Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. septembra 2013

EU na vrhu G20: pospešitev svetovnih prizadevanj za obnovitev zaupanja po svetu

Izboljšanje zaupanja v globalno gospodarstvo, odločen napredek k trajnostni in vključujoči globalni rasti, zoperstavitev protekcionizmu ter pospešitev boja proti izogibanju davkom in davčnim utajam: to bi morali biti glavni rezultati tega vrha G20. K temu bosta predsednik Evropske Komisije José Manuel Barroso in predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy pozvala preostale voditelje držav skupine G20 na vrhu v Sankt Peterburgu, ki bo potekal 5. in 6. septembra in na katerem bosta zastopala Evropsko unijo.

Predsednik Barroso je pred odhodom v Sankt Peterburg povedal: "Glede na stanje svetovnega gospodarstva je ena stvar jasna: vsi voditelji držav G20 morajo pospešiti svoja prizadevanja za okrevanje gospodarstva, rast in delovna mesta, za odprto trgovino ter za večjo pravičnost pri obdavčevanju. Zaenkrat ni prostora za zadovoljstvo, vse članice G20 pa morajo postoriti še veliko, da bi se obnovilo zaupanje v gospodarstvo po svetu. Jasno bom poudaril, da je EU uresničila obveznosti, ki jih je sprejela v Los Cabosu ter da bomo še naprej izvajali obsežno mešanico politik, ki kažejo prve rezultate."

Predsednik Van Rompuy je povedal: "Evropska unija na tem vrhu nastopa v precej boljši gospodarski formi kot je bila pred letom dni v Los Cabosu. Naša strategija boja proti krizi se je izkazala za uspešno, vendar bomo še naprej neutrudno delali na tem področju, saj tveganja in izzivi ostajajo. Gospodarska kriza je ponovno poudarila nujo, da vsakdo plača pošten delež davka. V Sankt Peterburgu si bo Evropska unija prizadevala za napredek v boju proti izogibanju plačevanju davkov ter bo zagotovila najširšo možno podporo za samodejno izmenjavo davčnih podatkov."

Voditelji držav G20 se bodo pogovarjali o svetovnem gospodarstvu in o potrebi po vlaganjih v rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Evropska unija odločno zagovarja, da se svetovna rast in zaposlovanje umestita na vrh dnevnega reda G20. Voditelji morajo sprejeti ambiciozen sanktpeterburški akcijski načrt z usmerjenim paketom ukrepov, ki lahko omogoči močno, uravnoteženo in trajnostno rast. Vse države G20 so pozvane, da prispevajo v temu načrtu. Prispevek EU temelji na njeni lastni obsežni strategiji gospodarske politike diferencirane in rasti prijazne fiskalne konsolidacije ter odločnih ukrepov za spodbujanje rasti in naložb. Vključuje pobude, kot so Pakt za rast, Pobuda za zaposlovanje mladih, hitro dokončanje bančne unije, okrepljeno delovanje Evropske investicijske banke in še veliko drugih. Izboljšanje poslovne dejavnosti in poslovne klime ter najnovejše številke BDP kažejo, da Evropa v drugi polovici leta 2013 počasi, ampak trdno, postopno in polagoma okreva, kar se bo v letu 2014 še okrepilo, vključno z ranljivejšimi državami.

Glede reforme finančnega sistema bo EU ponovno poudarila, da ostaja temeljni kamen G20 ter da Evropa ukrepa na vseh področjih. Svoje partnerje v državah G20 bo pozvala, naj se zavežejo pravočasni in učinkoviti izvedbi dogovorjenih ukrepov za odpravo preostalih vrzeli v ureditvi finančnih trgov. V zvezi z bančništvom v senci in skladi denarnega trga je Evropska komisija malo pred vrhom predstavila ambiciozen načrt (povezava na sporočilo za medije z dne 4. septembra: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Spreminjanje globalne paradigme v boju proti izogibanju davkom in davčnim utajam bi morali prevzeti voditelji G20. EU si bo s svojim precejšnjim strokovnim znanjem in izkušnjami – na primer z oblikovanjem vseevropskega sistema za samodejno izmenjavo informacij ali bojem proti agresivnemu načrtovanju davkov – prizadevala, da bi samodejna izmenjava informacij postala globalni standard. Podpirala bo zlasti vsa prizadevanja, ki pomagajo zagotoviti njegovo hitro izvedbo. EU prav tako odločno podpira akcijski načrt OECD za boj proti korporativnemu izogibanju davkom po svetu, ki naj bi bil sprejet na vrhu.

Na vrhu se bo razpravljalo tudi o vprašanjih trgovine. Za EU je pomembno, da vrh G20 pošlje odločno sporočilo proti protekcionizmu in pozove k učinkovitemu izvajanju zaveze o mirovanju iz Toronta iz leta 2010 ter podaljša njeno veljavnost po letu 2014. Nekaj dni pred vrhom je Evropska komisija usmerila pozornost na vztrajno, čeprav nekoliko počasno, uvajanje protekcionističnih ukrepov v državah G20 ter pomanjkanje prizadevanj za odpravo ukrepov za omejevanje trgovine (preberite več o poročilu Komisije glede ukrepov za omejevanje trgovine z dne 2. septembra). Odprta, poštena in prosta trgovina je bistvena za pomoč, da bi se krhko okrevanje gospodarstva okrepilo in postalo trajnostno. Države G20 bi morale dati odločen politični signal pogajalcem, ki pripravljajo ministrsko srečanje Svetovne trgovinske organizacije (STO) decembra na Baliju, da se bo lahko dosegel uspešen končni dogovor, ki bo imel v središču spodbujanje trgovine. Glede regionalnih trgovinskih sporazumov EU zagovarja izboljšanje preglednosti v okviru STO ter bo vztrajala, da trgovinski sporazumi EU z državami partnericami prispevajo k multilateralni trgovinski agendi in je ne ovirajo.

Poleg tega bodo voditelji držav G20 razpravljali tudi o vprašanjih zaposlovanja, razvoja, boja proti korupciji, energije in podnebja.

V skupnem pismu 28 voditeljem držav članic EU z dne 23. julija 2013 sta predsednika Barroso in Van Rompuy predstavila svoja stališča o ključnih vprašanjih z vrha G20. Pismo je na voljo na strani: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Ozadje

Prvi vrh voditeljev držav G20 je potekal v Washingtonu novembra 2008. Bil je rezultat skupne pobude EU in ZDA za učinkovito reševanje svetovne finančne krize. Od takrat je G20 postal primarni forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje. Voditelji G20 se srečujejo enkrat ali dvakrat letno. Gostiteljica vrha G20 leta 2014 bo Avstralija.

Članice G20 so Evropska unija in 19 drugih držav: Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Francija, Nemčija, Italija, Indija, Indonezija, Japonska, Mehika, Republika Koreja, Rusija, Saudska Arabija, Južna Afrika, Turčija, Združeno kraljestvo in Združene države. Evropsko unijo na vrhu zastopata predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy.

Tradicionalno lahko na vrhu prisostvujejo gostujoče države. Rusko predsedstvo je kot uradne povabljenke povabilo naslednje države: Španijo (stalna povabljenka), Etiopijo (predsedujoča Afriški uniji v letu 2013), Senegal (predsedujoči novemu partnerstvu za razvoj Afrike, NEPAD, v letu 2013), Kazahstan (član carinske unije EurAsEC in Skupnosti neodvisnih držav (CIS)), Brunej (predsedujoči združenja ASEAN v letu 2013) in Singapur (predsedujoči mednarodnemu denarnemu in finančnemu odboru MDS ter predsedujoči skupini 3G (Global Governance Group)).

Poleg tega so povabljene naslednje mednarodne organizacije: Odbor za finančno stabilnost (FSB), Mednarodna organizacija dela (ILO), Mednarodni denarni sklad (IMF), Organizacija za gospodarski razvoj in sodelovanje (OECD), Združeni narodi (ZN), Svetovna banka (SB) in Svetovna trgovinska organizacija (STO).

Tako kot v preteklosti, je v okviru vrha organiziranih več stranskih dogodkov, kot so B20, L20, C20 in Y20 , ki se osredotočajo na različne zainteresirane strani, na primer podjetja, sindikate, civilno družbo in mlade.

Več informacij:

Preberite brošuro: Ali ste vedeli? Dejstva in številke o Evropski uniji in G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/.

Preberite skupno pismo predsednikov Barrosa in Van Rompuya z dne 23. julija 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Obiščite spletišče predsednika Barrosa o G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm.

Obiščite spletišče Evropske komisije o boju proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, vključno s popolnoma novim kratkim videom: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm.

Obiščite spletišče predsednika Van Rompuya o G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Uradna stran ruske vlade o G20: http://www.g20.org/.

Delo predsednikov lahko spremljate tudi na Twitterju: @BarrosoEU, @euHvR.

Kontakti:

Koen Doens (+32 22981566)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Dirk Volckaerts (+32 22993944)


Side Bar