Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 30. kolovoza 2013.

Okoliš: nova Uredba o biocidnim proizvodima poboljšava zdravlje ljudi i zaštitu okoliša

Primjena nove Uredbe o biocidnim proizvodima od 1. rujna značajno će povećati sigurnost i pojednostavniti postupak odobrenja biocidnih proizvoda koji se koriste i stavljaju na tržište EU-a. Biocidni proizvodi su kemikalije koje se koriste za suzbijanje štetnih organizama kao što su štetočine i mikrobi (tj. plijesni i bakterije), uključujući odbojne tvari protiv kukaca (repelenti), dezinfekcijska sredstva i industrijske kemikalije poput boja protiv obrastanja za brodove i sredstava za zaštitu materijala.

Nova je Uredba važna prekretnica za unutarnje tržište jer nudi mogućnost podnošenja zahtijeva za odobrenje Unije za biocidne proizvode, što će industriji omogućiti izravno stavljanje proizvoda na čitavo tržište EU-a. Ukupna ušteda troškova za industriju koja će se postići navedenim pojednostavnjenim i učinkovitijim odobrenjem proizvoda, razmjenom podataka i zahtjevima za podacima, procijenjena je na 2,7 milijardi EUR za razdoblje od 10 godina.

Janez Potočnik, povjerenik za okoliš, izjavio je: „Ova je Uredba još jedan korak prema postizanju raspoloživosti samo sigurnih i odobrenih proizvoda u cijelom EU-u. Pojednostavnjenje postupka odobrenja pružit će značajnu gospodarsku korist poduzećima, pritom osiguravajući visoku razinu zaštite za građane.”

Obaveznom razmjenom podataka i poticanjem fleksibilnijeg i pametnijeg pristupa testiranju u okviru novih odredaba također se smanjuju testiranja na životinjama. Posebna računalna platforma (registar biocidnih proizvoda) koja se trenutačno koristi za podnošenje zahtjeva i evidentiranje odluka odsad će se koristiti i za širenje informacija javnosti.

Isto tako nova je Uredba prvi zakonodavni akt koji sadrži novu definiciju Komisije o nanomaterijalima.

Prema novoj Uredbi Europska agencija za kemikalije (ECHA) pružat će znanstvenu i tehničku potporu Komisiji i državama članicama. Zadaće agencije, između ostalog, podrazumijevaju donošenje mišljenja o odobrenju aktivnih tvari i davanje odobrenja Unije za biocidne proizvode. Očekuje se da će ukupni broj mišljenja koja donosi ECHA porasti s 80 u 2014. na 300 u 2020.

Pozadina

Direktiva 98/8/EC Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište donesena je 1998. Prema toj su Direktivi države članice morale prije 14. svibnja 2000. prenijeti pravila u svoja zakonodavstva. Direktivom o biocidnim proizvodima želi se uskladiti europsko tržište biocidnih proizvoda i njihovih aktivnih tvari. Osim toga, njome se želi osigurati visoka razina zaštite za ljude, životinje i okoliš.

Nova Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 donesena je 22. svibnja 2012., a primjenjuje se od 1. rujna 2013. Njome se stavlja izvan snage i zamjenjuje prethodna Direktiva.

Od donošenja Uredbe Europska komisija donijela je brojne provedbene mjere kako bi omogućila njezinu pravilnu primjenu.

Dodatne informacije:

Web-stranica Komisije o biocidima:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Web-stranica ECHA o biocidima:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar