Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. septembra 2013

Evropska komisija išče „prestolnico inovacij“

Evropska komisija je danes začela iskati prvo evropsko prestolnico inovacij, imenovano iPrestolnica. Ta naziv bo podelila mestu, ki ustvarja najboljši „inovacijski ekosistem“, v katerem so povezani meščani, javne organizacije ter akademski in poslovni krogi. Glede na to, da 68 % prebivalcev EU živi v mestih, bodo prav ta največ prispevala k boljši inovativnosti Evrope. Mesta spodbujajo inovacije z zagotavljanjem lastnih storitev, vendar je ključno, da se ustvari pravo inovacijsko okolje tudi za druge, v katerem se bosta lahko povezovali javna in zasebna sfera. Neodvisna žirija strokovnjakov bo zmagovalca izbrala spomladi 2014, izbrano mesto pa bo prejelo 500 000 evrov za dodatno okrepitev svojih prizadevanj. Rok za prijavo je 3. december 2013.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Mesta poganjajo evropsko gospodarstvo. Sedem od desetih Evropejcev živi v mestih, ki ustvarijo dve tretjini BDP EU. Mesta želimo spodbuditi, da okrepijo prizadevanja na področju inovacij in ustvarijo mrežo, v kateri si bodo lahko izmenjevala najboljše ideje za prihodnost.“

Mesta bodo ocenjena po dosedanjih pobudah in dosežkih ter po idejah za izboljšanje inovativnosti v prihodnosti. Pokazati bodo morala, da sledijo celoviti strategiji, ki je:

  • inovativna - uporablja inovativne koncepte, postopke in orodja;

  • navdihujoča – si prizadeva privabiti talente, financiranje in investicije ter spodbuditi meščane k sodelovanju;

  • povezana – je povezana s cilji strategije Evrope 2020, tj. pametna, trajnostna in vključujoča rast v Evropi;

  • interaktivna - gradi skupnost za inovacije znotraj mesta in z drugimi mesti.

Natečaj je odprt mestom v vseh državah članicah EU ali državah, ki so povezane z okvirnim programom EU za raziskave. Sodelujejo lahko mesta z več kot 100 000 prebivalci in pobudami, ki potekajo vsaj od 1. januarja 2010. V državah, v katerih nobeno mesto ne dosega 100 000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto.

Mesta, ki kandidirajo, lahko obiščejo spletno stran iCapital, na kateri so vse informacije, pravila in pogoji. Vprašanja o prijavi se lahko pošljejo tudi na: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Ozadje

Inovacije so ključnega pomena za gospodarsko rast in poslovno konkurenčnost ter so osrednja točka strategije Evropa 2020. Evropska unija si je zadala cilj, da postane „Unija inovacij“.

S svojimi raziskavami, inovacijami in regionalnimi politikami EU spodbuja pameten in trajnosten razvoj mest. Naslednji program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, bo potekal v obdobju od 2014 do 2020. Bolj kot kdaj koli prej se bo osredotočil na financiranje celotne „inovacijske verige“, od znanstvenih dosežkov do uvajanja na trg. Prihodnje regionalno financiranje EU se bo prav tako osredotočilo na raziskave in inovacije, na primer z gradnjo infrastrukture za raziskave.

Povezave

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Obzorje 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionalni skladi http://ec.europa.eu/regional_policy

Kontakti samo za medije:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 22987303)


Side Bar