Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. elokuuta 2013

EU auttaa Tyynenmeren aluetta torjumaan ilmastonmuutosta

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard aikoo osallistua vuotuiseen Tyynenmeren saarten foorumin kokoukseen, joka pidetään 3.–5. syyskuuta Majurolla, Marshallinsaarilla. Kokouksessa keskitytään tänä vuonna Tyynenmeren alueen toimiin ilmastonmuutokseen vastaamiseksi. Hedegaard käy myös Manilassa tapaamassa Filippiinien hallituksen edustajia ja Aasian kehityspankissa 6. syyskuuta.

Komissaari Hedegaard toteaa tavoitteenaan olevan, että Euroopan unioni ja Tyynenmeren alue toimisivat kumppaneina globaalin ilmastonmuutoksen saralla. ”Tyynenmeren alue voi luottaa ilmastoasioissa Euroopan yhteistyöhön ja määrätietoisuuteen. Me puolestaan luotamme Tyynenmeren alueen apuun pyrittäessä saamaan kaikki muutkin merkittävät taloudet mukaan tulevaan kunnianhimoiseen ilmastosopimusjärjestelmään, joka on määrä saada viimeistellyksi vuonna 2015. Aikaa ei ole hukattavana, jos haluamme välttää sen, että ilmastosta johtuvista tuhoisista katastrofeista tulee arkipäivää.”

Tyynenmeren saarten foorumi

Vuonna 1971 perustettu Tyynenmeren saarten foorumi on Tyynenmeren alueen tärkein poliittinen ja taloudellinen elin. Sen virallisena tehtävänä on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä, ja se toimii myös hallitustenvälisenä elimenä. Foorumissa on 16 jäsenvaltiota: 14 Tyynenmeren saarivaltiota sekä Australia ja Uusi-Seelanti.

Tyynenmeren saarten foorumin tämänvuotisen kokouksen teemana on ”Tyynenmeren vastaus ilmastonmuutokseen”.

Isäntämaa Marshallinsaaret toivoo, että kokouksessa annetaan "suunnannäyttäjän roolia ilmastoasioissa koskeva Majuron julistus”, jonka tarkoituksena on antaa uutta vauhtia ilmastonmuutoksen torjuntaan alueella. Tyynenmeren alueen johtajat ovat nimenneet ilmastonmuutoksen alueen suurimmaksi yksittäiseksi uhaksi. Alavat Tyynenmeren saaret ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamalle merenpinnan nousulle. Lisäksi Marshallinsaaret julisti keväällä pohjoisille saarilleen hätätilan ilmastonmuutoksen aiheuttaman kuivuuden vuoksi.

Tyynenmeren saarten foorumin viralliseen kokoukseen osallistumisen lisäksi komissaari Hedegaardilla on kahdenvälisiä tapaamisia useiden Tyynenmeren saarivaltioiden johtajien kanssa. Näissä tapaamisissa keskitytään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin alueella, kansainvälisten neuvottelujen edistämiseen kohti uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen valmistumista vuonna 2015 sekä ilmastonmuutoksen torjuntatoimien tehostamiseen vuoteen 2020 mennessä.

Filippiinit

Filippiinit on Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN) perustajajäsen. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa se kuuluu samanmielisten kehitysmaiden ryhmään.

Manilassa komissaari Hedegaardin ohjelmaan sisältyy tapaamiset presidentti Benigno Aquinon, Filippiinien ilmastonmuutoskomission edustajien ja Aasian kehityspankin johdon kanssa. Lisäksi hän lounastaa Filippiinien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Filippiinit on erityisen altis vakavammille ja usein esiintyville äärimmäisille sääilmiöille. Maailmanpankki on varoittanut, että ilmastonmuutoksesta on tulossa kehityksen jarru ja este köyhyyden poistamiselle eri puolilla maailmaa. Pankin tuoreessa raportissa ’Getting a grip on climate change in the Philippines’ todetaan, että Filippiinit on maailman kolmanneksi alttein maa säähän liittyville äärimmäisille ilmiöille ja merenpinnan nousulle.

EU:n tuki Tyynenmeren alueelle

EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurin kehitysavun antaja ja Tyynenmeren alueella toiseksi suurin Australian jälkeen. Komissio hallinnoi EU:n kehitysyhteistyötä Tyynenmeren AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtiot) sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa. Kyseessä on arviolta 750 miljoonaa euroa vuosina 2008–2013. EU:n tuella rahoitetaan sekä kahdenvälisiä avustusohjelmia että Tyynenmeren alueellisten järjestöjen hallinnoimia ohjelmia.

EU ja Tyynenmeren alue ovat pitkäaikaisia kumppaneita ja niillä on yhteisiä etuja ilmastonmuutosasioissa, meriympäristön suojelussa ja muissa maailmanlaajuisissa kysymyksissä. Ilmastonmuutosta koskeva yhteistyö on EU:n ja Tyynenmeren alueen kumppanuuden ydin. Sen jälkeen, kun EU ja Tyynenmeren saarten foorumi antoivat ilmastonmuutosta koskevan yhteisen julkilausuman vuonna 2008, EU:n ja Tyynenmeren alueen yhteistyö on lisääntynyt huomattavasti sekä poliittisesti että taloudellisesti. Komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viime vuonna vahvistama EU:n ja Tyynenmeren alueen uudistettu kehityskumppanuus tarjoaa puitteet yhteistyön ja koordinoinnin edistämiselle ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tyynenmeren AKT-maille kaudeksi 2008–2013 alunperin kohdennettujen, kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen tarkoitettujen resurssien lisäksi EU on asettanut saataville 110 miljoonan euron rahoituspaketin ilmastonmuutokseen liittyviä lisäresursseja, joihin komissio on sitoutunut vuodesta 2008. Kaikki Tyynenmeren pienet kehittyvät saarivaltiot saavat rahoitustukea ja teknistä tukea EU:n maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman (GCCA) aloitteesta joko suoraan maiden ohjelmien kautta tai välillisesti Tyynenmeren alueellisten ohjelmien kautta.

EU:n tuki Aasialle

EU tukee Aasian maiden, mm. Filippiinien, ilmastotoimia useita eri kanavia käyttäen. Niihin kuuluu Euroopan komission Aasian investointiväline (AIF), jossa on jo suunnitteilla noin 3 miljardin euron arvosta ilmastoystävällisiä hankkeita ja jota tullaan laajentamaan merkittävästi seuraavien seitsemän vuoden aikana. Lisäksi EU tukee Aasian kehityspankkia, ASEANia, jossa EU kehittää tähän mennessä saatuihin kokemuksiin pohjautuen uusia alueellisia ohjelmia vuosiksi 2014–2020, sekä SWITCH-Aasia-ohjelmaa, jolla tuetaan kestävää tuotantoa ja kulutusta alueella.

Lisätietoja

Ilmastotoimien pääosasto, ’Working with international partners’:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard Twitterissä:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar