaisten robottitarkastuspalvelujen muodossa. Robotteja ja niissä olevia tarkastusvälineitä on valmistauduttava kehittämään ja valmistamaan suurina määrinä; tarjolle on tuotava myös kattavia robottitarkastuspalveluja. Hanke edistää onnistuessaan innovaatioita myös haastavampia erityistarpeita varten.

Taustaa

EU:n ja Shellin edustajat allekirjoittavat PETROBOT-sopimuksen konsortion jäsenten läsnä ollessa Shellin teknologiakeskuksessa Amsterdamissa.

PETROBOTissa pyritään kehittämään ja validoimaan uusia robottitarkastusteknologioita seuraaviin käyttökohteisiin:

  1. Paineastioiden sisäinen tarkastus, kun astia on irti prosessista (robotti, joka voi olla robottikäsi tai ryömijä, menee astiaan kulkuaukon tai venttiilin kautta, kun astia on ensin otettu irti tuotannosta, ja tutkii sen jälkeen, ettei astian sisäpinnoissa ole vaurioita).

  2. Varastosäiliöiden käytönaikainen tarkastus (robotti menee säiliöön ilman että säiliötä tarvitsee tyhjentää bensiinistä tai jostain sen välituotteesta, ja tutkii sen jälkeen, ettei säiliön pohjassa ole vaurioita).

Robotit käyttävät astioiden seinämien ja säiliöiden pohjien tarkastamisessa erityisvälineitä. Näiden välineiden avulla robotit voivat havaita kaikenlaiset vauriot, ja niiden on pystyttävä samaan tarkastuskykyyn kuin ihmistarkastaja.

Prosessilaitosten turvallisuuden kannalta kriittisten osien säännöllinen tarkastaminen on olennaisen tärkeää niiden eheyden varmistamiseksi.

PETROBOT-hanke juontaa juurensa Royal Dutch Shell Plc -yhtymään kuuluvan Shell Global Solutions International B.V. -yrityksen t&k-ohjelmaan, johon osallistui myös hollantilainen kuntotarkastusteknologiaan erikoistunut pk-yritys Quasset B.V.

Shellin johtaman kymmenjäsenisen konsortion muita osapuolia ovat:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Hyödyllisiä linkkejä

Robotiikka digitaalistrategiassa

Kerro mielipiteesi

Aihetunniste: #research, #robotics

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteystiedot

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh: (+32-2) 29 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar