Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. syyskuuta 2013

EU:n viesti G20-huippukokouksessa: luottamus maailmantalouteen palautettava

Luottamusta maailmantalouteen on parannettava, kestävässä ja osallistavassa kasvussa on edistyttävä ratkaisevasti, protektionismia on torjuttava, veronkiertoon ja veropetoksiin on puututtava tehokkaammin. Näitä asioita EU toivoo G20-huippukokoukselta. Euroopan unionin edustajat eli Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy välittävät tämän viestin G20-huippukokouksessa Pietarissa, jonne he matkustavat 5.–6. syyskuuta.

Puheenjohtaja Barroso totesi ennen lähtöään Pietariin, että ”maailmanlaajuisessa taloustilanteessa yksi asia on selvä: kaikkien G20-johtajien on työskenneltävä entistä laajemmin elpymisen, kasvun ja työpaikkojen, avoimen kaupan ja reilumman verotuksen eteen. Liialliseen tyytyväisyyteen ei ole aihetta, vaan kaikilla G20-jäsenillä on työsarkaa maailmantaloutta koskevan luottamuksen palauttamisessa. Teen selväksi, että EU on toteuttanut Los Cabosin huippukokouksessa antamansa sitoumukset ja että sovellamme jatkossakin laajaa yhdistelmää politiikan keinoja, joka on alkanut tuottaa tulosta.

Puheenjohtaja Herman van Rompuyn mukaan ”Euroopan unioni lähtee tähän huippukokoukseen paljon paremmassa talouskunnossa kuin Los Cabosiin vuosi sitten. Strategiamme kriisin selättämiseksi tuottaa tulosta, mutta jatkamme työtämme hellittämättä, koska riskejä ja haasteita on edelleen. Talouskriisi on tuonut entistä selvemmin esiin, että kaikkien on maksettava osansa veroista. Pietarissa Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa edistystä veropetosten torjunnassa ja saada mahdollisimman laaja tuki verotietojen automaattiselle jakamiselle”.

G20-johtajat keskustelevat maailmantaloudesta ja tarpeesta investoida kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Euroopan unionille on ollut tärkeää nostaa kasvu ja työpaikat G20-kokouksen asialistan kärkeen. Johtajien olisi päätettävä kunnianhimoisesta ”Pietarin toimintaohjelmasta” vahvan, tasapainoisen ja kestävän kasvun edistämiseksi. Kaikkia G20 -jäseniä kehotetaan työskentelemään ohjelman hyväksi. EU:n panos perustuu sen kattavaan talouspoliittiseen strategiaan, jonka mukaan julkista taloutta vakautetaan eriytetyllä ja kasvua edistävällä tavalla, sekä päättäväiseen toimintaan kasvun ja investointien edistämiseksi. Tätä tuetaan monenlaisilla aloitteilla, kuten kasvu- ja työllisyyssopimuksella, nuorisotyöllisyysaloitteella, pankkiunionin nopealla toteutumisella ja Euroopan investointipankin toiminnan vahvistamisella. Yritystoiminnan ja toiveikkuuden lisääntyminen samoin kuin uusimmat BKT-luvut osoittavat, että asteittainen elpyminen on alkanut vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla hitaasti mutta varmasti, ja vuonna 2014 sen odotetaan alkavan vaikuttaa myös haavoittuvammassa asemassa olevissa maissa.

Rahoitusalan sääntelyuudistuksesta puhuttaessa EU muistuttaa, että uudistus on G20-yhteistyön kulmakivi ja että EU on edistynyt kaikilla aloilla. EU kehottaa G20-kumppaneitaan sitoutumaan sovittujen toimenpiteiden tehokkaaseen toteuttamiseen ajoissa, jotta rahoitusalan sääntelyn viimeiset puutteet saadaan korjattua. Varjopankkitoiminnan ja rahamarkkinarahastojen osalta Euroopan komissio on esittänyt kunnianhimoista lähestymistapaa juuri ennen huippukokousta (katso 4. syyskuuta annettu lehdistötiedote osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_fi.htm).

Lähestymistapa veronkiertoon ja veropetoksiin on muuttunut maailmanlaajuisesti, ja G20-johtajien on tarkoitus viedä muutosta vielä pidemmälle. EU:lla on paljon alan kokemusta ja tietoa, josta on osoituksena EU:n laajuinen automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunta. EU haluaa automaattisesta tietojenvaihtojärjestelmästä maailmanlaajuisen standardin ja tukee pyrkimyksiä sen nopeaan toteuttamiseen. EU tukee myös vahvasti OECD:n maailmanlaajuista yritysveron välttämisen vastaista toimintasuunnitelmaa. Huippukokoukselta odotetaan tämän toimintasuunnitelman hyväksymistä.

Huippukokouksessa keskustellaan myös kauppakysymyksistä. EU:lle on tärkeää, että G20 välittää voimakkaan viestin protektionismia vastaan ja kehottaa toteuttamaan vuonna 2010 tehdyn Toronton standstill-sitoumuksen tehokkaammin ja jatkamaan sitä vuoteen 2014. Vain joitakin päiviä ennen huippukokousta Euroopan komissio viittasi protektionististen toimenpiteiden jatkuvaan joskin hitaaseen lisääntymiseen G20-maissa ja siihen, että ne eivät ole poistaneet kauppaa rajoittavia toimenpiteitä riittävän tehokkaasti (lue lisää 2. syyskuuta annetusta kauppaa rajoittavia toimenpiteitä koskevasta komission kertomuksesta). Avoin, reilu ja vapaa kauppa on tärkeää, jotta vielä hauras elpyminen nopeutuu ja muuttuu kestäväksi. Kokouksessa on saavutettava onnistunut, kaupan helpottamiseen perustuva lopputulos, ja tätä varten G20-maiden olisi annettava asiaa koskeva voimakas poliittinen signaali neuvottelijoille, jotka valmistelevat Maailman kauppajärjestön (WTO) joulukuussa Balilla pidettävää ministerikokousta. Alueellisten kauppasopimusten osalta EU kannattaa avoimuuden lisäämistä WTO:ssa ja pitää kiinni siitä, että EU:n ja sen kumppanimaiden tekemät kauppasopimukset pikemminkin helpottavat kuin estävät monenvälistä kauppaa.

G20-johtajat keskustelevat lisäksi työllisyydestä, kehityksestä, korruption torjunnasta, energiasta ja ilmastokysymyksistä.

Puheenjohtaja Barroso ja puheenjohtaja Van Rompuy esittivät 23. heinäkuuta 2013 päivätyssä yhteisessä kirjeessään EU:n 28:lle valtion- ja hallitusten päämiehelle näkemyksensä olennaisimmista G20-huippukokouksessa käsiteltävistä aiheista. Kirjeen voi lukea osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

Tausta

Ensimmäinen valtion- ja hallitusten päämiesten G20-huippukokous järjestettiin Washingtonissa marraskuussa 2008. Se oli EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen hanke, jolla pyrittiin puuttumaan maailmanlaajuiseen talouskriisiin tehokkaasti. Siitä lähtien G20 on ollut tärkein kansainvälisen taloudellisen yhteistyön foorumi, jossa G20-johtajat ovat tavanneet kerran tai jopa kahdesti vuodessa. Vuoden 2014 huippukokousta isännöi Australia.

G20-ryhmän jäsenet ovat Euroopan unioni yhdessä seuraavien 19 maan kanssa: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Huippukokouksessa Euroopan unionia edustavat Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy.

Perinteisesti huippukokouksiin saavat osallistua myös vierailijamaat. Puheenjohtajana toimiva Venäjä on kutsunut seuraavat maat G20-kokouksen virallisiksi vieraiksi: Espanja (pysyvä vieras), Etiopia (Afrikan unionin puheenjohtaja 2013), Senegal (NEPAD-kumppanuuden (Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi) puheenjohtaja 2013), Kazakstan (Euraasian talousyhteisön tulliliiton ja itsenäisten valtioiden yhteisön jäsen), Brunei (Kaakkois-Aasian valtioiden järjestön puheenjohtaja 2013) ja Singapore (Kansainvälisen valuuttarahaston kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean puheenjohtaja ja Global Governance Group -ryhmän puheenjohtaja).

Kutsuttujen joukossa ovat lisäksi seuraavat kansainväliset järjestöt: finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Yhdistyneet kansakunnat, Maailmanpankki ja Maailman kauppajärjestö.

Aiempien vuosien tapaan huippukokouksen yhteydessä järjestetään useita sivutapahtumia, kuten B20, L20, C20 ja Y20. Niiden kohderyhmiä ovat erilaiset sidosryhmät, jotka edustavat muun muassa yritysmaailmaa, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskuntaa sekä nuoria.

Lisätietoja:

Esite ”Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Puheenjohtaja Barroson ja puheenjohtaja Van Rompuyn yhteinen kirje 23. heinäkuuta 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Puheenjohtaja Barroson G20-aiheinen verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Euroopan komission veronkierron ja veropetosten torjuntaa koskeva verkkosivusto, jolla on uusi video: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Puheenjohtaja Van Rompuyn G20-aiheinen verkkosivusto: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Venäjän hallituksen virallinen G20-verkkosivusto: http://www.g20.org/

Seuraa puheenjohtajia Twitterissä: @BarrosoEU, @euHvR.

Yhteyshenkilöt:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar