Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. september 2013

Europa-Kommissionen søger en "Innovations‑hovedstad"

Europa-Kommissionen indleder i dag jagten på den første europæiske innovations‑hovedstad, eller i-hovedstad. Titlen går til den by, som skaber det bedste "innovationsøkosystem", og bedst skaber forbindelse mellem byen og dens borgere, offentlige organisationer, forskere og erhvervsliv. I betragtning af at 68 % af EU's borgere i dag lever i byerne, er det disse områder, der vil bidrage mest til at gøre Europa innovativt. Byerne fremmer innovation i forbindelse med levering af tjenester, men det afgørende er at skabe det rette miljø, for at andre kan innovere, og skabe en sammenhæng mellem den offentlige og private sfære. Vinderen udvælges i foråret 2014 af et uafhængigt panel af eksperter og modtager en præmie på 500 000 euro som bidrag til at øge indsatsen. Ansøgningsfristen er den 3. december 2013.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Byerne er drivkraften bag den europæiske økonomi. Syv ud af ti europæere bor i byerne, og disse områder genererer to tredjedele af EU's BNP. Vi ønsker at få byerne til at optrappe indsatsen inden for innovation og skabe et netværk af byer, der kan udveksle deres bedste ideer til fremtiden".

Byerne vil både blive evalueret på deres initiativer og de resultater, de har opnået indtil videre, samt på deres ideer til at øge deres innovationskapacitet i fremtiden. De vil skulle vise, at de følger en vidtspændende strategi, der er:

  • Innovativ – hvad angår koncepter, processer og redskaber

  • Inspirerende – med henblik på at tiltrække talenter, finansiering, investeringer og borgernes deltagelse og engagement

  • Integreret – har forbindelse til målene under Europa 2020-stratgien, navnlig intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i hele Europa

  • Interaktiv – opbygger et innovationssamfund i byen og sammen med andre byer.

Konkurrencen er åben for byer i alle EU-medlemsstater eller lande, der er knyttet til EU's forskningsrammeprogram. Prisen går til byer med over 100 000 indbyggere og til initiativer, der er iværksat senest den 1. januar 2010. I lande, hvor der ikke findes byer med mere end 100 000 indbyggere, kan den største by deltage.

Kandidatbyerne bør besøge webstedet for prisen som i-hovedstad for at læse mere om reglerne og bestemmelserne for deltagelse. Der kan sendes spørgsmål om ansøgningen til: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Baggrund

Innovation er afgørende for den økonomiske vækst og virksomhedernes konkurrenceevne, og er kernen i Europa 2020-strategien. EU har sat sig et mål om at blive en "innovationsunion".

EU har gennem sin forskning, innovation og regionalpolitik fremmet intelligent og bæredygtig byudvikling. EU's næste forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, dækker perioden 2014-2020. Mere end nogensinde er fokus på finansiering af hele "innovationskæden", fra de videnskabelige gennembrud til selve markedsføringen. EU's regionalstøtte vil i fremtiden også være mere rettet mod forskning og innovation, f.eks. opførelse af forskningsinfrastruktur.

Links

Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm

Horisont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionale fonde http://ec.europa.eu/regional_policy/index_da.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar