Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

 Brusel 3. září 2013

Digitální agenda: Díky projektu financovaném EU budou inspekce petrochemických zásobníků provádět místo lidí roboti

Evropská komise a konsorcium deseti evropských společností, v jehož čele stojí firma Shell, dnes zahájily projekt PETROBOT, jehož cílem je vyvinout roboty, kteří nahradí člověka při prohlídkách tlakových nádob a skladovacích nádrží hojně používaných v ropném, plynárenském a petrochemickém průmyslu.

Současná praxe vyžaduje, aby v zájmu bezpečnosti osob provádějících inspekci provedly ropné, plynárenské a petrochemické závody po dobu kontrolní prohlídky odstávku skladovacích zařízení: nádoby musí být nejprve odpojeny od aktivních provozů závodu (uzavření ventilu nestačí) a poté důkladně zbaveny veškerých produktů, které by mohly uvolňovat hořlavé nebo toxické plyny. V nádržích větších rozměrů se následně postaví lešení, aby měli inspektoři přístup ke všem místům, jež potřebují zkontrolovat. Po ukončení prohlídky, která většinou trvá několik hodin, je třeba nádrž znovu uvést do provozu. Tento dlouhý a finančně náročný postup by již brzy mohlo usnadnit nasazení robotů – pracovníci by byli méně vystaveni potenciálně nebezpečným podmínkám, průmysl by ušetřil čas a zdroje, evropskému odvětví robotiky by se otevřely nové trhy a zvýšil by se počet nových pracovních míst v odvětví výroby a údržby robotických zařízení.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „To, že Evropa zaujímá v celosvětovém odvětví robotiky přední místo, není náhoda. Projekt Petrobot je důkazem našeho odhodlání přenést nejnovější výsledky z výzkumu do praxe, otevřít nové trhy pro podniky z EU a vytvořit v Evropě nové pracovní příležitosti.“

Projektu PETROBOT se budou během tří let účastnit partneři z Nizozemska, Spojeného království, Švédska, Norska, Švýcarska a Německa. Na celkové náklady projektu ve výši 6,2 milionů eur Unie přispěje částkou 3,7 milionů eur.

Projekt PETROBOT aktivizuje celý hodnotový řetězec, včetně poskytovatelů robotických a kontrolních technologií, firem poskytujících inspekční služby a koncových uživatelů. Inspekční roboti budou testováni v zařízeních koncových uživatelů členů konsorcia. Speciální část projektových činností má za cíl připravit komunitu budoucích uživatelů na to, aby tuto technologii maximálně využívala. Nové činnosti by mohly vytvořit nové typy pracovních míst a otevřít nové trhy. V technologické oblasti by mohlo jít o silný vývozní artikl EU – vyvážely by se robotická hardwarová řešení nebo kompletní služby inspekcí prováděných roboty. Roboty i inspekční nástroje, které jsou na nich instalovány, by bylo nutné vyvíjet a vyrábět ve velkém množství a musela by být zajištěna disponibilita služeb robotizovaných kontrol. Bude-li projekt úspěšný, bude stimulovat inovace, které se budou zabývat řešením ještě složitějších situací.

Souvislosti

Smlouvu o projektu PETROBOT podepíší v technologickém centru firmy Shell v Amsterdamu zástupci Evropské komise a společnosti Shell za účasti členů konsorcia.

Cílem projektu PETROBOT je vyvinout a otestovat nové technologie robotizovaných inspekcí pro tyto činnosti:

  1. Kontrola vnitřního prostoru tlakových nádob, pokud je nádoba mimo provoz – robot (ve tvaru dlouhého ramene nebo vozítka) se do odstavené nádoby dostane vstupním otvorem nebo hubicí, provede prohlídku stěn nádoby a zjistí případná poškození.

  2. Kontrola skladovacích nádrží za provozu – robot se do nádrže dostane, i když je plná (tj. obsahuje benzín nebo meziprodukty), provede kontrolu dna nádrže a zjistí případná poškození.

Ke kontrole stěn nádob nebo dna nádrží budou roboti využívat speciální inspekční nástroje. S jejich pomocí mohou odhalit případná poškození, přičemž kvalita kontroly provedené robotem bude stejná, jako by ji provedl inspekční pracovník.

Pravidelná kontrola těch částí zpracovatelských zařízení, která jsou kritická z hlediska bezpečnosti, je základním předpokladem pro zajištění dobrého stavu zařízení.

Iniciativa PETROBOT se zrodila z programu výzkumu a vývoje prováděného firmou Shell Global Solutions International B.V., součásti Royal Dutch Shell Plc, za podpory nizozemské firmy Quasset B.V., která se specializuje na vývoj technologií pro hodnocení stavu.

Mezi deset členů projektového konsorcia, v jehož čele stojí firma Shell, patří:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Užitečné odkazy

Robotika v Digitální agendě

Diskuze

Hashtagy: #research, #robotics

Digitalní agenda

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakt:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar