Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 30. augusta 2013

Ochrana klímy: Pomoc Tichomoriu v boji proti zmene klímy

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová bude zastupovať Európsku úniu na zasadnutí každoročného Fóra tichomorských ostrovov (PIF), ktoré sa bude konať 3. až 5. septembra v meste Majuro na Marshallových ostrovoch. Témou tohtoročného stretnutia je reakcia Tichomoria na zmenu klímy. Komisárka 6. septembra navštívi aj Manilu, kde sa stretne s predstaviteľmi filipínskej vlády a Ázijskej rozvojovej banky.

Komisárka Hedegaardová uviedla: „Mojím cieľom je zabezpečiť partnerstvo Európskej únie a tichomorského regiónu v presadzovaní programu v oblasti globálnej zmeny klímy. Tichomorský región môže rátať so spoluprácou a ambíciami Európy v klimatickej oblasti. My sa spoliehame, že nám Tichomorie pomôže angažovať do ambiciózneho budúceho klimatického režimu, ktorý sa má zavŕšiť v roku 2015, všetky ostatné hlavné ekonomiky. Ak nechceme, aby boli ničivé katastrofy v dôsledku klimatickej zmeny na dennom poriadku, nesmieme strácať čas.“

Fórum tichomorských ostrovov (PIF)

Fórum PIF bolo založené v roku 1971 a predstavuje hlavnú politickú inštitúciu a inštitúciu hospodárskej politiky regiónu. Jeho formálnym poslaním je posilňovať regionálnu spoluprácu a integráciu, no má aj funkciu medzivládneho orgánu. PIF zahŕňa 16 členských štátov: 14 tichomorských ostrovných štátov, Austráliu a Nový Zéland.

Tohtoročné Fórum tichomorských ostrovov (PIF) sa nesie pod názvom „Mobilizácia reakcie Tichomoria na zmenu klímy“.

Marshallove ostrovy ako hostiteľská krajina chcú týmto stretnutím iniciovať „Majurskú deklaráciu vodcovstva v oblasti klímy“, ktorá má byť novým impulzom v boji tohto regiónu proti zmene klímy. Poprední predstavitelia tichomorskej oblasti označili zmenu klímy za najvážnejšiu hrozbu pre tento región. Spôsobuje stúpanie hladiny oceánov, čo je mimoriadnou hrozbou najmä pre nízko položené tichomorské ostrovy. Na jar tohto roku navyše Marshallove ostrovy pre sucho na ostrovoch v severnej časti krajiny, ktoré sa pripisuje práve účinkom zmeny klímy, vyhlásili stav katastrofy.

Okrem formálneho zasadnutia PIF absolvuje komisárka Hedegaardová aj bilaterálne stretnutia s viacerými predstaviteľmi tichomorských ostrovov. Tieto stretnutia sa zamerajú na účinky zmeny klímy v regióne, ako aj na pokrok v medzinárodných rokovaniach o zavŕšení novej medzinárodnej dohody o klíme v roku 2015 a o urýchlení globálnych opatrení v oblasti klímy do roku 2020.

Filipíny

Filipíny sú zakladajúcim členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V rámci medzinárodných rokovaní o klíme patria do skupiny „Like Minded Developing Countries“ (rozvojové krajiny so spoločným zmýšľaním).

V Manile má komisárka Hedegaardová na programe stretnutie s prezidentom Benignom Aquinom, so zástupcami Filipínskej komisie pre zmenu klímy a s vedením Ázijskej rozvojovej banky. Absolvuje aj obedové stretnutie so zástupcami filipínskej občianskej spoločnosti.

Filipíny sú mimoriadne zraniteľné voči stále silnejším a častejším extrémnym výkyvom počasia – Svetová banka už varovala, že zmena klímy začína byť brzdou rozvoja a prekážkou odstraňovania chudoby vo svete. Vo svojej aktuálnej správe s názvom Ako získať kontrolu nad zmenou klímy na Filipínach zdôrazňuje, že táto krajina je svetovo treťou najzraniteľnejšou, pokiaľ ide o extrémne výkyvy počasia a stúpanie hladiny oceánov.

Podpora EÚ pre tichomorský región

EÚ a jej členské štáty sú najväčším darcom v celosvetovom meradle a druhým najväčším po Austrálii, pokiaľ ide o tichomorský región. Rozvojová spolupráca EÚ s tichomorskými štátmi AKT (africké, karibské a tichomorské štáty) a ZKÚ (zámorské krajiny a územia), ktorú spravuje Komisia, sa v období 2008 – 2013 odhaduje na úrovni 750 miliónov eur. Z pomoci EÚ sa financujú programy bilaterálnej pomoci, ako aj regionálne programy spravované tichomorskými regionálnymi organizáciami.

EÚ a tichomorský región sú dlhoročnými partnermi so spoločnými záujmami, pokiaľ ide o zmenu klímy, ochranu oceánov a ďalšie globálne otázky. Ústredným bodom partnerstva medzi EÚ a Tichomorím je spolupráca v oblasti zmeny klímy. Od prijatia spoločného vyhlásenia EÚ a PIF o zmene klímy v roku 2008 sa spolupráca medzi EÚ a Tichomorím v tejto oblasti výrazne zvýšila tak z politického, ako aj finančného hľadiska. Obnovené rozvojové partnerstvo medzi EÚ a Tichomorím, ktoré minulý rok vyhlásila Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vytvára rámec pre posilnenie spolupráce a koordinácie v boji proti zmene klímy.

Okrem prostriedkov na rozvoj a klimatickú oblasť, ktoré boli tichomorským štátom AKT pôvodne pridelené na obdobie rokov 2008 až 2013, poskytla EÚ finančný balík vo výške 110 miliónov eur v podobe dodatočných zdrojov súvisiacich so zmenou klímy viazaných Komisiou od roku 2008. Všetky malé ostrovné rozvojové štáty v Tichomorí využívajú finančnú a technickú podporu v rámci iniciatívy globálnej aliancie EÚ proti zmene klímy (GCCA), či už priamo prostredníctvom štátnych programov alebo nepriamo v rámci jej tichomorských regionálnych programov.

Podpora EÚ pre Áziu

EÚ podporuje opatrenia ázijských krajín vrátane Filipín v oblasti klímy viacerými rôznymi kanálmi. Patrí sem investičný nástroj Európskej komisie pre Áziu, v rámci ktorého už sú rozbehnuté klimatické projekty v hodnote približne tri miliardy eur a ktorý sa v najbližších siedmich rokoch výrazne rozšíri; príspevky do Ázijskej rozvojovej banky; podpora združenia ASEAN, kde EÚ nadviaže na doterajšie skúsenosti pri rozvoji svojho nového regionálneho programu na obdobie rokov 2014 až 2020; a napokon program SWITCH-Asia na podporu udržateľnej výroby a spotreby v tomto regióne.

Ďalšie informácie

GR pre oblasť klímy, spolupráca s medzinárodnými partnermi:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Webová stránka komisárky pre oblasť klímy Connie Hedegaardovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaardová na Twitteri:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 7278)


Side Bar