Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. september 2013

Euroopa Komisjon otsib „Innovatsiooni Pealinna”

Euroopa Komisjon algatas täna esmakordselt „Euroopa Innovatsiooni Pealinna” ehk „iCapitali” konkursi. Auhind antakse linnale, kes ehitab välja parima innovaatilise ökosüsteemi, mis ühendab elanikke, avalikke organisatsioone, akadeemilisi ringkondi ja eraettevõtjaid. Arvestades asjaolu, et 68% ELi elanikkonnast elab täna linnades, on linnapiirkond alaks, mis mõjutab kõige rohkem Euroopa innovaatilisemaks muutmist. Linnad kiirendavad innovatsiooni elanikkonnale suunatud teenuste osutamisega, kuid veelgi tähtsam on luua sobiv keskkond ka teistele ning siduda omavahel avaliku ja erasektori püüdlused. Sõltumatute ekspertide kogu valib võitja 2014. aasta kevadel, võitjaks osutunud linnale antakse 500 000 eurot innovaatiliste lahenduste täiendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. detsember 2013.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Linnad on Euroopa majanduse mootoriks. Euroopa kümnest elanikust elab seitse linnapiirkonnas ning neis piirkondades luuakse kaks kolmandikku ELi SKPst. Meie eesmärk on julgustada linnu olema innovaatilisemad ning looma linnade võrgustikke, kes jagaksid oma parimaid tulevikuideid ka teistele.”

Linnu hinnatakse nii selle põhjal, millised on nende senised saavutused, kui ka selle põhjal, millised on nende ideed innovaatilise suutlikkuse parandamiseks tulevikus. Linnad peavad tõestama, et neil on olemas põhjalik strateegia, mida iseloomustab:

  • kontseptsioonide, protsesside ja vahendite innovatiivsus;

  • inspiratsioon, mille abil meelitada ligi talente, rahastamisvahendeid, investeeringuid ning panna kodanikke kaasa mõtlema ja tegutsema;

  • integreeritus, mis viitab seotusele strateegiaga „Euroopa 2020”, nimelt aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiaga Euroopa jaoks;

  • interaktiivsus, mis aitab luua innovaatilisi kogukondi ühe linna piires ja ka linnade vahel.

Konkursist võivad osa võtta ELi liikmesriikide või ka ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis osalevate riikide linnad. Auhind on ette nähtud linnadele, kus elanikke on üle 100 000 ning kus innovaatilised algatused on käigus olnud juba vähemalt alates 1. jaanuarist 2010. Riikides, kus ei ole üle 100 000 elanikuga linnu, võib tiitlit taotleda suurim linn.

Kandideerivatel linnadel soovitatakse lisateabe ja tingimustega tutvumiseks külastada iCapital awardi veebisaiti. Küsimusi taotluste kohta võib saata ka aadressil: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Taust

Innovatsioon on majanduskasvu ja ettevõtete konkurentsi tagamisel väga tähtsal kohal, samuti on ta strateegiaga „Euroopa 2020” keskseks teemaks. Euroopa liit on püstitanud eesmärgi olla „innovatiivne liit”.

ELi teadus-, innovatsiooni- ja regionaalpoliitika on olnud suunatud aruka ja säästva linnaarengu edendamisele. ELi programm „Horisont 2020”, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, käivitub aastal 2014 ja kestab kuni 2020. aastani. Selles pööratakse senisest enam tähelepanu sellele, et rahastada kogu innovatsiooniahelat, mis saab alguse teaduslikest läbimurretest ja jõuab välja turulähedaste lahenduste leidmiseni. Tulevikus keskendutakse ka ELi piirkondade rahastamisel enam teadusuuringutele ja innovatsioonile, näiteks teadustaristute loomisele.

Lingid

Strateegia „Euroopa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020

Programm „Horisont 2020” http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Piirkondlikud rahastamisvahendid http://ec.europa.eu/regional_policy

Kontakt meedia vahendusel:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar