Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 август 2013 г.

Действия по климата: помощ за Тихоокеанския район в борбата срещу изменението на климата

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор ще представлява Европейския съюз на годишната среща на Форума на тихоокеанските острови, която ще се състои от 3 до 5 септември в Маджуро, Маршалови острови. Основната тема на тазгодишната среща е отговорът на Тихоокеанския район на изменението на климата. Кони Хедегор също така ще посети Манила, където на 6 септември ще разговаря с представители на правителството и на Азиатската банка за развитие.

Комисар Хедегор заяви: Стремежът ми е Европейският съюз и Тихоокеанският район да бъдат партньори в изпълнението на глобалната програма в областта на изменението на климата. Тихоокеанският район може да разчита на сътрудничеството и решителността на Европа в тази сфера. Ние разчитаме на Тихоокеанския район да ни помогне да включим всички други големи икономики в усилията за окончателно приемане на амбициозен бъдещ режим в областта на климата през 2015 г. Нямаме време за губене, ако искаме да избегнем превръщането на опустошителни бедствия, дължащи се на климата, в нещо нормално“.

Форум на тихоокеанските острови

Основаният през 1971 г. Форум на тихоокеанските острови е важна институция в областта на политиката и икономиката в региона. Неговата официална задача е укрепване на регионалното сътрудничество и интеграция, а освен това той действа като междуправителствен орган. Форумът включва 16 държави: 14 тихоокеански островни държави плюс Австралия и Нова Зеландия.

Тазгодишната среща на Форума на тихоокеанските острови е под наслов „Подготовка на отговора на Тихоокеанския район на изменението на климата“.

Домакинът на срещата – Маршаловите острови – искат на нея да бъде приета „Декларация от Маджуро за лидерство в областта на климата“, която да даде нов импулс на борбата на региона срещу изменението на климата. Лидерите от Тихоокеанския район определиха изменението на климата като най-голямата заплаха за него. Ниско разположените тихоокеански острови са особено уязвими от покачване на морското равнище, причинено от изменението на климата. Освен това тази пролет Маршаловите острови обявиха бедствено положение в северната си част поради последиците от сушата, за която се смята, че се дължи на изменението на климата.

Освен че ще участва в официалната среща на Форума на тихоокеанските острови, комисар Хедегор ще има и двустранни срещи с представители на някои тихоокеански островни държави. На тях ще бъде обърнато внимание на последиците от изменението на климата в региона, както и на напредъка в международните преговори за сключване на ново международно споразумение за климата през 2015 г. и за ускоряване на глобалните действия по климата преди 2020 г.

Филипини

Филипините са член и един от основателите на Асоциацията на страните от югоизточна Азия (АСЕАН). В международните преговори за изменението на климата страната се числи към групата на развиващите се държави със сходна позиция.

В програмата на комисар Хедегор в Манила влизат срещи с президента Бениньо Акино, с представители на филипинската комисия по изменение на климата и с ръководството на Азиатската банка за развитие. Тя ще проведе и работен обяд с представители на гражданското общество във Филипините.

Филипините са особено уязвими от по-сурови и чести екстремни климатични условия. Световната банка предупреди, че изменението на климата се превръща в спирачка за развитието и препятствие за изкореняването на бедността по света. В наскоро публикувания доклад „Овладяване на изменението на климата във Филипините“ се изтъква, че страната заема трето място в света сред държавите, които са най-уязвими от екстремни климатични явления, дължащи се на метеорологичните условия, както и от покачване на морското равнище.

Помощ от ЕС за Тихоокеанския район

ЕС и неговите страни членки са най-големият донор в световен мащаб и на второ място в Тихоокеанския район след Австралия. Сътрудничеството за развитие на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и с отвъдморските страни и територии, ръководено от Комисията, възлиза според оценки на 750 млн. евро за периода 2008-2013 г. С помощта от ЕС се финансират двустранни програми за помощ, както и регионални програми, управлявани от тихоокеански регионални организации.

ЕС и Тихоокеанският район имат дългогодишно партньорство и общи интереси в областта на изменението на климата, опазването на океаните и по други глобални въпроси. Сътрудничеството в областта на изменението на климата е в центъра на партньорството между ЕС и страните от Тихоокеанския район. Откакто ЕС и Форумът на тихоокеанските острови приеха Съвместна декларация относно изменението на климата през 2008 г., сътрудничеството между Съюза и Тихоокеанския район постоянно се засилва – както в сферата на политиката, така и на финансите. Подновеното партньорство за развитие между ЕС и Тихоокеанския район, на което бе дадено начало миналата година от Комисията и от Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, осигурява условия за напредък на сътрудничеството и координация в борбата срещу изменението на климата.

В добавка към средствата за развитие и за борба с изменението на климата, предвидени първоначално за страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за периода 2008–2013 г., ЕС предостави финансов пакет от 110 млн. евро допълнителни средства във връзка с изменението на климата от началото на този период. Всички малки островни държави в Тихоокеанския район се ползват с финансова и техническа помощ по линия на инициативата на ЕС „Световен алианс за борба с изменението на климата“ (GCCA). Това става пряко — чрез програми на страните или непряко – чрез неговите реионални програми в Тихоокеанския район.

Помощ от ЕС за Азия

ЕС подкрепя действията на азиатските страни (включително Филипините) в областта на климата по няколко различни начина. Сред тях са Механизмът за инвестиции в Азия на Европейската комисия, в рамките на който вече са предвидени благоприятни за климата проекти на стойност около 3 млрд. евро и чиято дейност ще бъде значително разширена през следващите седем години; вноски в Азиатската банка за развитие; помощ за АСЕАН — в този случай ЕС ще се възползва от опита си към днешна дата в разработването на своите нови регионални програми за периода 2014-2020 г., както и програмата SWITCH-Asia в подкрепа на устойчивото производство и потребление в региона.

Допълнителна информация

ГД „Действия по климата“, Работа с международни партньори:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Европейски комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Кони Хедегор в Twitter:

https://twitter.com/CHedegaardEU

За контакти :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar