Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 8 d.

Muitinė ir tiekimo grandinės saugumo didinimas

Šiandien Komisija priėmė Komunikatą dėl muitinės rizikos valdymo ir tiekimo grandinės saugumo. Jame nustatoma strategija, kaip sudaryti sąlygas muitinėms geriau valdyti riziką, susijusią su prekėmis, kuriomis prekiaujama tarptautinėse tiekimo grandinėse. Strategijoje aptariamas racionalesnis išteklių naudojimas, geresnė prekybos duomenų kokybė bei prieinamumas ir glaudesnė partnerystė su prekybos ir tarptautiniais partneriais. Šis naujas siūlomas ES metodas papildys nacionalines pastangas, nes bus integruojama įvairesnė informacija ir duomenys iš daugelio šaltinių.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Saugumas – svarbiausias ES muitinių prioritetas. Jos ir toliau turi būti pirmoji Europos instancija, neleidžianti pavojingoms prekėms patekti į Europos Sąjungą ir apsauganti Europos piliečius. Tačiau pastaruoju metu saugumo grėsmės ir pavojai tapo kompleksiškesni, todėl šiandien Komisija valstybėms narėms rekomenduoja, kaip ateityje naujoviškai valdyti muitinės riziką ir pasiekti geresnių rezultatų.”

2004–2010 m. ES išorės prekyba išaugo beveik 50 proc. Nors didžioji prekybos dalis yra teisėta, apskaičiuota, kad neteisėta prekyba sudaro beveik 10 proc. pasaulio ekonomikos (žr. Pasaulio ekonomikos forumo atliktą tyrimą). Pasaulio prekybos mastams augant, sustabdyti bombas, užkrėstą maistą ar kontrabandines prekes darosi vis sudėtingiau.

Dabartinė rizikos valdymo ES pasienyje sistema nesudaro sąlygų vienodai valdyti saugumo ir saugos riziką kertant išorės sienas. Siekdama geriau užtikrinti piliečių saugumą, sveikatą ir gerovę, taip pat teisėtą prekybą ir ekonominius bei finansinius ES interesus, Komisija siūlo keletą esminių veiksmų:

  • siekiant veiksmingai valdyti riziką, prekiautojai turėtų tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje teikti kokybiškus duomenis;

  • be to, reikėtų aktyviau bendradarbiauti su įmonėmis, pervežančiomis prekes per sienas;

  • užtikrinti, kad rizika būtų vienodai valdoma kertant visas ES išorės sienas; apsvarstyti galimybę sukurti ES lygmens rizikos valdymo pajėgumus, papildančius valstybių narių pastangas;

  • muitinėms ir kitoms institucijoms struktūrizuočiau ir sistemingiau bendradarbiauti;

  • plėsti tarptautinį bendradarbiavimą su pagrindiniais ES prekybos partneriais.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga yra labai svarbi pasaulinės prekybos ir tiekimo grandinės logistikos dalyvė. 2011 m. ES muitinės sutvarkė beveik 300 mln. muitinės deklaracijų, tai reiškia, kad valstybių narių muitinės vidutiniškai sutvarkė 8,9 deklaracijos per sekundę. Daugiau kaip 90 proc. pasaulinės prekybos prekių (8,4 mlrd. tonų prekių) kasmet vežama jūra daugiau nei 25 000 pasaulinės prekybos kelių. Daugiau kaip 20 proc. šios jūrų prekybos krovinių iškraunama Europoje.

ES muitinės kodekso 2005 m. pakeitimu numatyta plėtoti bendras muitinės rizikos valdymo taisykles (žr. IP/05/209). Šiame bendrame dokumente yra išdėstyti bendri rizikos nustatymo kriterijai, patikimiems prekiautojams (vadinamiesiems įgaliotiesiems ekonominių operacijų vykdytojams, žr. ES muitinės informacijos portalą) taikomos bendros sąlygos ir saugumo rizikos analizė iki įvežimo arba išvežimo, remiantis elektroniniu būdu pateikta informacija apie krovinį. Šio teisės akto įgyvendinimo vertinimas parodė, kad siekiant tinkamai valdyti saugos ir saugumo riziką prie ES sienų būtina imtis papildomų veiksmų.

Komunikatą dėl muitinės rizikos valdymo ir tiekimo grandinės saugumo galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/supporting_documents/index_en.htm

Komisijos nario A. Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (tel. +32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (tel. +32 2 296 64 70)


Side Bar