Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. září 2013

Evropská komise hledá „hlavní město inovací“

Evropská komise dnes vyhlásila soutěž o první evropské hlavní město inovací, tzv. „icapital“. Toto označení získá město, jež vytváří nejlepší „inovační ekosystém“ spojující občany, veřejné organizace, vysoké školy a podniky. Vzhledem k tomu, že 68 % obyvatel EU v současné době žije v městských oblastech, budou to právě tyto oblasti, které nejvíce přispějí k tomu, aby byla Evropa více inovační. Města podporují inovace již tím, že poskytují služby, avšak zásadní je, aby pro ostatní vytvářela vhodné prostředí podporující inovace, ve kterém se bude moci spojit veřejná a soukromá sféra. Nezávislá skupina odborníků vybere vítěze na jaře roku 2014 a vybrané město obdrží pro své další inovační úsilí půl milionu eur. Konečnou lhůtou pro podání přihlášek je 3. prosinec 2013.

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Města jsou hnací silou evropské ekonomiky. Sedm z deseti Evropanů žije v městské oblasti a tyto regiony vytváří dvě třetiny HDP Evropské unie. Chtěli bychom povzbudit města, aby se více zapojila do podpory inovací a vytvořila sítě měst, v rámci kterých bude možné sdílet nejlepší nápady pro budoucnost.“

Města budou posuzována jak na základě dosavadních iniciativ a výsledků, tak i s ohledem na jejich nápady, jak posílit inovační schopnosti v budoucnu. Budou muset prokázat, že sledují komplexní strategii, která je:

  • inovační – pokud jde o pojetí, postupy a nástroje,

  • inspirativní – s cílem přilákat talenty, finanční prostředky i investice a motivovat občany k aktivní účasti,

  • integrovaná – tj. koresponduje s cíli strategie Evropa 2020, konkrétně s cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v celé Evropě,

  • interaktivní – vytváří inovační komunitu v rámci vlastního města, jakož i s jinými městy.

Do soutěže se mohou přihlásit města ze všech členských států EU nebo zemí přidružených k rámcovému programu EU pro výzkum. Cenu mohou získat města s více než 100 000 obyvateli, která realizují iniciativy, jež byly zahájeny nejpozději k 1. lednu 2010. V zemích, kde žádné město nemá více než 100 000 obyvatel, se může přihlásit město s nejvyšším počtem obyvatel.

Města, která se hodlají zúčastnit soutěže a stát se hlavním městem inovací, naleznou další informace, pravidla a podmínky na těchto internetových stránkách soutěže icapital. Otázky ohledně přihlášky lze rovněž zaslat na adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Souvislosti

Inovace jsou zásadní pro hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků a pro strategii Evropa 2020 mají klíčový význam. Evropská unie si dala za cíl, že se stane „Unií inovací“.

EU podporuje inteligentní a udržitelný rozvoj měst prostřednictvím svých politik v oblasti výzkumu, inovací a regionů. Její příští program pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ bude probíhat od roku 2014 do roku 2020. Ještě více než v minulosti se bude soustředit na financování kompletního „inovačního řetězce“ – od vědeckých průlomů až po vývoj produktů, které lze uvést na trh. Rovněž při financování regionů se EU v budoucnu více zaměří na výzkum a inovace, např. budování výzkumné infrastruktury.

Odkazy

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Horizont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Regionální fondy http://ec.europa.eu/regional_policy

Kontaktní osoby, pouze pro média:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez-Garcia (+32 22987303)


Side Bar