Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 4 d.

Europos Sąjunga G20 šalių aukščiausiojo lygio susitikime: pastangos atkurti pasitikėjimą pasaulio ekonomika

Pasitikėjimo pasaulio ekonomika didinimas, aiški pažanga siekiant tvaraus ir integracinio pasaulinio augimo, priešinimasis protekcionizmui ir aktyvesnė kova su mokesčių slėpimu ir vengimu visame pasaulyje turėtų būti vieni pagrindinių šio Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų. Jų kitus G20 vadovus paragins siekti Sankt Peterburge rugsėjo 5–6 d. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjungai atstovausiantys Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy.

Prieš išvykdamas į Sankt Peterburgą Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Dėl pasaulio ekonomikos padėties aišku viena: visi G20 vadovai turi dėti daugiau pastangų skatinti ekonomikos atsigavimą, augimą ir darbo vietų kūrimą, atvirą prekybą ir sąžiningesnes mokesčių sistemas. Negalima pasitenkinti tuo, kas pasiekta. Visos G20 narės turi dar daug nuveikti, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ekonomika visame pasaulyje. Aiškiai pareikšiu, kad ES įvykdė Kabose prisiimtus įsipareigojimus ir kad mes ir toliau įgyvendinsime savo visapusiškas politikos priemones, kurios jau pradeda duoti rezultatų.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy pažymėjo: „Europos Sąjungos ekonomikos padėtis šio aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse daug geresnė nei prieš metus, kai toks susitikimas vyko Kabose. Mūsų krizės įveikimo strategija duoda vaisių, tačiau ir toliau nepailsdami dėsime pastangas, nes rizikos ir neišspręstų uždavinių vis dar yra. Per ekonomikos krizę tapo dar akivaizdžiau, kad visi privalo sąžiningai mokėti savo mokesčių dalį. Sankt Peterburge Europos Sąjunga sieks pažangos kovojant su mokesčių slėpimu ir užtikrinti kuo didesnę paramą automatiniam dalijimuisi mokesčių informacija.“

G20 vadovai aptars pasaulio ekonomikos padėtį ir būtinybę investuoti į augimą ir darbo vietų kūrimą. Europos Sąjunga aktyviai pritarė tam, kad ekonomikos augimas ir užimtumas pasaulyje būtų vieni iš svarbiausių G20 darbotvarkės prioritetų. Vadovai turėtų priimti plataus užmojo „Sankt Peterburgo veiksmų planą“, kuriame numatytomis tikslinėmis priemonėmis galima skatinti tvirtą, subalansuotą ir tvarų augimą. Visos G20 narės raginamos prie jo prisidėti. ES indėlis grindžiamas jos pačios visapusiška diferencijuoto ir ekonomikos augimui palankaus fiskalinio konsolidavimo ekonomikos politikos strategija ir ryžtingais augimo bei investicijų skatinimo veiksmais. Jie apima daugybę iniciatyvų, tokių kaip Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, Jaunimo užimtumo iniciatyva, spartus bankų sąjungos sukūrimas, tvirtesnė Europos investicijų banko veikla ir kt. Geresnė verslo veikla bei verslo atstovų nuotaika ir naujausi BVP duomenys rodo, kad lėtai, bet užtikrintai 2013 m. antrąjį pusmetį Europa palaipsniui šiek tiek atsigauna. Ši tendencija turėtų sutvirtėti 2014 m., taip pat ir labiau pažeidžiamose šalyse.

Kalbėdama apie finansų sektoriaus reguliavimo reformą ES primins, kad ji išlieka kertinis G20 bendradarbiavimo akmuo ir kad Europa pasiekia rezultatų visose srityse. ES paragins savo G20 partneres įsipareigoti laiku ir veiksmingai įgyvendinti sutartas priemones, kad būtų pašalinti paskutiniai finansų sektoriaus reguliavimo trūkumai. Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Europos Komisija pateikė plataus užmojo planus, susijusius su šešėline bankininkyste ir pinigų rinkos fondais (žr. rugsėjo 4 d. pranešimą spaudai adresu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_lt.htm).

Požiūris į kovą su mokesčių slėpimu ir vengimu pakito visame pasaulyje ir G20 vadovai pasiryžę tęsti pokyčius. ES, kuri turi daug žinių ir patirties, pavyzdžiui, kuriant ES masto automatinių informacijos mainų sistemą arba kovojant su agresyviu mokesčių planavimu, sieks, kad automatiniai informacijos mainai taptų pasauliniu standartu. Visų pirma ji rems visas pastangas užtikrinti spartų šios tvarkos įgyvendinimą. ES taip pat tvirtai rems EBPO kovos su pelno mokesčio vengimu visame pasaulyje veiksmų planą, kurį tikimasi patvirtinti per šį aukščiausiojo lygio susitikimą.

Aukščiausiojo lygio susitikime bus aptarti ir prekybos klausimai. ES svarbu, kad G20 pabrėžtų, jog būtina kovoti su protekcionizmu, ir paragintų veiksmingiau įgyvendinti 2010 m. Toronte prisiimtą „sustabdymo“ įsipareigojimą bei pratęsti jo taikymą po 2014 m. Likus vos kelioms dienoms iki aukščiausiojo lygio susitikimo Europos Komisija nurodė, kad protekcionistinių priemonių G20 narėse, nors ir kiek lėčiau, toliau daugėja ir kad nededama pakankamai pastangų panaikinti prekybos ribojimo priemones (žr. daugiau apie rugsėjo 2 d. Komisijos prekybos ribojimo priemonių ataskaitą). Atvira, sąžininga ir laisva prekyba itin svarbi siekiant, kad trapus ekonomikos atsigavimas paspartėtų ir taptų tvarus. G20 taip pat turėtų duoti aiškų politinį ženklą derybininkams, rengiantiems gruodžio mėn. Balyje įvyksiantį Pasaulio prekybos organizacijos ministrų susitikimą, kad būtų galima pasiekti sėkmingą galutinį susitarimą, kurio pagrindas būtų sklandesnių prekybos sąlygų užtikrinimas. Regioninių prekybos susitarimų klausimu ES pritaria skaidrumo Pasaulio prekybos organizacijoje didinimui ir atkakliai gins nuomonę, kad ES prekybos susitarimai su šalimis partnerėmis padeda, o ne trukdo daugiašalei prekybai.

Galiausiai G20 vadovai taip pat aptars užimtumo, vystymosi, kovos su korupcija, energetikos ir klimato klausimus.

2013 m. liepos 23 d. bendrame laiške 28 ES valstybių ir vyriausybių vadovams Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy išsakė savo nuomonę pagrindiniais G20 aukščiausiojo lygio susitikimo klausimais. Laiškas skelbiamas adresu http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Pagrindiniai faktai

Pirmasis G20 valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas surengtas 2008 m. lapkričio mėn. Vašingtone. Jis buvo bendros ES ir JAV iniciatyvos veiksmingai įveikti pasaulinę finansų krizę rezultatas. Nuo tada G20 tapo vienu svarbiausių tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo forumu. G20 vadovai susitinka kartą arba net du kartus per metus. 2014 m. aukščiausiojo lygio susitikimas bus rengiamas Australijoje.

G20 narės yra Europos Sąjunga ir šios 19 šalių: Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kinija, Korėjos Respublika, Meksika, Pietų Afrika, Prancūzija, Rusija, Saudo Arabija, Turkija ir Vokietija. Europos Sąjungai aukščiausiojo lygio susitikime atstovauja Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy.

Tradiciškai aukščiausiojo lygio susitikimuose gali dalyvauti kviestinės šalys. G20 pirmininkaujanti Rusija oficialiai į susitikimą pakvietė šias šalis: Ispaniją (nuolatinę kviestinę šalį), Etiopiją (Afrikos Sąjungos pirmininkę 2013 m.), Senegalą (Naujosios Afrikos vystymosi partnerystės pirmininką 2013 m.), Kazachstaną (EurAsEC muitų sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos narį), Brunėjų (ASEAN pirmininką 2013 m.) ir Singapūrą (TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto ir „Global Governance Group“ (3G) pirmininką).

Be to, pakviestos ir šios tarptautinės organizacijos: Finansinio stabilumo taryba (FST), Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Ekonominio vystymosi ir bendradarbiavimo organizacija (EBPO), Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas ir Pasaulio prekybos organizacija.

Kaip ir anksčiau, aukščiausiojo lygio susitikimo metu organizuojama keletas kitų renginių, tokių kaip B20, L20, C20 ir Y20, skirtų įvairioms suinteresuotosioms šalims, atstovaujančioms verslui, profesinėms sąjungoms, pilietinei visuomenei ir jaunimui.

Daugiau informacijos

Knygelė „Ar žinote, kad...? Europos Sąjungos ir G20 faktai ir skaičiai“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

2013 m. liepos 23 d. Pirmininkų H. Van Rompuy ir J. M. Barroso bendras G20 laiškas: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

G20 skirtas Komisijos Pirmininko J. M. Barroso interneto puslapis: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu skirta Europos Komisijos interneto svetainė ir naujas vaizdo siužetas: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

G20 skirtas Pirmininko H. Van Rompuy interneto puslapis: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

G20 skirta oficiali Rusijos vyriausybės svetainė: http://www.g20.org/

Pirmininkų „Twitter“: @BarrosoEU, @euHvR

Asmenys ryšiams:

Koen Doens, tel. +32 2 298 15 66

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester, tel. +32 2 296 39 73

Dirk Volckaerts, tel. +32 2 299 39 44


Side Bar