Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. august 2013

Klima: Stillehavsregionen får hjælp til at bekæmpe klimaændringerne

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, repræsenterer EU på det årlige møde i Stillehavsøernes Forum (PIF) i Majuro på Marshalløerne den 3.-5. september. Dette års møde fokuserer på klimaindsatsen i Stillehavsregionen. Hun besøger også Manila den 6. september, hvor hun mødes med repræsentanter for Filippinernes regering og Den Asiatiske Udviklingsbank.

Connie Hedegaard: "Jeg håber på at gøre EU og Stillehavsregionen til partnere i den globale klimaindsats. Stillehavsregionen kan regne med EU's samarbejde og engagement i klimaspørgsmål. Vi stoler på, at Stillehavsregionen kan hjælpe os med at få de andre store økonomier med i den kommende klimastrategi, der skal lægges på bordet i 2015. Der er ingen tid at spilde, hvis vi skal undgå, at altødelæggende klimakatastrofer går hen og bliver hverdagskost."

Stillehavsøernes Forum

Stillehavsøernes Forum (PIF) blev oprettet i 1971. Det er Stillehavsregionens vigtigste politiske og økonomiske institution. Forummets opgave er at styrke samarbejde og integration i regionen, og det fungerer også som et mellemnationalt organ. Det har 16 medlemslande: 14 Stillehavsøer plus Australien og New Zealand.

Dette års møde i Stillehavsøernes Forum har overskriften "Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge".

Som værtsland ønsker Marshalløerne, at mødet skal sætte skub i en "Majuroerklæring om klimalederskab", der kan give nyt liv til regionens kamp mod klimaændringerne. Stillehavsregionens ledere har udpeget klimaændringerne som den største enkeltstående trussel mod regionen. Lavtliggende Stillehavsøer er særligt sårbare over for den stigende vandstand, som klimaændringerne medfører. Her i foråret erklærede Marshalløerne desuden katastrofetilstand på de nordlige øer som følge af konsekvenserne af en tørke, som også tilskrives klimaændringerne.

Ud over at deltage i det officielle forum mødes Connie Hedegaard bilateralt med ledere fra en række Stillehavsøer. Disse møder vil fokusere på klimaændringernes konsekvenser for regionen samt på, hvordan man kan gøre fremskridt i de internationale forhandlinger om at få en ny international klimaaftale i stand i 2015 og optrappe den globale klimaindsats inden 2020.

Filippinerne

Filippinerne er stiftende medlem af Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN). I de internationale klimaforhandlinger tilhører landet en gruppe af ligesindede udviklingslande.

I Manila vil Connie Hedegaards program omfatte møder med præsident Benigno Aquino, repræsentanter for Filippinernes kommission for klimaændringer og Den Asiatiske Udviklingsbank. Hun har også et frokostmøde med repræsentanter for det filippinske civilsamfund.

Filippinerne er særligt sårbare over for mere alvorlige og hyppige ekstreme vejrforhold, og Verdensbanken har advaret om, hvordan klimaændringerne er ved at blive en hæmsko for udviklingen og en hindring for fattigdomsbekæmpelsen i hele verden. I sin nylige rapport med titlen "Getting a grip on climate change in the Philippines" påpeger Verdensbanken, at Filippinerne er den tredje mest sårbare nation i verden over for ekstreme vejrbegivenheder og stigende vandstand i havene.

EU's støtte til Stillehavsregionen

EU og dets medlemslande er den største donor på verdensplan og den næststørste donor i Stillehavsregionen efter Australien. EU's udviklingsbistand til AVS-landene (en gruppe stater fra Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og OLT (oversøiske lande og territorier), som Kommissionen forvalter, anslås til 750 millioner EUR for perioden 2008-2013. EU's støtte finansierer bilaterale bistandsprogrammer såvel som regionale programmer, der forvaltes af regionale Stillehavsorganisationer.

EU og Stillehavsregionen har et mangeårigt partnerskab og fælles interesser inden for klimaændringer, beskyttelse af havene og andre globale spørgsmål. Samarbejde om klimaændringer er et centralt element i partnerskabet. Siden EU og Stillehavsøernes Forum vedtog en fælles erklæring om klimaændringer i 2008, er samarbejdet om klimaændringer mellem EU og Stillehavslandene vokset betydeligt, både politisk og økonomisk. Med det nye udviklingspartnerskab mellem EU og Stillehavsregionen, som Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik lancerede sidste år, er rammen på plads til at skabe øget samarbejde og samordning i bekæmpelsen af klimaændringer.

Ud over de ressourcer til udviklingsbistand og klimaændringer, som oprindelig blev tildelt AVS-landene i Stillehavsregionen for perioden 2008-2013, har EU stillet en supplerende finanspakke på 110 millioner euro til rådighed, som Kommissionen siden 2008 har øremærket til at bekæmpe klimaændringer. Alle små udviklingsøstater i Stillehavet modtager økonomisk og teknisk bistand fra EU's globale klimaalliance (GCCA), enten direkte gennem landeprogrammer eller indirekte via regionale Stillehavsprogrammer.

EU's støtte til Asien

EU støtter klimaindsatsen i landene i Asien, herunder Filippinerne, gennem flere forskellige kanaler. De tæller bl.a. EU-Kommissionens investeringsfacilitet for Asien, der allerede har gang i klimaprojekter til en værdi af ca. 3 milliarder euro og vil blive stærkt udbygget i løbet af de kommende syv år, bidrag til Den Asiatiske Udviklingsbank, støtte til ASEAN, hvor EU vil bygge videre på de erfaringer, man har gjort i arbejdet med det nye regionale program 2014-2020, og programmet SWITCH-Asia, der støtter bæredygtig produktion og forbrug i regionen.

Yderligere oplysninger

Generaldirektoratet for Klimas samarbejde med internationale partnere:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

EU's klimakommissær Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard på Twitter:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar