Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 3 września 2013 r.

Komisja Europejska poszukuje kandydatów do tytułu „Stolicy Innowacji”

Komisja Europejska przyjmuje od dzisiaj zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu. Obecnie 68 proc. ludności UE mieszka na obszarach miejskich, a zatem to one przyczynią się w największym stopniu do zwiększenia innowacyjności w Europie. Miasta wspierają wprawdzie innowacje, wybierając swoich dostawców usług, ale pierwszorzędne znaczenie ma dopiero stworzenie sprzyjającego innowacyjności otoczenia oraz umożliwienie współdziałania między sferą publiczną a prywatną. Wiosną 2014 r. niezależny panel ekspertów wybierze zwycięzcę konkursu – najbardziej innowacyjne miasto otrzyma 500 tys. euro na intensyfikację swoich działań. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, oznajmiła: „Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków mieszka na obszarach miejskich. Obszary te generują dwie trzecie unijnego PKB. Chcemy zachęcić miasta do podniesienia poprzeczki w dziedzinie innowacji oraz stworzyć sieć miast, które będą dzielić się swoimi najlepszymi pomysłami”.

Jury oceni zarówno inicjatywy i dotychczasowe osiągnięcia kandydujących miast, jak i ich pomysły na zwiększenie innowacyjności w przyszłości. Miasta będą musiały udowodnić, że działają zgodnie z kompleksową strategią, która jest:

  • innowacyjna – pod względem pojęć, działań i narzędzi

  • inspirująca – ma na celu mobilizację talentów, dostępnych funduszy i inwestycji oraz zaangażowanie mieszkańców miast w podejmowane działania

  • zintegrowana – uwzględnia cele strategii „Europa 2020”, czyli inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

  • interaktywna – służy budowaniu wspólnoty na rzecz innowacyjności w obrębie miasta oraz w relacjach z innymi miastami.

Zgłoszenia mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Do nagrody mogą kandydować miasta, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. i które przedstawią inicjatywy realizowane co najmniej od 1 stycznia 2010 r. W przypadku państw, w których nie ma miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, do udziału w konkursie dopuszczone jest największe miasto w kraju.

Zainteresowane miasta zachęcamy do zapoznania się ze stroną na temat konkursu, na której znajdą przydatne informacje oraz regulamin konkursu. Pytania dotyczące zgłoszeń można również nadsyłać na adres: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Kontekst

Innowacje są kluczem do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności firm, dlatego zajmują centralne miejsce w strategii „Europa 2020”. Unia Europejska dąży zresztą do tego, by stać się „Unią innowacji”.

Za pomocą polityki w dziedzinie badań i innowacji oraz polityki regionalnej UE od lat promuje inteligentny i zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Następny unijny program w dziedzinie badań i innowacji „Horyzont 2020” będzie realizowany w latach 2014–2020. Zostanie w nim położony jeszcze bardziej niż dotychczas nacisk na finansowanie „łańcucha innowacji” – od odkrycia naukowego po prace nad rozwiązaniami odpowiadającymi potrzebom rynku. Również wsparcie finansowe udostępnione w ramach polityki regionalnej będzie w większej mierze przeznaczane na badania i innowacje, takie jak budowa infrastruktury badawczej.

Linki

„Europa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020

„Horyzont 2020” http://ec.europa.eu/europe2020

Fundusze regionalne http://ec.europa.eu/regional_policy

Wyłącznie kontakty z mediami:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar