Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της G20: εντατικοποίηση των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αποκατάσταση της παγκόσμιας εμπιστοσύνης

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία, η επίτευξη σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας ανάπτυξης, η καταπολέμηση του προστατευτισμού και η εντατικοποίηση του αγώνα κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής σε όλο τον κόσμο: αυτά τα θέματα θα πρέπει να συγκαταλέγονται στα κύρια αποτελέσματα αυτής της συνόδου κορυφής της G20. Πρόκειται για την πρόσκληση που θα απευθύνουν στους άλλους ηγέτες της ομάδας των G20 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, όταν ταξιδέψουν στην Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου, για να εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής.

Ο πρόεδρος Barroso, πριν να αναχωρήσει για την Αγία Πετρούπολη, δήλωσε: «Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση καθιστά ένα πράγμα σαφές: όλοι οι ηγέτες της G20 πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την απασχόληση, το ελεύθερο εμπόριο, καθώς και για την πιο δίκαιη φορολόγηση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό και πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν από όλα τα μέλη της G20 για την αποκατάσταση της οικονομικής εμπιστοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα καταστήσω σαφές ότι η ΕΕ ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο Los Cabos και ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον συνολικό μας συνδυασμό πολιτικών, που αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Van Rompuy έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής σε καλύτερη οικονομική κατάσταση απ’ ό,τι ένα χρόνο πριν στο Los Cabos. Η στρατηγική μας για την καταπολέμηση της κρίσης αποδίδει καρπούς, αλλά θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας, καθώς οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις παραμένουν. Η οικονομική κρίση έχει τονίσει περαιτέρω την ανάγκη να πληρώνουν όλοι το δίκαιο μερίδιο των φόρων τους. Στην Αγία Πετρούπολη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να σημειώσει πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.»

Οι ηγέτες των χωρών της G20 θα συζητήσουν για την παγκόσμια οικονομία και την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε σθεναρά τη τοποθέτηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και απασχόλησης στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της G20. Οι ηγέτες θα πρέπει να εγκρίνουν ένα φιλόδοξο «σχέδιο δράσης της Αγίας Πετρούπολης» με μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να ενισχύσουν μια ισχυρή, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα τα μέλη της ομάδας G20 καλούνται να συνεισφέρουν στο σχέδιο αυτό. Η συνεισφορά της ΕΕ βασίζεται στη δική της ολοκληρωμένη οικονομική στρατηγική για την πολιτική της διαφοροποιημένης και ευνοϊκής για την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης και αποφασιστικής δράσης για την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Περιλαμβάνει δε πρωτοβουλίες όπως το «Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση», η «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων», η ταχεία ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η ενισχυμένη δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πολλά περισσότερα. Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εμπιστοσύνης καθώς και τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία για το ΑΕΠ δείχνουν ότι, αργά αλλά σίγουρα, στην Ευρώπη παρατηρείται μια σταδιακή και ήπια ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η οποία προβλέπεται να εδραιωθεί το 2014, μεταξύ άλλων και στις πιο ευάλωτες χώρες.

Όσον αφορά την κανονιστική μεταρρύθμιση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η ΕΕ θα επαναλάβει ότι η μεταρρύθμιση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας των G20 και ότι η Ευρώπη παράγει αποτελέσματα σε όλα τα μέτωπα. Η Επιτροπή θα καλέσει τους εταίρους της ομάδας των G20 να δεσμευθούν για έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων, έτσι ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά στις ρυθμίσεις που διέπουν τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό. Όσον αφορά το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη προσέγγιση πριν από τη σύνοδο κορυφής (διαβάστε το δελτίο τύπου της 4 Σεπτεμβρίου: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

Η παγκόσμια αλλαγή προτύπου για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής προβλέπεται να συνεχιστεί από τους ηγέτες της G20. Η ΕΕ, με τη σημαντική τεχνογνωσία και πείρα που διαθέτει, π.χ. η δημιουργία ενός ενωσιακού συστήματος για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ή η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, θα ασκήσει πίεση ώστε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να καταστεί το παγκόσμιο πρότυπο. Συγκεκριμένα, θα στηρίξει κάθε προσπάθεια που διασφαλίζει την ταχεία εφαρμογή του. Η ΕΕ θα υποστηρίξει επίσης ένθερμα το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής σε ολόκληρο τον κόσμο», το οποίο η διάσκεψη κορυφής αναμένεται να εγκρίνει.

Η σύνοδος κορυφής θα συζητήσει επίσης θέματα εμπορίου. Είναι σημαντικό για την ΕΕ ότι η ομάδα G20 στέλνει ισχυρό μήνυμα κατά του προστατευτισμού, απαιτώντας πιο αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμευσης για την αναστολή λήψης μέτρων (standstill) του Τορόντο το 2010 και την παράταση της εφαρμογής της και πέραν του 2014. Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τη συνεχή, αν και κάπως βραδύτερη, αύξηση των μέτρων προστατευτισμού μεταξύ των μελών της G20 και την απουσία προσπαθειών για την εξάλειψη των περιοριστικών εμπορικών μέτρων (Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για περιοριστικά εμπορικά μέτρα της 2ας Σεπτεμβρίου). Το ανοικτό, δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο είναι αναγκαίο για να συμβάλει στην εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, ώστε να επιταχυνθεί και να καταστεί διατηρήσιμη. Η G20 θα πρέπει επίσης να δώσει ισχυρό πολιτικό σήμα προς τους διαπραγματευτές που προετοιμάζουν την υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο Μπαλί τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί επιτυχής τελική συμφωνία με τη διευκόλυνση του εμπορίου στον πυρήνα της. Όταν πρόκειται για περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, η ΕΕ είναι υπέρ της βελτίωσης της διαφάνειας στο πλαίσιο του ΠΟΕ και θα επιμείνει, ώστε οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες-εταίρους της να υποβοηθούν και όχι να εμποδίζουν την πολυμερή εμπορική ημερήσια διάταξη.

Τέλος, οι ηγέτες των χωρών της G20 θα εξετάσουν θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, καταπολέμησης της διαφθοράς, ενέργειας και κλίματος.

Στην κοινή επιστολή τους προς τους 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, οι πρόεδροι Barroso και Van Rompuy στις 23 Ιουλίου 2013 διατύπωσαν τις απόψεις τους για τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής των G20. Η επιστολή διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Ιστορικό:

Η πρώτη σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2008. Ήταν το αποτέλεσμα μιας κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ-ΗΠΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Έκτοτε, η ομάδα των G20 έγινε το πρώτο φόρουμ για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Οι ηγέτες της G20 συνεδριάζουν μία ή ακόμα και δύο φορές τον χρόνο. Η σύνοδος κορυφής του 2014 θα πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία.

Τα μέλη της G20 είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ακόλουθες 19 χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύεται στη σύνοδο κορυφής από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy.

Παραδοσιακά, μπορούν να συμμετέχουν στις συνόδους κορυφής προσκεκλημένες χώρες. Η ρωσική προεδρία προσκάλεσε τις ακόλουθες επίσημες προσκεκλημένες χώρες της G20: Ισπανία (μόνιμος προσκεκλημένος), Αιθιοπία (πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης το 2013), Σενεγάλη (πρόεδρος της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής, EPAD, το 2013), Καζαχστάν [μέλος της τελωνειακής ένωσης EurAsEC και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS)], Μπρουνέι (πρόεδρος του ASEAN το 2013) και Σιγκαπούρη [πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής του ΔΝΤ και πρόεδρος του Ομίλου Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (3G)].

Επιπλέον, κλήθηκαν επίσης οι ακόλουθοι διεθνείς οργανισμοί: Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Όπως και στο παρελθόν, διοργανώνονται ορισμένες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως π.χ. τα B20, L20, C20 και Y20, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που απευθύνονται σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα των επιχειρήσεων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τη νεολαία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διαβάστε το φυλλάδιό μας "Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20": http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

Διαβάστε την κοινή επιστολή προς την G20 των προέδρων Barroso και Van Rompuy της 23ης Ιουλίου 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο G20 του προέδρου Barroso: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένου ενός εντελώς καινούριου βίντεο κλιπ: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Προέδρου Van Rompuy για την G20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Επίσημος δικτυακός τόπος των G20 της ρωσικής κυβέρνησης: http://www.g20.org/

Ακολουθήστε τους προέδρους στο Twitter: @BarrosoEU, @euHvr

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Koen Doens (+32 2 298 15 66)

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar