Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 september 2013

EU-kommissionen söker innovationshuvudstad

I dag började EU-kommissionen jakten på den första europeiska innovationshuvudstaden. Priset ska belöna den stad som har det bästa ”innovations-ekosystemet” för invånare, offentliga organisationer, universitet och näringsliv. Med tanke på att 68 procent av EU:s befolkning bor i tätorter är det städerna som kommer att bidra mest till innovationen i EU. Städerna främjar innovation när de levererar tjänster, men det avgörande är att skapa förutsättningar för andra att bidra till innovation och se till att den privata och offentliga sektorn kan samverka. Vinnaren kommer att utses av en oberoende expertpanel under våren 2014 och få en prissumma på 500 000 euro som bidrag till insatserna. Sista ansökningsdag är den 3 december 2013.

– Städerna är motorn i den europeiska ekonomin – sju av tio bor i dag i städer i EU, och stadsområdena står för två tredjedelar av EU:s BNP, säger EU:s innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Vi vill uppmuntra städerna att satsa mer på innovation och skapa ett nätverk av städer som kan utbyta sina bästa framtidsidéer.

Panelen kommer att bedöma både initiativ, resultat och idéer för att öka innovationskapaciteten i framtiden. Städerna måste kunna visa att de har en övergripande strategi som är

  • innovativ – i fråga om koncept, processer och verktyg

  • inspirerande – för att locka till sig talanger, finansiering, investeringar och invånarnas deltagande och engagemang

  • integrerad – med koppling till målen i Europa 2020-strategin, dvs. smart och hållbar tillväxt för alla

  • interaktiv – med en innovationsgemenskap inom städerna och med andra städer.

Tävlingen är öppen för städer i EU-länderna eller länder som deltar i EU:s ramprogram för forskning. Bara städer med över 100 000 invånare får delta med innovationsinitiativ som inleddes senast den 1 januari 2010. I länder där det inte finns någon stad med fler än 100 000 invånare kan den största staden ansöka.

Mer information och regler finns på tävlingens webbplats. Frågor om ansökningarna kan skickas till rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Bakgrund

Innovation är avgörande för den ekonomiska tillväxten och företagens konkurrenskraft och är ett centralt inslag i Europa 2020-strategin. EU:s mål är att bli en ”innovationsunion”.

Genom sin forskning, innovation och regionalpolitik främjar EU smart och hållbar stadsutveckling. EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 omfattar perioden 2014–2020. Fokus ligger mer än någonsin på att finansiera hela ”innovationskedjan”, från det vetenskapliga genombrottet till marknadsföring. Framtidens regionalstöd kommer också att inriktas mer på forskning och innovation, t.ex. bättre forskningsinfrastruktur.

Länkar

Europe 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionalpolitik: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Kontaktpersoner för medierna:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar