Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

Strasbourg och Bryssel den 29 augusti 2013

Europeiska kulturarvsdagarna – 50 länder visar upp historiska byggnader och platser

Varje år i september anordnas de europeiska kulturarvsdagarna, som är ett gemensamt initiativ av EU-kommissionen och Europarådet. Miljontals människor i 50 länder kan då besöka historiska byggnader och kulturmiljöer som sällan visas för allmänheten. 2013 års kulturarvsdagar inleds officiellt i morgon den 30 augusti i Jerevan i Armenien, som just nu är ordförande i Europarådets ministerkommitté. En ny interaktiv webbplats öppnar samma dag. Där kan du se vilka platser som är öppna för allmänheten och få tips på särskilda evenemang i samband med kulturarvsdagarna.

Som vanligt är programmet späckat med en mängd spännande platser och evenemang som levandegör historien. I Nordirland uppmanas besökarna att föreställa sig att de utkämpar en strid på medeltiden där de ”känner svärdets och brynjans tyngd och det skramlande visiret”. ”Makt och ära” är temat i Nederländerna, där man får uppleva historien genom 400 år. Sveriges tema ”Människors mötesplatser” bjuder på en känslomässig resa till mötesplatser under århundradenas lopp, och i Schweiz tänds kulturlandskapet upp genom temat eld, ljus och energi.

– De europeiska kulturarvsdagarna är ett fantastiskt initiativ som människor i alla åldrar har glädje av, säger EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou. I år väntas över 20 miljoner vuxna och barn ta chansen att besöka platser som normalt är stängda för allmänheten. Det är ett utmärkt sätt att se till att vårt gemensamma europeiska arv värdesätts och skyddas för framtida generationer, samtidigt som det också gynnar den lokala ekonomin genom ökad turism.

– Att kulturarvsdagarna är så populära beror på att de drivs lokalt, av kommuner och regioner, framhåller Gabriella Battaini-Dragoni, vice generalsekreterare i Europarådet. Varje år blir samhällen i hela Europa del av en ”kulturfamilj” där vi uppmärksammar vårt gemensamma europeiska arv.

Bakgrund

Initiativet till Europeiska kulturarvsdagarna togs 1985, och har sedan 1999 anordnats som ett gemensamt initiativ mellan EU och Europarådet. De 50 länder som har undertecknat Europeiska kulturkonventionen deltar i kulturarvsdagarna, som pågår under en månads tid. Evenemangen lyfter fram färdigheter, traditioner, arkitektur och konst på ett lokalt plan, men initiativet vill också främja européernas förståelse för varandra.

Läs mer

Lista med evenemang

Europarådet: Europeiska kulturarvsdagarna

EU-kommissionen: Europeiska kulturarvsdagarna

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

{0>Council of Europe contacts:<}82{>Europarådets kontaktpersoner:<0}

{0>Madelena Grossmann (+33 0 3 88 41 22 03) - Manager, European Heritage Days Programme, Directorate General II – Democracy<}0{>Madelena Grossmann (+33 0 3 88 41 22 03) – Ansvarig för programmet för Europeiska kulturarvsdagarna, generaldirektorat II – demokrati<0}

{0>Giuseppe Zaffuto (+33 0 3 90 21 56 04) – Media Officer<}0{>Giuseppe Zaffuto (+33 0 3 90 21 56 04) – Medieansvarig<0}


Side Bar