Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. septembrī

Eiropas Komisija meklē "inovāciju galvaspilsētu"

Eiropas Komisija šodien ir izsludinājusi konkursu, kurā tiks izraudzīta pirmā Eiropas inovāciju galvaspilsēta (iCapital). Pilsētai ar vislabāko “inovāciju ekosistēmu”, kas vieno iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, akadēmiskās aprindas un uzņēmumus, tiks piešķirta balva. Patlaban 68 % ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, tāpēc lielākā daļa jauninājumu, kas padara Eiropu inovatīvāku, tiek radīta tieši pilsētvidē. Pilsētas sekmē inovācijas publisko pakalpojumu jomā, tomēr galvenais uzdevums ir radīt atbilstošu vidi, kurā par novatoru var kļūt ikviens, un nodrošināt sadarbības iespējas publiskā un privātā sektora dalībniekiem. Vērtēšanu veiks neatkarīgu ekspertu grupa, kas 2014. gada pavasarī paziņos uzvarētāju – pilsētu, kura saņems naudas balvu 500 000 eiro apmērā turpmāku projektu īstenošanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 3. decembris.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Pilsētas ir galvenais Eiropas ekonomikas dzinējspēks. Pilsētās dzīvo 70 % eiropiešu, un šie reģioni veido divas trešdaļas no ES IKP. Vēlamies rosināt pilsētas pacelt latiņu inovācijas jomā un izveidot tādu pilsētu tīklu, kuras varētu dalīties ar savām labākajam idejām un nākotnes vīziju."

Vērtējot pilsētas, tiks ņemtas vērā gan līdzšinējās iniciatīvas un sasniegumi, gan ieceres par to, kā uzlabot inovācijas spēju nākotnē. Tām būs jāpierāda, ka to darbības pamatā ir daudzpusīga stratēģija, kas ir:

  • inovatīva, proti, paredz novatorisku koncepciju, procesu un rīku izmantojumu,

  • iedvesmojoša, proti, piesaista talantīgus speciālistus, finansējumu un ieguldījumus un veicina iedzīvotāju iesaistīšanos,

  • integrēta, proti, ir sasaistīta ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi visā Eiropā,

  • interaktīva, proti, veido inovācijas sabiedrību savā pilsētā un sadarbībā ar citām pilsētām.

Konkursā var piedalīties jebkura pilsēta, kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm vai valstī, kura iesaistījusies ES pētniecības pamatprogrammā. Balva ir paredzēta pilsētām, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, un to piešķir par iniciatīvām, kuru īstenošana sākta ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī. Ja valstī nav nevienas pilsētas, kuras iedzīvotāju skaits pārsniegtu 100 000, konkursam var pieteikties valsts lielākā pilsēta.

Plašāka informācija un konkursa noteikumi atrodami iCapital balvas tīmekļa vietnē. Jautājumus par pieteikšanās kārtību var sūtīt uz rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Vispārīga informācija

Inovācijai ir būtiska nozīme ekonomiskās izaugsmes un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā, un tā izvirzīta par stratēģijas “Eiropa 2020” prioritāti. Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi kļūt par “inovācijas savienību”.

ES aktīvi darbojas pētniecības un inovācijas, kā arī reģionālās politikas jomā, tādējādi veicinot gudru un ilgtspējīgu attīstību pilsētās. Nākamā ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020” ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Tajā īpaša uzmanība tiks pievērsta finansējuma nodrošināšanai visas inovācijas ķēdes garumā – no zinātniskā atklājuma līdz tirgum pietuvinātai izstrādei. Arī ES reģionālo fondu līdzekļi nākotnē būs pieejamāki pētniecības un inovācijas vajadzībām, piemēram, pētniecības infrastruktūras izveidei.

Saites

Stratēģija “Eiropa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020

“Apvārsnis 2020” http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Reģionālie fondi http://ec.europa.eu/regional_policy

Kontaktpersonas saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter konts: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar