Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. september 2013

Den digitale dagsorden: EU-finansieret projekt bruger robotter i stedet for mennesker til at inspicere petrokemiske beholdere

EU-Kommissionen lancerer i dag et nyt projekt kaldet PETROBOT sammen med et konsortium af ti europæiske virksomheder under ledelse af Shell. Projektet skal udvikle robotter, der kan erstatte mennesker i eftersyn af trykbeholdere og lagertanke, som man bruger meget i olie- og gassektoren og den petrokemiske industri.

Hidtil har olie- og gasanlæg samt petrokemiske anlæg været nødt til at lukke ned under en inspektioner for at sikre inspektørernes sikkerhed. Beholderen skal afkobles fra de aktive dele af anlægget (det er ikke tilstrækkeligt at lukke en ventil), hvorefter den rengøres grundigt for at fjerne alle produkter, der kan afgive brandfarlige eller giftige gasser. I store tanke monteres der stilladser, så inspektørerne kan få adgang til alle områder. Efter inspektionen (som ofte strækker sig over et par timer) skal alt dette arbejde gøres igen i omvendt rækkefølge. Denne lange og omkostningstunge procedure kan snart blive forenklet takket være robotteknologi. Dermed vil inspektørerne blive mindre udsat for potentielt farlige situationer, og sektoren kan spare tid og ressourcer. Samtidig kan det åbne nye markeder for den europæiske robotteknologiindustri og skabe nye arbejdspladser inden for produktion og vedligeholdelse af robotter.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtaler: "Europas førende position inden for industrirobotter er ikke nogen tilfældighed. Med PETROBOT-projektet gør vi det klart, at vi vil bringe de allernyeste undersøgelsesresultater ud på markedet og dermed åbne nye markeder for EU's virksomheder og skabe nye arbejdspladser i Europa."

PETROBOT-projektet strækker sig over tre år og omfatter partnere fra Holland, Storbritannien, Sverige, Norge, Schweiz og Tyskland. Projektet beløber sig til 6,2 mio. euro, hvoraf EU kommer med de 3,7 mio. euro.

Hele værdikæden bidrager aktivt til PETROBOT-projektet, herunder leverandører af robot‑ og inspektionsteknologi, teknologileverandører, inspektionsservicevirksomheder og slutbrugere. Inspektionsrobotterne vil blive afprøvet i anlæg, der tilhører medlemmer af slutbrugerkonsortiet. Særlige projektaktiviteter skal også forberede den fremtidige bruger på den nye teknologi, så den kan anvendes bedst muligt. Det vil også skabe nye former for job og åbne nye markeder. Dette teknologiområde kan blive en stærk eksportvare for EU, som både kan eksportere de egentlige robotter og komplette robotinspektionstjenester. Derfor bør robotterne og de tilhørende inspektionsværktøjer udvikles og produceres i store mængder, og der bør stilles robotinspektionstjenester til rådighed. Hvis projektet lykkes, vil det sætte skub i innovationen og gøre det muligt at tackle mere udfordrende problematikker.

Baggrund

PETROBOT-kontrakten vil blive undertegnet i Shells teknologicenter i Amsterdam af topledere fra EU-Kommissionen og Shell og med deltagelse af konsortiets medlemmer.

PETROBOT skal udvikle og validere nye robotinspektionsteknologier til følgende formål:

  1. Intern inspektion af trykbeholdere, når de er offline – en robot (i form af en slangearm eller en kravlende robot) sendes ind i beholderen gennem et mandehul eller en dyse, efter at beholderen er taget ud af drift (offline). Robotten vil derefter scanne beholdervæggen for skader.

  2. Inspektion af lagertanke, mens beholderen er i brug – en robot sendes ind i tanken, mens produktet (benzin eller mellemprodukter) stadig er i tanken. Robotten scanner derefter tankens bund for skader.

Robotterne vil anvende særlige inspektionsværktøjer til at undersøge beholdervægge og tankbunde. Med disse værktøjer kan robotterne opspore eventuelle skader og have den samme inspektionskapacitet som menneskelige inspektører.

For at sikre at sikkerhedskritiske dele af forarbejdningsanlæg virker, som de skal, er det vigtigt at inspicere dem med jævne mellemrum.

PETROBOT-initiativet udsprang af et F&U-program, der blev gennemført af Shell Global Solutions International B.V., som er en del af Royal Dutch Shell Plc, med støtte fra Quasset B.V., der er en hollandsk SMV med ekspertise inden for udvikling af tilstandsvurderingsteknologi.

Ud over Shell består projektkonsortiet af følgende partnere:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Nyttige links

Robotteknologi og den digitale dagsorden

Vær med i debatten

Hashtag: #research, #robotics

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar