Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. syyskuuta 2013

Euroopan komissio etsii innovaatiopääkaupunkia

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt toimet nimetäkseen ensimmäisen Euroopan innovaatiopääkaupungin, josta käytetään myös nimitystä iCapital. Nimityksellä palkitaan kaupunki, joka luo parhaan innovaatioekosysteemin, joka yhdistää kansalaiset, julkiset organisaatiot, tutkijat ja yrittäjät. EU:n väestöstä 68 prosenttia asuu nykyään kaupungeissa, joten niissä on parhaat edellytykset tehdä Euroopasta innovatiivisempi. Kaupungit edistävät innovointia palvelujen tarjonnassaan, mutta tärkeintä on luoda oikeanlainen ympäristö, jossa muut voivat innovoida ja jossa julkiset ja yksityiset tahot voivat tehdä yhteistyötä. Riippumaton asiantuntijapaneeli valitsee voittajan keväällä 2014, ja sille myönnetään 500 000 euroa innovoinnin tehostamiseen. Hakemusten määräaika on 3. joulukuuta 2013.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan kaupungit ovat Euroopan talouden veturi. Kymmenestä eurooppalaisesta seitsemän asuu kaupunkialueilla, jotka tuottavat kaksi kolmasosaa EU:n BKT:stä. ”Haluamme kannustaa kaupunkeja panostamaan enemmän innovointiin ja luomaan kaupunkien verkoston, jossa tulevaisuuden kannalta parhaat ideat voidaan jakaa.”

Kaupunkeja arvioidaan sekä tähänastisten aloitteiden ja saavutusten perusteella että sen mukaan, millaisia ideoita niillä on innovointikykynsä kehittämiseksi jatkossa. Niiden on osoitettava noudattavansa strategiaa, joka on

  • innovatiivinen käsitteiltään, prosesseiltaan ja välineiltään

  • inspiroiva pyrkien houkuttelemaan osaamista, rahoitusta, investointeja ja kansalaisten panosta

  • integroitu Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin eli älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun kaikkialla Euroopassa

  • interaktiivinen luodessaan kaupungin sisäisen ja muiden kaupunkien kanssa yhteisen innovointiyhteisön.

Kilpailuun voivat osallistua kaupungit, jotka sijaitsevat EU:n jäsenmaassa tai EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan assosioituneessa maassa ja joiden asukasmäärä on yli 100 000. Aloitteista huomioidaan ne, joiden toteutus on aloitettu viimeistään 1. tammikuuta 2010. Maista, joissa ei ole yli 100 000 asukkaan kaupunkeja, kilpailuun voi osallistua maan suurin kaupunki.

Lisätietoja kilpailusta, mm. kilpailusäännöt ja osallistumisehdot, on saatavilla iCapital-verkkosivustolla. Hakemuksiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää myös osoitteeseen rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Tausta

Innovointi on talouskasvun ja yritysten kilpailukyvyn kannalta avainasemassa ja Eurooppa 2020 -strategian lähtökohta. Euroopan unionilla on tavoitteena tulla innovaatiounioniksi.

EU on edistänyt älykästä ja kestävää kaupunkikehitystä tutkimus-, innovointi- ja aluepolitiikallaan. EU:n seuraavaa tutkimus- ja innovointiohjelmaa (Horisontti 2020) toteutetaan vuosina 2014–2020. Siinä keskitytään aiempaa enemmän koko innovointiketjun rahoitukseen tieteellisestä läpimurrosta kaupallistamiseen tähtäävään kehitystyöhön. EU:n tulevassa aluerahoituksessa keskitytään siinäkin aiempaa enemmän tutkimukseen ja innovointiin, esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurin luomiseen.

Linkkejä

Eurooppa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm

Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Aluerahoitus: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fi.cfm

Yhteyshenkilöt ainoastaan tiedotusvälineitä varten:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32-2) 298 73 03


Side Bar