Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

V Štrasburgu/Bruseli 29. augusta 2013

Dni európskeho dedičstva: 50 krajín ponúka voľný vstup na historické miesta

Počas septembra budú môcť milióny ľudí využiť voľný vstup na tisícky zriedkavo otvorených historických a kultúrnych miest v 50 krajinách v rámci každoročných Dní európskeho dedičstva, ktoré sú spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Rady Európy. Dni európskeho dedičstva 2013 sa oficiálne začínajú zajtra (30. augusta) v Jerevane, Arménsko, ktoré v súčasnosti predsedá Výboru ministrov Rady Európy. V ten istý deň začne fungovať nová interaktívna webová stránka poskytujúca podrobnosti o miestach, ktoré sú otvorené pre verejnosť, ako aj informácie o osobitných podujatiach, ktoré sa konajú v každej krajine v nadväznosti na Dni dedičstva.

Ako obvykle, aj tohtoročné Dni európskeho dedičstva prekypujú bohatou a širokou škálou fascinujúcich miest a podujatí, ktoré vdychujú život dejinám. Napríklad v Severnom Írsku budú návštevníci vyzvaní predstaviť si, že idú do stredovekej bitky, pričom „pocítia tiaž meča, váhu krúžkového pletiva a rinčanie priezoru na prilbe“. „Moc a sláva“ je námetom v Holandsku, kde budú môcť návštevníci zažiť 400 rokov histórie. Švédsko ponúkne námetom „Miesta stretnutí“ vzrušujúcu cestu k miestam, ktoré boli po stáročia miestami stretnutí a odchodov, zatiaľ čo Švajčiarsko osvetlí panorámu dedičstva prostredníctvom ohňa, svetla a energie.

Androulla Vassiliouová, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Dni európskeho dedičstva sú fantastickou iniciatívou, ktorú si môžu vychutnať ľudia všetkých vekových kategórií a úrovní vzdelania. Tohto roku očakávame, že vyše 20 miliónov dospelých a detí využije túto mimoriadnu príležitosť navštíviť miesta, ktoré sú obyčajne pre verejnosť zatvorené. Je to výborný spôsob ako zabezpečiť, aby sa naše spoločné európske dedičstvo cenilo a chránilo pre budúce generácie, a zároveň aby z neho mali osoh aj miestne komunity vďaka zvýšenému turistickému ruchu.“

Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy, dodala: „Úspech dní európskeho dedičstva pramení v úsilí vyvinutom na miestnej úrovni mestskými a regionálnymi komunitami. Komunity v celej Európe sa každoročne stávajú súčasťou „kultúrnej rodiny“  oslavujúcej naše nesmierne bohaté kultúrne dedičstvo.“

Súvislosti Dní európskeho dedičstva

Dni európskeho dedičstva, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1985, sa od roku 1999 organizujú ako spoločná iniciatíva Európskej komisie a Rady Európy. Dní európskeho dedičstva sa zúčastňuje 50 signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru. Kultúrne podujatia organizované počas celomesačnej oslavy sú ukážkou miestnych zručností a tradícií, architektúry a umenia, pričom zároveň slúžia na podporu vzájomného porozumenia medzi európskymi občanmi.

Ďalšie informácie

Zoznam podujatí

Rada Európy: Dni európskeho dedičstva

Európska komisia: Dni európskeho dedičstva

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujete Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258) Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Kontaktné osoby v Rade Európy:

Madelena Grossmann (+33 0 3 8841 2203) - manažérka, program Dní európskeho dedičstva, generálny sekretariát II – demokracia

Giuseppe Zaffuto (+33 0 3 9021 5604) – pracovník v oblasti médií


Side Bar