Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. avgusta 2013

Podnebni ukrepi: pomoč Tihemu oceanu v boju proti podnebnim spremembam

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard bo zastopala Evropsko unijo na letnem srečanju foruma tihooceanskih otokov v Majuru na Marshallovem otočju od 3. do 5. septembra. Osrednja tema letošnjega srečanja bo odziv tihooceanske regije na podnebne spremembe. Komisarka bo obiskala tudi Manilo, kjer se bo 6. septembra sestala s predstavniki filipinske vlade in Azijske razvojne banke.

Komisarka Hedegaard je ob tem dejala: „Želim si, da bi Evropska unija in tihooceanska regija postali partnerici pri oblikovanju načrta glede globalnih podnebnih sprememb. Tihooceanska regija lahko računa na sodelovanje Evrope na področju podnebja, mi pa računamo na pomoč te regije pri vključevanju vseh drugih glavnih gospodarstev v ambiciozno prihodnjo ureditev glede podnebja, ki naj bi bila sprejeta leta 2015. Če želimo preprečiti, da bi uničujoče podnebne katastrofe postale naš novi vsakdan, ne smemo izgubljati časa!“

Forum tihooceanskih otokov

Forum, ustanovljen leta 1971, je glavna politična institucija in institucija gospodarske politike tihooceanske regije. Uradno je namenjen krepitvi regionalnega sodelovanja in povezovanja, deluje pa tudi kot medvladni organ. Zajema 16 držav članic, in sicer 14 držav tihooceanskih otokov, Avstralijo in Novo Zelandijo.

Naslov letošnjega srečanja foruma je „Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge,“ ki vsebuje besedno igro v zvezi z imenom države gostiteljice, pomeni pa "skupno oblikovanje tihooceanskega odziva na podnebne spremembe“.

Kot država gostiteljica želi Marshallovo otočje na srečanju uradno predstaviti „deklaracijo iz Majura za vodstvo na področju podnebja“, ki naj bi pomenila nov zagon v boju regije proti podnebnim spremembam. Tihooceanski voditelji se strinjajo, da prav podnebne spremembe regijo najbolj ogrožajo. Nizko ležeči tihooceanski otoki so posebej ogroženi zaradi višanja morske gladine, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Poleg tega je Marshallovo otočje letos spomladi razglasilo stanje katastrofe na severnih otokih zaradi posledic suše, ki naj bi ji botrovale podnebne spremembe.

Komisarka Hedegaardova se bo poleg uradnega srečanja foruma udeležila še dvostranskih sestankov z voditelji več tihooceanskih otokov, na katerih bo govora predvsem o učinkih podnebnih sprememb v regiji, o napredku mednarodnih pogajanj o dokončanju novega mednarodnega sporazuma o podnebju v letu 2015 ter okrepitvi podnebnih ukrepov do leta 2020.

Filipini

Filipini so ustanovna članica Zveze držav jugovzhodne Azije (ASEAN). V mednarodnih pogajanjih o podnebju spadajo v skupino enako mislečih držav v razvoju.

V Manili se bo komisarka med drugim sestala s predsednikom Benignom Aquinom, predstavniki filipinske komisije za podnebne spremembe in vodstvom Azijske razvojne banke. Udeležila se bo še delovnega kosila s predstavniki filipinske civilne družbe.

Filipini so posebno izpostavljeni vse resnejšim in pogostejšim skrajnim vremenskim razmeram. Svetovna banka opozarja, da podnebne spremembe zavirajo razvoj in so ovira pri izkoreninjanju revščine po svetu. V svojem najnovejšem poročilu o obvladovanju podnebnih sprememb na Filipinih (Getting a grip on climate change in the Philippines) poudarja, da je ta država po izpostavljenosti skrajnim pojavom, povezanim s podnebjem, in višanju morske gladine tretja na svetu.

Podpora EU tihooceanski regiji

EU in njene države članice so največji donator pomoči na svetu in drugi (za Avstralijo) v tihooceanski regiji. Razvojno sodelovanje EU s tihooceanskimi državami AKP (skupina afriških, karibskih in pacifiških držav) ter čezmorskimi državami in ozemlji, ki ga upravlja Evropska komisija, se za obdobje 2008–2013 ocenjuje na 750 milijonov evrov. S pomočjo EU se financirajo dvostranski programi pomoči in regionalni programi, ki jih upravljajo tihooceanske regionalne organizacije.

EU in tihooceanska regija sta dolgotrajni partnerici in imata skupni interes glede podnebnih sprememb, zaščite oceanov in drugih vprašanj svetovnega merila. Sodelovanje na področju podnebnih sprememb je v središču partnerstva med EU in tihooceansko regijo. Odkar sta EU in forum tihooceanskih otokov leta 2008 sprejela skupno izjavo o podnebnih spremembah, se je sodelovanje med EU in to regijo politično in finančno znatno okrepilo. Obnovljeno razvojno partnerstvo med EU in tihooceansko regijo, ki sta ga lani začela Komisija in visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, določa okvir za nadaljnje sodelovanje in usklajevanje v boju proti podnebnim spremembam.

Poleg sredstev za razvoj in podnebne spremembe, prvotno dodeljenih tihooceanskim državam AKP za obdobje 2008–2013, je EU namenila finančni sveženj 110 milijonov evrov v obliki dodatnih sredstev za podnebne spremembe, ki jih je Komisija odobrila od leta 2008. Vse male otoške države v razvoju v tihooceanski regiji prejemajo finančno in tehnično podporo pobude EU za globalno zavezništvo o podnebnih spremembah bodisi neposredno z državnimi programi ali posredno s tihooceanskimi regionalnimi programi.

Podpora EU Aziji

EU podpira podnebne ukrepe azijskih držav, med drugim Filipinov, po več različnih poteh. To vključuje sklad Evropske komisije za spodbujanje naložb v Aziji, ki že pripravlja podnebju prijazne projekte v višini približno treh milijard evrov in bo v naslednjih sedmih letih znatno razširjen, prispevke Azijski razvojni banki, podporo zvezi ASEAN, kjer bo EU uporabila dosedanje izkušnje za razvoj svojega novega regionalnega programa za obdobje 2014–2020, in program SWITCH-Azija za podporo trajnostni proizvodnji in potrošnji v regiji.

Dodatne informacije

GD za podnebno politiko, sodelovanje z mednarodnimi partnerji:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard na Twitterju:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar