Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 augusti 2013

Klimatåtgärder: Hjälp till Stillahavsområdet i arbetet mot klimatförändringar

EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard företräder Europeiska unionen vid det årliga mötet i Stillahavsöarnas forum (PIF) i Majuro, Marshallöarna, den 3–5 september. Årets möte handlar om hur Stillahavsområdet kan reagera på klimatförändringarna. Hon ska också besöka Manila den 6 september för samtal med företrädare för Filippinernas regering och Asiatiska utvecklingsbanken.

– Det är min ambition att göra EU och Stillahavsområdet till partner när det gäller att driva den globala klimatagendan, säger Connie Hedegaard. Stillahavsområdet kan lita på Europas samarbete och ambitioner i klimatfrågor. Vi räknar med att Stillahavsområdet ska hjälpa oss att få med alla andra stora ekonomier i en ambitiös framtida klimatstrategi som ska vara färdig 2015. Det finns ingen tid att förlora om vi vill undvika att förödande klimatorsakade katastrofer bli det nya normalläget.

Stillahavsöarnas forum (PIF)

PIF, som grundades 1971, är Stillahavsområdets mest betydande politiska och ekonomiskpolitiska institution. Dess formella uppdrag är att stärka regionalt samarbete och integration, och den fungerar också som ett mellanstatligt organ. PIF omfattar 16 medlemsstater: 14 östater i Stillahavsområdet samt Australien och Nya Zeeland.

Årets möte i Stillahavsöarnas forum (PIF) hålls under rubriken Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge.

Som värdnation vill Marshallöarna att mötet ska lansera en Majurodeklaration för klimatledarskap i syfte att få fart på regionens klimatarbete. Stillahavsområdets ledare har identifierat klimatförändringen som det största enskilda hotet i regionen. Lågt liggande Stillahavsöar är särskilt sårbara för den stigande havsnivån som orsakas av klimatförändringen. I våras proklamerade Marshallöarna också ett katastroftillstånd på de nordliga öarna på grund av effekterna av torka som antas bero på klimatförändringar.

Utöver att delta i PIF:s formella möte ska Connie Hedegaard ha bilaterala möten med flera ledare i Stillahavsområdet. Dessa möten kommer att inriktas på klimatförändringens effekter i regionen samt på framsteg i internationella förhandlingar för att få till stånd ett nytt internationellt klimatavtal 2015 och intensifiera de globala klimatåtgärderna före 2020.

Filippinerna

Filippinerna är en av de ursprungliga medlemmarna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean). I de internationella klimatförhandlingarna tillhör landet en grupp av likasinnade utvecklingsländer.

I Manila ska Connie Hedegaard träffa president Benigno Aquino, företrädare för Filippinernas klimatkommission och ledningen för Asiatiska utvecklingsbanken. Hon ska också ha ett lunchmöte med företrädare för det filippinska civila samhället.

Filippinerna är särskilt känsligt för allt svårare och allt vanligare extrema väderförhållanden. Världsbanken har varnat för hur klimatförändringen blir ett hinder för utveckling och för att utrota fattigdom i världen. I dess nyutkomna rapport Getting a grip on climate change in the Philippines framhålls att landet är den tredje mest utsatta nationen i världen för extrema väderförhållanden och stigande havsnivåer.

EU-stöd till Stillahavsområdet

EU och dess medlemsstater är den största givaren i världen och den andra i Stillahavsområdet, efter Australien. EU:s utvecklingssamarbete med Stillahavsområdets AVS-länder (en grupp stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) och ULT (utomeuropeiska länder och territorier), som förvaltas av kommissionen, uppskattas till 750 miljoner euro för 2008–2013. EU:s stöd finansierar bilaterala biståndsprogram samt regionala program som förvaltas av regionala organisationer i Stillahavsområdet.

EU och Stillahavsområdet har ett långvarigt partnerskap och gemensamt intresse när det gäller klimatförändringar, havsskydd och andra globala frågor. Samarbete om klimatförändringar utgör kärnan i partnerskapet mellan EU och Stillahavsområdet. Efter att EU och PIF antog en gemensam deklaration om klimatförändring 2008 har samarbetet mellan EU och Stillahavsområdet om klimatförändringar ökat avsevärt, både politiskt och ekonomiskt. Det förnyade utvecklingspartnerskapet mellan EU och Stillahavsområdet, som tillkännagavs förra året av kommissionen och EU:s utrikesrepresentant, bildar ramen för förstärkt samarbete och samordning i kampen mot klimatförändringarna.

Utöver de resurser för utveckling och klimatinsatser som ursprungligen avsattes för AVS-länderna i Stillahavsområdet för perioden 2008–2013 har EU tillhandahållit ett finanspaket på ytterligare 110 miljoner euro som kommissionen sedan 2008 har anslagit för klimatrelaterade åtgärder. Alla små östater under utveckling i Stillahavsområdet får ekonomiskt och tekniskt stöd från EU:s globala klimatförändringsallians (GCCA), antingen direkt genom landsprogrammen eller indirekt genom Stillahavsområdets regionala program.

EU:s stöd till Asien

EU stöder klimatåtgärder som vidtas av asiatiska länder, inbegripet Filippinerna, genom flera olika kanaler. Dessa omfattar Europeiska kommissionens investeringsinstrument för Asien, som redan har klimatvänliga projekt på gång till ett värde av ca 3 miljarder euro och som kommer att utvidgas betydligt under de kommande sju åren, bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken, stöd till Asean, där EU kommer att bygga vidare på de erfarenheter som hittills gjorts i arbetet med att utveckla det nya regionala programmet för 2014–2020, samt programmet Switch-Asien som stöder hållbar produktion och konsumtion i regionen.

Mer information

GD Klimatpolitik, Working with international partners:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard på Twitter:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar