Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. september 2013

ELi rahastatavas projektis kasutatakse naftakeemiatoodete mahutite kontrollimisel inimeste asemel roboteid

Euroopa Komisjon ja Shelli juhitav kümnest Euroopa äriühingust koosnev konsortsium käivitavad täna projekti PETROBOT. Selle raames on kavas välja töötada robotid, mis asendavad inimesed, kes kontrollivad nafta-, gaasi- ja naftakeemiatööstuses kasutatavaid surveanumaid ja säilitusmahuteid.

Kontrolle teostavate inspektorite turvalisuse tagamiseks tuleb praegu nafta-, gaasi- ja naftakeemiatööstuse tehased kontrollide ajaks sulgeda. Anumad tuleb tootmisahelast lahutada (ventiili sulgemisest ei piisa) ja põhjalikult puhastada, et eemaldada kõik, mis võib eraldada tuleohtlikke või mürgiseid gaase. Seejärel pannakse suurematesse anumatesse tellingud, et inspektorid kõikjale ligi pääseksid. Pärast kontrolli, mis sageli võib kesta tunde, toimub sama tööprotsess vastupidises järjekorras. See pikk ja kulukas protseduur võib tänu robottehnoloogiale peagi lihtsamaks muutuda. Väheneb inimeste osalus ohtlikus tööprotsessis, säästes seega tööstusharus aega ja vahendeid, avades uusi turge Euroopa robotitööstusele ja võimaldades luua robootikas uusi töökohti.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Euroopa juhtpositsioon tööstuslikus robootikas kogu maailmas ei ole juhus. Projekt PETROBOT näitab ilmekalt meie tahet tuua turule uusimad teadussaavutused, et avada ELi ettevõtjatele uusi turge ja luua Euroopas uusi töökohti.”

Projektis PETROBOT osalevad 3 aasta jooksul partnerid Hollandist, Ühendkuningriigist, Rootsist, Norrast, Šveitsist ja Saksamaalt. Projekti eelarve on 6,2 miljonit eurot, millest ELi osalus moodustab 3,7 miljonit eurot.

Projekti on kaasatud kogu väärtusahel: robot- ja kontrollitehnoloogia tootjad, kontrolliteenuse pakkujad ja lõppkasutajad. Kontrollroboteid katsetatakse konsortsiumisse kuuluvate lõppkasutajate rajatistes. Projektis on ette nähtud ka tulevaste kasutajate ettevalmistamine, et võimaldada uue tehnoloogia maksimaalset omaksvõtmist. Eesmärgiks on uut tüüpi töökohtade loomine ja uute turgude avamine. Sellest tehnoloogiavaldkonnast võib ELi jaoks saada oluline eksportartikkel, kui hakatakse eksportima robootikas kasutatavaid riistvaralahendusi või terviklikku robotkontrolli teenust. Nii roboteid kui ka nende poolt kontrollimiseks kasutatavaid tööriistu tuleb toota suures mahus, robotkontrolli teenused peavad muutuma kättesaadavaks. Kui projekt osutub edukaks, soodustab see innovatsiooni, et lahendada veelgi keerukamaid ülesandeid.

Taust

Projekti PETROBOT lepingule kirjutavad Shelli Tehnoloogiakeskuses Amsterdamis alla Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud ja Shelli tippjuhid, kohal on ka konsortsiumi liikmed.

Projekti eesmärk on töötada välja ja valideerida uus robotkontrolli tehnoloogia, mida saab kasutada järgmistel eesmärkidel:

  1. väljalülitatud surveanumate seespidine kontroll: robot (kas ussrobot või roomikrobot) siseneb hooldusava või düüsi kaudu surveanumasse ning kontrollib surveanuma seinu, et teha kindlaks, kas need on kahjustatud;

  2. kasutuses olevate säilitusmahutite kontroll: robot siseneb säilitusmahutisse, mida ei ole eelnevalt (bensiinist või vahesaadustest) tühjendatud ning kontrollib säilitusmahuti põhja, et teha kindlaks, kas see on kahjustatud.

Kontrolli teostamiseks kasutab robot spetsiaalseid tööriistu. Need võimaldavad robotil avastada kõik kahjustused ning peavad suutma tagada inspektoritega võrdse kontrollisuutlikkuse.

Tööprotsessis kasutatavate seadmete ohutuse seisukohalt oluliste osade korrapärane kontroll on tähtis, et tagada nende töökindlus.

Projekt PETROBOT kasvas välja teadus- ja arendustegevuse programmist, mille viis ellu Shell Global Solutions International B.V. (ettevõtja Royal Dutch Shell plc osa), keda toetas oma oskusteabega seisukorra hindamise tehnoloogia väljatöötamise alal Hollandi VKE Quasset B.V.

Shelli juhitavasse konsortsiumisse kuuluvad veel:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Kasulikud lingid

Robootika digitaalarengu tegevuskavas

Have your say (Avalda oma arvamust)

Teemaviide: #research, #robotics

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisik

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar