Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 септември 2013 г.

Цифрови технологии: във финансиран от ЕС проект се използват роботи вместо хора за инспекции на нефтохимически контейнери

Европейската комисия със съдействието на консорциум от десет европейски компании, ръководени от Shell, стартира днес проекта PETROBOT за създаване на роботи, които могат да заменят хората при инспекциите на съдове под налягане и резервоари за съхранение, използвани широко в нефтената, газовата и нефтохимическата промишлености.

В момента с цел да се гарантира безопасността на инспекторите петролните, газовите и нефтохимическите заводи трябва да спират работа по време на инспекциите: съдовете трябва да бъдат напълно отделени от оперативните части на заводите (затваряне на клапи не е достатъчно), след това съдовете се почистват основно, за да се премахнат всички продукти, които могат да отделят запалими или токсични газове, после на по-големите кораби се построява скеле, така че инспекторите да имат достъп до всички необходими зони. След инспекцията (която често трае няколко часа) цялата тази дейност се повтаря в обратен ред. Този дълга и скъпа процедура може скоро да бъде съкратена благодарение на роботизирани технологии, като по този начин се намалява излагането на персонала на потенциално опасни условия, индустрията пести време и ресурси, разкриват се нови пазари за европейската робототехническа промишленост и се позволява създаването на нови работни места в областта на производството и поддръжката на роботи.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на цифровите технологии, заяви: „Водещата позиция на Европа в света в областта на промишлената роботехника не е случайна. Проектът Petrobot показва нашата воля за пренасяне на авангардните резултати от научните изследвания на пазара, откриване на нови пазари за предприятията на ЕС и създаване на нови работни места в Европа.“

Проектът PETROBOT ще включва партньори от Нидерландия, Обединеното кралство, Швеция, Норвегия, Швейцария и Германия за период от 3 години. ЕС ще допринесе със сумата от 3,7 милиона евро към проекта на стойност 6,2 милиона евро.

Проектът мобилизира цялата верига на стойността, включително доставчиците на технологии за роботи и инспекции, предприятията, предоставящи услуги за инспекции, и крайните потребители. Инспектиращите роботи ще бъдат тествани в инсталациите на членовете на консорциума на крайните потребители. Специални дейности на проекта са насочени към подготовката на бъдещата потребителска общност за максимизиране на внедряването на новата технология. Тези нови дейности биха могли да създадат нови видове заетост и нови пазари. Тази област на технологията може да се превърне във важен продукт за износ на ЕС, като се изнасят роботизираните хардуерни решения или пълните услуги за роботизирани инспекции. Роботите и техните инспекционни инструменти ще трябва да се разработват и произвеждат в големи количества, услугите за роботизирани инспекции ще трябва да бъдат налице. Ако проектът бъде успешен, ще се стимулират иновациите за справяне с по-трудни ситуации.

Контекст

Договорът за проекта PETROBOT ще бъде подписан в технологичния център на Shell в Амстердам от висши служители на ЕК и Shell в присъствието на членовете на консорциума.

Проектът PETROBOT предвижда разработването и валидирането на следните нови технологии за роботизирани инспекции:

  1. Вътрешна проверка на съдове под налягане, когато съдът не работи — робот (във формата на извита ръка или верига) влиза в съда чрез отвор или дюза, след като плавателният съд е изведен от експлоатация, след това роботът сканира стената на съда за повреди.

  2. Инспекция на резервоари за съхранение, докато резервоарът е в употреба — робот влиза в резервоара, а продуктът (бензин или междинни продукти) остава на място, след това роботът сканира дъното на резервоара за повреди.

За сканиране на стените на съдовете или подовете на резервоарите роботите ще използват специализирани инструменти за инспекция. Тези инструменти дават възможност на роботите да откриват повреди и трябва да имат същия капацитет за инспекции, които има един инспектор.

Редовните проверки на важните за безопасността части на технологичните инсталации са от съществено значение, за да се гарантира тяхната невредимост.

Инициативата PETROBOT възниква от програма за научни изследвания, изпълнявана от Shell Global Solutions International B.V., част от Royal Dutch Shell Plc, с подкрепата на Quasset B.V., нидерландско МСП с опит в разработването на технологии за оценка на състоянието.

Консорциумът по проекта, състоящ се от десет предприятия под ръководството на Shell, също така включва:

 1. GASSCO AS, NO

 2. Chevron North Sea Ltd., UK

 3. Koninklijke VOPAK N.V., NL

 4. A.Hak Industrial Services B.V., NL

 5. Dekra Industrial AB – DEKRA, SE

 6. Alstom Inspection Robotics (AIR), CH

 7. OCROBOTICS, UK

 8. Innospection GmbH, DE

 9. Quasset B.V., NL

Полезни връзки

Роботиката в областта на цифровите технологии

Имате думата

Хаштаг: #research, #robotics

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следвайте Нели в Twitter

За контакти

Ел. поща: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Туитър: @RyanHeathEU


Side Bar