Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 3 d.

Europos Komisija renka Inovacijų sostinę

Europos Komisija šiandien pradėjo svarstyti, kam suteikti pirmosios Europos inovacijų sostinės („iCapital“) titulą. Apdovanojimas bus įteiktas miestui, kuris kuria geriausią inovacijų aplinką, siejančią piliečius, viešąsias organizacijas, mokslo bendruomenę ir verslą. Kadangi 68 % ES gyventojų dabar gyvena miestuose, būtent šios vietovės daugiausiai prisidės prie inovacijų plėtros Europoje. Miestai stengiasi diegti naujoviškus paslaugų teikimo būdus, tačiau svarbiausia yra sukurti kitiems tinkamą inovacijų aplinką ir sudaryti sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių sąsajoms. Nugalėtoją 2014 m. pavasarį išrinks nepriklausoma ekspertų komisija. Laimėjusiam miestui bus skirtas 500 000 eurų finansavimas šios rūšies veiklai plėtoti. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2013 m. gruodžio 3 d.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan Quinn: „Miestai yra Europos ekonomikos variklis. Miestuose gyvena septyni dešimtadaliai Europos gyventojų, juose sukuriama du trečdaliai Europos Sąjungos BVP. Norime paskatinti miestus aktyviau imtis inovacijų ir sukurti miestų tinklą, kuriame jie galėtų dalytis geriausiomis ateities idėjomis.“

Miestai bus vertinami ir pagal ligšiolines iniciatyvas bei laimėjimus, ir pagal idėjas, kaip didinti inovacijų pajėgumus ateityje. Jie turės įrodyti, kad laikosi visapusiškos strategijos, kuri yra:

  • novatoriška idėjomis, procesais ir priemonėmis;

  • įkvepianti – ja siekiama pritraukti talentų, finansavimą, investicijų ir įtraukti piliečius;

  • integruota – aiškiai susieta su strategijos „Europa 2020“ tikslais, t. y. pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo skatinimu Europoje.

  • sąveiki – ja padedama kurti novatoriškos bendruomenės ryšius pačiame mieste ir su kitais miestais.

Konkurse gali dalyvauti visų ES valstybių narių arba asocijuotųjų ES bendrosios mokslinių tyrimų programos šalių miestai. Apdovanojimas gali būti skirtas miestui, turinčiam daugiau kaip 100 000 gyventojų, už iniciatyvas, kurios vykdomos ne vėliau kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. Jei šalyje nėra miestų su daugiau nei 100 000 gyventojų, dalyvauti konkurse gali didžiausias miestas.

„iCapital“ konkurso interneto svetainėje į šį titulą pretenduojantiems miestams skelbiama atitinkama informacija, taisyklės ir sąlygos. Klausimus apie tai, kaip teikti paraiškas, galima siųsti adresu rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Pagrindiniai faktai

Inovacijos nepaprastai svarbios, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir verslo konkurencingumą, jos yra vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ elementų. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą tapti inovacijų sąjunga.

Vykdydama mokslinių tyrimų, inovacijų ir regioninę politiką ES skatina pažangų ir tvarų miestų vystymąsi. Nauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ bus įgyvendinama 2014-2020 m. Pagal ją visai inovacijų grandinei, pradedant naujų sričių tyrinėjimais, baigiant atradimų pritaikymu rinkai, bus skiriama daugiau finansavimo nei kada nors anksčiau. Būsimas ES regionų finansavimas taip pat bus daugiau sutelktas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, pavyzdžiui, skiriamas mokslinių tyrimų infrastruktūros statybai.

Nuorodos

„Europa 2020“ http://ec.europa.eu/europe2020

„Horizontas 2020“ http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regioniniai fondai http://ec.europa.eu/regional_policy

Asmenys ryšiams (tik su žiniasklaida):

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia, tel. +32 2 298 73 03


Side Bar