Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 3. rujna 2013.

Europska komisija traži „glavni grad inovacija”

Europska komisija danas je objavila natječaj za odabir prvog europskog glavnog grada inovacija, tzv. „iCapital”. Nagrada će pripasti gradu koji izgrađuje najbolji „ekosustav inovacija” kojim se povezuju građani, javne organizacije, sveučilišta i poduzeća. S obzirom na to da 68 % stanovništva EU-a trenutačno živi u gradskim područjima, upravo će ta područja najviše pridonijeti većoj inovativnosti Europe. Pružanjem usluga gradovi podupiru inovacije, ali ključno je stvoriti odgovarajuće inovacijsko okruženje i za druge u kojem će se moći povezivati javne i privatne sfere. Pobjednički će grad odabrati skupina neovisnih stručnjaka u proljeće 2014., a grad će dobiti 500 000 EUR namijenjenih dodatnom jačanju napora. Rok za prijavu istječe 3. prosinca 2013.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Gradovi su pokretači europskog gospodarstva. Sedam od deset Europljana živi u gradskim područjima, a u tim se područjima ostvaruju dvije trećine BDP-a EU-a. Želimo potaknuti gradove da povećaju napore u području inovacija i stvore mrežu gradova unutar koje će se razmjenjivati najbolje ideje za budućnost.”

Gradovi će se ocjenjivati na temelju dosadašnjih inicijativa i postignuća te na temelju ideja u cilju jačanja inovacijske sposobnosti u budućnosti. Oni će morati dokazati da slijede sveobuhvatnu strategiju koja je:

  • Inovativna - u smislu ideja, postupaka i alata

  • Inspirirajuća – s ciljem privlačenja nadarenih, financiranja, investicija te poticanja sudjelovanja i uključivanja građana

  • Integrirana – s jasnim vezama s ciljevima strategije Europa 2020. tj. ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta diljem Europe

  • Interaktivna - stvara zajednicu za inovacije unutar grada i s drugim gradovima

U natječaju mogu sudjelovati gradovi svih država članica EU-a ili zemalja pridruženih istraživačkom okvirnom programu EU-a. Nagrada je namijenjena gradovima s više od 100 000 stanovnika i inicijativama koje su u tijeku barem od 1. siječnja 2010. U zemljama gdje nema gradova s više od 100 000 stanovnika pravo na prijavu ima najveći grad.

Informacije, pravila i uvjeti za sudjelovanje gradova dostupni su na web-mjestu natječaja iCapital. Pitanja u vezi s prijavama mogu se slati na sljedeću adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Pozadina

Inovacije su ključne za gospodarski rast i poslovnu konkurentnost i imaju središnju ulogu u strategiji Europa 2020. Europska unija sebi je postavila cilj da postane „Unija inovacija”.

EU promiče pametan i održiv urbani razvoj istraživanjem, inovacijama i regionalnim politikama. Sljedeći istraživački i inovacijski program EU-a Obzor 2020. trajat će od 2014. do 2020. Program će biti više no ikad usmjeren na financiranje cijelog „lanca inovacija”, od znanstvenog otkrića do razvoja proizvoda do faze prije uvođenja na tržište. Buduće regionalno financiranje EU-a također će biti više usmjereno na istraživanje i razvoj, na primjer izgradnju istraživačke infrastrukture.

Poveznice

Europa 2020. http://ec.europa.eu/europe2020

Obzor 2020. http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionalni fondovi http://ec.europa.eu/regional_policy

Samo za kontakte s medijima:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar