Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. august 2013

Kliimameetmed: abi Vaikse ookeani piirkonna riikidele võitluseks kliimamuutusega

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard esindab Euroopa Liitu iga-aastasel Vaikse ookeani saarte foorumi (PIF) kohtumisel, mis toimub tänavu 3.–5. septembril Marshalli saartel Majuro linnas. Selleaastasel kohtumisel keskendutakse võitlusele kliimamuutuse tagajärgedega Vaikse ookeani piirkonnas. Samuti külastab volinik Hedegaard 6. septembril Manilat, et pidada läbirääkimisi Filipiinide valitsuse ja Aasia Arengupanga esindajatega.

„Minu eesmärk on suurendada ELi ja Vaikse ookeani piirkonna koostööd ülemaailmse kliimamuutuse tegevuskava edendamisel,” selgitas volinik Hedegaard. „Vaikse ookeani piirkonna riigid võivad olla kindlad, et EL ei loobu oma eesmärkidest ja teeb koostööd kliimamuutuste valdkonnas. Loodame, et Vaikse ookeani piirkonna riikide abiga suudame tulevase, 2015. aastal valmiva ulatusliku kliimameetmete kava täitmisse kaasata kõik majanduslikult olulised riigid,‟ lisas volinik. „Kui me ei soovi ulatuslike kliimakatastroofide muutumist tavapäraseks, ei ole meil aega kaotada.‟

Vaikse ookeani saarte foorum (PIF)

1971. aastal asutatud PIF on Vaikse ookeani piirkonna olulisim poliitika- ja majandusküsimustega tegelev institutsioon. PIF on ka valitsustevaheline organ ning tema ametlik eesmärk on tugevdada piirkondlikku koostööd ja integratsiooni. PIFi kuuluvad 16 riiki: 14 Vaikse ookeani riiki, Austraalia ja Uus-Meremaa.

Vaikse ookeani saarte foorumi 2013. aasta kohtumise teema on „Vaikse ookeani piirkonna toimetulek kliimamuutusega.”

Kohtumise korraldajana soovivad Marshalli saared panna aluse algatusele „Majuro deklaratsioon juhiosa võtmise kohta võitluses kliimamuutusega‟, mille eesmärk on hoogustada võitlust kliimamuutusega Vaikse ookeani piirkonnas. Piirkonna liidrid peavad kliimamuutust piirkonna peamiseks ohuks. Madalad Vaikse ookeani saared on eriti tundlikud kliimamuutusest tingitud meretasemetõusu ohu suhtes. Lisaks kuulutasid Marshalli saared sel kevadel põhjapoolses saarestikus välja eriolukorra seoses kliimamuutusest tingitud katastroofilise põuaga.

Volinik Hedegaard võtab osa PIFi ametlikust kohtumisest ja kohtub kahepoolselt ka mitme Vaikse ookeani saare liidriga. Kohtumistel keskendutakse kliimamuutuse mõjule Vaikse ookeani piirkonnas, samuti käsitletakse rahvusvahelisi läbirääkimisi, mille eesmärk on luua 2015. aastaks uus rahvusvaheline kliimakokkulepe ja tõhustada ülemaailmseid kliimameetmeid enne 2020. aastat.

Filipiinid

Filipiinid on Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) asutajaliige. Rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel kuuluvad Filipiinid rühma „Sarnaselt mõtlevad arengumaad‟.

Manilas kohtub volinik Hedegaard president Benigno Aquinoga, Filipiinide kliimamuutuse komisjoni esindajate ja Aasia Arengupanga juhatusega. Volinik Hedegaard kohtub lõunasöögil ka Filipiinide kodanikuühiskonna esindajatega.

Üha sagedasemad äärmuslikud ilmastikutingimused mõjutavad Filipiine väga suurel määral — Maailmapanga hoiatuse kohaselt aeglustab kliimamuutus üldist majandusarengut ja takistab vaesusega võitlemist kogu maailmas. Maailmapanga hiljutises aruandes „Kuidas Filipiinid saavad tulla toime kliimamuutusega” on juhitud tähelepanu sellele, et Filipiinid on äärmuslike ilmastikutingimuste ja meretaseme tõusu eest kõige vähem kaitstud riikide hulgas kolmas.

ELi toetus Vaikse ookeani piirkonnale

EL ja liikmesriigid on maailma suurimad arenguabi andjad, Vaikse ookeani piirkonnas jäävad nad alla vaid Austraaliale. Komisjoni hallatavat ELi arengukoostööd Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega rahastati ajavahemikul 2008–2013 hinnanguliselt 750 miljonit euroga. ELi abiga rahastatakse nii kahepoolseid abiprogramme kui ka piirkondlikke programme, mida haldavad Vaikse ookeani piirkonna organisatsioonid.

ELil ja Vaikse ookeani piirkonnal on kliimamuutuse, merede kaitse ja muude globaalsete küsimuste alal pikaajaline koostöökogemus ja kattuvad huvid. ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide koostöö keskmes on kliimamuutuse alane koostöö. 2008. aasta kliimamuutuse alase ühisdeklaratsiooni vastuvõtmisest saadik on ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide poliitiline ja finantskoostöö kliimamuutuse valdkonnas oluliselt laienenud. ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni poolt eelmisel aastal loodud ELi ja Vaikse ookeani piirkonna uuendatud arengupartnerlus moodustab sobiva raamistiku kliimamuutuse ohjeldamise alase koostöö koordineerimiseks ja edendamiseks.

Lisaks ELi esialgu eraldatud vahenditele Vaikse ookeani riikide arengu ja kliimamuutusega võitlemise toetamiseks aastatel 2008–2013 on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidele 2008. aastast saadik komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud ka täiendav 110 miljoni euro suurune kliimameetmete finantsabi pakett. Kõik Vaikse ookeani piirkonna väiksed arenevad saareriigid saavad kasutada ELi ülemaailmse kliimamuutuste liidu algatuse raames antavat toetust kas otse (riiklikud programmid) või kaudselt (Vaikse ookeani piirkondlikud programmid).

ELi toetus Aasiale

EL toetab Aasia riikide, sh Filipiinide kliimameetmeid eri kanalite kaudu. Nende hulka kuuluvad Euroopa Komisjoni Aasia investeerimisrahastu, kes on juba ette valmistanud mitu keskkonnahoiu projekti väärtuses üle kolme miljardi euro ja laiendab seda tegevust järgmise seitsme aasta jooksul veelgi, sissemaksed Aasia Arengupanka, toetus ASEANile, mille puhul EL toetub uue piirkondliku programmi (2014–2020) loomisel saadud kogemusele, ja programm „SWITCH-Asia‟, millega toetatakse säästvat tootmist ja tarbimist selles piirkonnas.

Lisateave

Kliimameetmete peadirektoraat, kes teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard Twitteris:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar