Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Aplinka. Dėl naujo Biocidų reglamento pagerės žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga

Dėl nuo rugsėjo 1 d. pradedamo taikyti naujojo Biocidinių produktų reglamento labai padidės sauga ir bus supaprastinta ES rinkoje naudojamų ir jai teikiamų biocidų autorizacijos tvarka. Biocidai yra cheminės medžiagos, naudojamos kenksmingiesiems organizmams, pavyzdžiui, parazitams ir mikrobams (t. y. pelėsiams ir bakterijoms), naikinti. Tai – vabzdžius atbaidančios medžiagos, dezinfekantai, pramoninės cheminės medžiagos, pavyzdžiui, nuo užsiteršimo saugantys dažai laivams ir medžiagų konservantai, ir kt.

Naujasis reglamentas yra svarbus žingsnis pirmyn vidaus rinkoje: suteikiama galimybė prašyti ES masto biocidinių produktų autorizacijos, todėl pramonė galės tiesiogiai teikti savo produktus visai ES rinkai. Numatoma, kad dėl šios supaprastintos ir veiksmingesnės produktų autorizacijos, dalijimosi duomenimis ir duomenų reikalavimų pramonė iš viso per 10 metų sutaupys 2,7 mlrd. EUR.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šis reglamentas – dar vienas žingsnis užtikrinant, kad visoje ES rinkai būtų tiekiami tik saugūs ir autorizuoti produktai. Dėl autorizacijos tvarkos supaprastinimo bendrovės gaus didelės ekonominės naudos, tuo pat metu bus užtikrinta aukšto lygio aplinkos apsauga piliečiams.“

Dėl naujųjų nuostatų taip pat sumažės bandymų su gyvūnais, nes taps privaloma dalytis duomenimis ir bus skatinama bandymus vykdyti lanksčiau ir labiau apgalvotai. Speciali IT priemonė (Biocidinių produktų registras), kuri šiuo metu naudojama paraiškoms teikti ir sprendimams registruoti, dabar bus naudojama ir visuomenei informuoti.

Naujasis reglamentas taip pat yra pirmas teisės aktas, į kurį įtraukta nauja Komisijos nanomedžiagų apibrėžtis.

Pagal šį naująjį reglamentą mokslinę ir techninę paramą Komisijai ir valstybėms narėms teiks Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA). Agentūra, be kita ko, atsakinga už nuomonių dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo teikimą ir biocidinių produktų Sąjungos autorizacijos liudijimus. Numatoma, kad bendras nuomonių, kurias pateiks ECHA, skaičius padidės nuo 80 (2014 m.) iki 300 (2020 m.).

Pagrindiniai faktai

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką buvo priimta 1998 m. Pagal šią direktyvą iki 2000 m. gegužės 14 d. valstybės narės turėjo perkelti taisykles į nacionalinę teisę. Biocidinių produktų direktyvos tikslas – suderinti Europos biocidinių produktų ir jų veikliųjų medžiagų rinką. Kartu ja siekiama užtikrinti aukštą žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

Naujasis Biocidinių produktų reglamentas (ES) Nr. 528/2012 buvo priimtas 2012 m. gegužės 22 d. ir taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Juo panaikinama ir pakeičiama ankstesnė direktyva.

Kad reglamentą būtų galima tinkamai taikyti, po jo priėmimo Europos Komisija patvirtino įvairias įgyvendinimo priemones.

Daugiau informacijos

Biocidams skirtas Komisijos interneto puslapis

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Biocidams skirtas ECHA interneto puslapis

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar