Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Klimato politika. Kovos su klimato kaita pagalba Ramiojo vandenyno regionui

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard atstovaus Europos Sąjungai per kasmetinį Ramiojo vandenyno salų forumo susitikimą, įvyksiantį rugsėjo 3–5 d. Madžūre (Maršalo Salos). Pagrindinė šių metų susitikimo tema – Ramiojo vandenyno regiono atsakas į klimato kaitą. Be to, ji apsilankys Maniloje, kur rugsėjo 6 d. dalyvaus derybose su Filipinų vyriausybės atstovais ir Azijos plėtros banku.

Komisijos narė Connie Hedegaard: „Noriu pasiekti, kad Europos Sąjunga ir Ramiojo vandenyno regionas taptų partneriais sprendžiant klimato kaitos klausimus pasauliniu lygmeniu. Ramiojo vandenyno regionas gali pasikliauti Europos pasirengimu bendradarbiauti klimato srityje ir siekti aukštų šios srities tikslų. Mes tikimės, kad Ramiojo vandenyno regionas padės mums įtraukti visas kitas stipriausios ekonomikos šalis į veiklą, kuria siekiama iki 2015 m. parengti plataus užmojo klimato srities strategiją. Negalime gaišti laiko, jei norime, kad dėl klimato kaitos kylančios nelaimės netaptų kasdienybe.“

Ramiojo vandenyno salų forumas (PIF)

1971 m. įsteigtas Ramiojo vandenyno salų forumas yra politiniu ir ekonominiu požiūriu svarbi Ramiojo vandenyno regiono institucija. Oficiali forumo paskirtis – stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir integraciją, be to, jis veikia kaip tarpvyriausybinis organas. Ramiojo vandenyno salų forumą sudaro 16 narių – tai 14 Ramiojo vandenyno salų valstybių, Australija ir Naujoji Zelandija.

Šių metų Ramiojo vandenyno salų forumo susitikimo tema – Ramiojo vandenyno regiono pasirengimas atsakui į klimato kaitą.

Maršalo Salos, kuriose vyks susitikimas, siekia, kad per jį būtų paskelbta Madžūro deklaracija dėl lyderiavimo klimato srityje, kurios tikslas – duoti naują impulsą regiono kovai su klimato kaita. Ramiojo vandenyno valstybių vadovai mano, kad klimato kaita šiam regionui kelia didžiausią grėsmę. Žemoms Ramiojo vandenyno saloms klimato kaitos sukeltas jūros lygio kilimas itin pavojingas. Be to, šį pavasarį Maršalo Salos savo šiaurines salas paskelbė nelaimės zona dėl sausros, kurios priežastimi laikoma klimato kaita.

Komisijos narė C. Hedegaard dalyvaus ne tik oficialiame Ramiojo vandenyno salų forumo susitikime, bet ir dvišaliuose susitikimuose su keliais Ramiojo vandenyno salų vadovais. Per šiuos susitikimus daugiausia dėmesio bus skiriama klimato kaitos poveikiui regione ir pažangai tarptautinėse derybose dėl naujo tarptautinio klimato susitarimo sudarymo 2015 m. bei klimato srities veiklos suaktyvinimo visame pasaulyje iki 2020 m.

Filipinai

Filipinai yra Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narė steigėja. Per tarptautines derybas klimato klausimais jie priklauso panašaus požiūrio besilaikančių besivystančių šalių grupei.

Maniloje Komisijos narė C. Hedegaard planuoja susitikti su Prezidentu Benigno Aquino, Filipinų klimato kaitos komisijos atstovais ir Azijos plėtros banko vadovybe. Per dalykinius pietus ji taip pat susitiks su Filipinų pilietinės visuomenės atstovais.

Filipinai labai kenčia nuo vis dažnesnių ir didesnį poveikį darančių ekstremalių oro sąlygų. Pasaulio bankas įspėjo, kad dėl klimato kaitos visame pasaulyje lėtėja vystymasis ir tampa sunkiau įveikti skurdą. Neseniai parengtoje jo ataskaitoje „Klimato kaitos pažabojimas Filipinuose“ pabrėžiama, kad ši šalis yra viena iš trijų vietų žemėje, kurias ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai ir jūros lygio kilimas gali labiausiai paveikti.

ES parama Ramiojo vandenyno regionui

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra didžiausios pasaulio paramos teikėjos ir antros po Australijos paramos Ramiojo vandenyno regionui teikėjos. ES vystomajam bendradarbiavimui su Ramiojo vandenyno AKR (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupė) šalimis ir UŠT (užjūrio šalys ir teritorijos), kuriuo rūpinasi Europos Komisija, 2008–2013 m. skirta maždaug 750 milijonų eurų. ES lėšų skiriama dvišalėms pagalbos programoms ir regioninėms programoms, kurias valdo Ramiojo vandenyno regioninės organizacijos.

Europos Sąjungą ir Ramiojo vandenyno regioną sieja ilgametės partnerystės ryšiai ir bendri interesai, susiję su klimato kaita, vandenynų apsauga ir kitais visuotinės svarbos klausimais. Bendradarbiavimas klimato kaitos srityje yra vienas iš pagrindinių ES ir Ramiojo vandenyno regiono partnerystės klausimų. 2008 m. Europos Sąjungai ir Ramiojo vandenyno salų forumui priėmus bendrą deklaraciją dėl klimato kaitos, tiek politinis, tiek finansinis ES ir Ramiojo vandenyno regiono bendradarbiavimas klimato kaitos srityje tapo gerokai aktyvesnis. Atnaujinta ES ir Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi partnerystė, kurią pernai paskelbė Europos Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, sudaro sąlygas glaudžiau bendradarbiauti ir labiau koordinuoti kovą su klimato kaita.

Be Ramiojo vandenyno AKR šalims iš pradžių skirtų išteklių vystymuisi ir kovai su klimato kaita 2008–2013 m., Europos Sąjunga suteikė dar 110 milijonų eurų su klimato kaita susijusių išteklių, kuriuos Komisija skiria nuo 2008 m. Visos mažose Ramiojo vandenyno salose įsikūrusios besivystančios valstybės gauna finansinę ir techninę paramą pagal ES Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso iniciatyvą. Ji teikiama tiesiogiai, pasitelkus šalies programas, arba netiesiogiai, pasitelkus Ramiojo vandenyno regiono programas.

ES parama Azijai

Europos Sąjunga įvairiais būdais remia Azijos šalių, įskaitant Filipinus, veiklą klimato srityje. Viena iš paramos priemonių – Europos Komisijos Azijos investicinė priemonė, pagal kurią jau rengiamasi vykdyti maždaug 3 milijardų eurų vertės klimatui palankius projektus ir kuri per artimiausius septynerius metus bus gerokai išplėsta. Kitos priemonės: įnašai į Azijos plėtros banką, parama ASEAN (remdamasi sukaupta patirtimi ES rengs naują jos 2014–2020 m. regioninę programą) ir Azijai skirta programa SWITCH, pagal kurią šiame regione remiama tausi gamyba ir vartojimas.

Daugiau informacijos

Klimato politikos generalinis direktoratas. Tarptautinis bendradarbiavimas

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard Twitter

https://twitter.com/CHedegaardEU

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg, tel. +32 2 298 72 78


Side Bar