Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. srpna 2013

Opatření v oblasti klimatu: Podpořit boj států Tichomoří proti změně klimatu

Evropská komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová bude zastupovat Evropskou unii na výročním zasedání Fóra tichomořských ostrovů (PIF), které se koná ve městě Majuro na Marshallových ostrovech ve dnech 3.–5. září. Hlavním tématem letošního zasedání je reakce států Tichomoří na problematiku změny klimatu. Komisařka Hedegaardová poté rovněž navštíví Manilu, kde se 6. září zúčastní rozhovorů s filipínskou vládou a Asijskou rozvojovou bankou.

Komisařka Hedegaardová uvedla: „Mým cílem je zajistit, aby se Evropská unie a tichomořský region staly partnery při prosazování celosvětových opatření v oblasti změny klimatu. Tichomořský region se může spolehnout na spolupráci s Evropou a na její odhodlání dosáhnout náročných cílů v oblasti klimatu. Počítáme s tím, že nám státy Tichomoří pomohou získat podporu všech ostatních velkých ekonomik pro nový ambiciózní klimatický režim, který by měl být připraven do roku 2015. Není času nazbyt: Musíme zabránit tomu, aby se ničivé katastrofy, jejichž příčinou jsou klimatické změny, staly běžnou součástí naší reality.“

Fórum tichomořských ostrovů (PIF)

Fórum bylo založeno v roce 1971 a je hlavní politickou a hospodářskou institucí tohoto regionu. Je oficiálně pověřeno posilováním regionální spolupráce a integrace a plní také funkci mezivládního orgánu. Sdružuje 16 členských států: 14 tichomořských ostrovních zemí, Austrálii a Nový Zéland.

Hlavním tématem letošního Fóra tichomořských ostrovů je koordinace odezvy tichomořských států na problémy, které způsobuje změna klimatu.

Marshallovy ostrovy jakožto hostitelská země chce na tomto zasedání vyhlásit „Majurskou deklaraci o vedoucím postavení v oblasti změny klimatu“, jejímž cílem je dát boji proti změně klimatu v regionu nový impuls. Vedoucí představitelé států Tichomoří považují změny klimatu za vůbec největší hrozbu pro jejich region. Vzhledem k nízké nadmořské výšce tichomořských ostrovů jsou tyto státy velmi ohroženy zvýšením hladiny moří, ke které v důsledku změny klimatu dochází. Kromě toho vyhlásily Marshallovy ostrovy letos na jaře výjimečný stav kvůli suchu, které v důsledku klimatických změn postihlo severní ostrovy tohoto státu.

Vedle účasti na formálním zasedání fóra povede komisařka Hedegaardová bilaterální rozhovory s několika vedoucími představiteli tichomořských států. Hovořit budou o dopadu klimatických změn na region, o pokroku v mezinárodních jednáních o nové mezinárodní dohodě o klimatu, která by měla být připravena do roku 2015, a o posílení celosvětových opatření v oblasti klimatu do roku 2020.

Filipíny

Filipíny jsou zakládajícím členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V mezinárodních jednáních o klimatu patří ke skupině rozvojových zemí LMDC (Like Minded Developing Countries).

Na programu návštěvy komisařky Hedegaardové v Manile bude setkání s filipínským prezidentem Benigno Aquinem, se zástupci filipínské komise pro změnu klimatu a s vedením Asijské rozvojové banky. Kromě toho se komisařka na pracovním obědě setká se zástupci filipínské občanské společnosti.

Filipíny obzvláště sužují vážné a časté projevy extrémního počasí. Světová banka varovala, že změny klimatu se stávají brzdou dalšího rozvoje a překážkou pro vymýcení chudoby na celém světě. Ve své nedávné zprávě „Getting a grip on climate change in the Philippines“ (Zvládnutí změny klimatu na Filipínách) poukazuje Světová banka na to, že Filipíny jsou z hlediska mimořádných klimatických událostí a zvyšování hladiny moří třetí nejzranitelnější zemí na světě.

Podpora EU určená Tichomoří

EU a její členské státy jsou největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě a v tichomořském regionu zaujímají druhé místo hned po Austrálii. Finanční prostředky EU vyčleněné na rozvojovou spolupráci s tichomořskými státy AKT (africké, karibské a tichomořské státy) a zámořskými zeměmi a územími, kterou řídí Komise, se v období 2008–2013 odhadují na 750 milionů eur. Podpora EU financuje jak bilaterální programy pomoci, tak i regionální programy, které spravují samy tichomořské regionální organizace.

EU a státy Tichomoří spolu již delší dobu spolupracují a mají společné zájmy, pokud jde o oblast klimatu, námořní ochrany a dalších globálních otázek. Právě spolupráce v oblasti změn klimatu je jádrem partnerství mezi EU a Tichomořím. Poté, co EU a Fórum tichomořských ostrovů přijaly v roce 2008 společné prohlášení o změně klimatu, se spolupráce mezi Unií a Tichomořím v této oblasti podstatně rozšířila, a to politicky i finančně. Obnovené rozvojové partnerství mezi EU a Tichomořím, které Komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v loňském roce vymezila, poskytuje rámec pro hlubší spolupráci a koordinaci v boji proti změně klimatu.

Vedle zdrojů pro rozvoj a opatření v oblasti klimatu, které byly původně vyčleněny na státy AKT v Tichomoří na období 2008–2013, uvolní EU finanční balíček ve výši 110 milionů eur na opatření v oblasti změny klimatu jako další zdroj financí doplňující prostředky, které Komise poskytla od roku 2008. Všechny malé ostrovní rozvojové státy v Tichomoří využívají finanční a technickou podporu poskytovanou Globální aliancí EU pro boj proti změně klimatu (GCCA), a to buď přímo prostřednictvím programů pro jednotlivé země, nebo nepřímo prostřednictvím regionálních programů pro Tichomoří.

Podpora EU určená Asii

Evropská unie podporuje opatření v oblasti klimatu, která přijímají asijské země, včetně Filipín, různými nástroji. Mezi ně patří například Investiční facilita pro Asii Evropské komise, která plánuje podpořit projekty šetrné ke klimatu v hodnotě zhruba 3 miliard eur a v příštích sedmi letech se významně rozšíří. Dalšími nástroji jsou příspěvky Asijské rozvojové bance, podpora sdružení ASEAN, kterou EU naváže na dosavadní zkušenosti při vyvíjení nového regionálního programu na období 20142020, či program SWITCH-Asia na podporu udržitelné výroby a spotřeby v tomto regionu.

Další informace

GŘ pro oblast klimatu – Spolupráce s mezinárodními partnery:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Evropská komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaardová na Twitteru:

https://twitter.com/CHedegaardEU

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar