Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 september 2013

Europese Commissie zoekt "Innovatiehoofdstad"

De Europese Commissie is vandaag de zoektocht naar de eerste Europese Innovatiehoofdstad oftewel iCapital begonnen. De titel gaat naar de stad die het beste "innovatie-ecosysteem" opzet, dat burgers, overheidsorganisaties, hogeronderwijs-instellingen en het bedrijfsleven met elkaar verbindt. Aangezien momenteel 68 % van de EU-bevolking in stedelijke gebieden leeft, leveren juist deze gebieden de belangrijkste bijdrage aan het streven om Europa innoverender te maken. Steden bevorderen innovatie in hun eigen dienstverlening, maar waar het op aankomt is dat het juiste klimaat wordt geschapen waarin andere actoren innoverend te werk gaan en de openbare en de private sector op elkaar kunnen aansluiten. Een onafhankelijk panel van deskundigen zal in het voorjaar van 2014 de winnende stad kiezen, die een bedrag van 500 000 EUR tegemoet kan zien om zijn inspanningen op dit gebied verder op te voeren. De uiterste termijn voor het indienen van kandidaturen is 3 december 2013.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei hierover: "Steden zijn de motor van de Europese economie. Zeven op de tien Europeanen leven in stedelijke gebieden, die tweederde van het bbp van de EU voor hun rekening nemen. We willen de steden ertoe aanzetten om op het vlak van innovatie beter te presteren, en een netwerk van steden opzetten die hun beste ideeën voor de toekomst kunnen delen."

De steden zullen worden beoordeeld op zowel de tot nog toe ontplooide initiatieven en bereikte prestaties als hun ideeën om de innovatiecapaciteit in de toekomst te versterken. Zij moeten aantonen dat zij een algemene strategie volgen die:

  • innovatief is - wat concepten, processen en instrumenten betreft;

  • inspirerend is - met het doel om talenten, financiering en investeringen aan te trekken en de actieve betrokkenheid van burgers te stimuleren;

  • geïntegreerd is - in die zin dat zij blijk geeft van een koppeling met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, te weten slimme, duurzame en inclusieve groei in heel Europa;

  • interactief is - in die zin dat zij bouwt aan een innovatiegemeenschap binnen de eigen stad en met andere steden.

Steden uit alle EU-lidstaten of uit landen die aangesloten zijn bij het EU-kaderprogramma voor onderzoek kunnen meedoen, op voorwaarde dat zij meer dan 100 000 inwoners hebben en het initiatief sedert ten minste 1 januari 2010 loopt. In landen waar geen enkele stad meer dan 100 000 inwoners telt, kan de grootste stad meedingen.

Kandidaatsteden kunnen op de website van de iCapital-prijs terecht voor meer informatie en de voorwaarden voor deelneming. Vragen over kandidaturen kunnen ook worden gestuurd naar: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Achtergrond

Innovatie is cruciaal voor de economische groei en het concurrentievermogen van de ondernemingen, en staat centraal in de Europa 2020-strategie. De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld uit te groeien tot een "Innovatie-Unie".

De EU stimuleert door middel van haar onderzoek-, innovatie- en regionaal beleid slimme en duurzame stadsontwikkeling. Het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, loopt van 2014 tot en met 2020. Meer dan ooit zal het gericht zijn op financiering van de volledige "innovatieketen", van wetenschappelijke doorbraak tot marktnabije ontwikkeling. Ook bij de toekomstige EU-steun voor regionale ontwikkeling zal meer de nadruk komen te liggen op onderzoek en innovatie, bijvoorbeeld de opbouw van een onderzoekinfrastructuur.

Links

Europe 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regional funds http://ec.europa.eu/regional_policy

Contact met media enkel:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 22987303)


Side Bar