Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. kolovoza 2013.

Komisija odobrila plan Hrvatske za ulaganje 450 milijuna eura iz kohezijske politike EU-a za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta

Europska komisija danas je odobrila plan ulaganja Hrvatske za korištenje sredstava kohezijske politike EU-a u iznosu od 449,4 milijuna EUR koji su joj dodijeljeni 1. srpnja 2013. kada je pristupila EU-u.Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) koji su pripremila hrvatska nadležna tijela utvrđuje prioritete ulaganja za hrvatske regije u cilju ubrzanja gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta poticanjem konkurentnosti cijele zemlje. Strateški projekti s jasnim, unaprijed utvrđenim ciljevima koji se podudaraju s tim prioritetima moraju se brzo utvrditi kako bi se ovo vrijedno ulaganje najbolje iskoristilo prije isteka roka 2016. godine.

Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku i László Andor, povjerenik Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje pozdravili su pravovremeno podnošenje plana ulaganja i njegovo odobravanje.

Povjerenik Hahn tim je povodom izjavio: „Ovo je ključan prvi korak za Hrvatsku na putu prema konkurentnosti. Sredstva kohezijske politike moraju se ulagati gdje je najpotrebnije kako bi se ojačalo lokalno gospodarstvo, povećalo sudjelovanje na tržištu rada i kapitaliziralo prednosti zemlje, npr. u očuvanje i promicanje prirodnih resursa za poticanje turističke industrije i poslovnu podršku za pomoć napretku malih i srednjih poduzeća”.

Povjerenik Andor dodao je: „Europski socijalni fond ima ključnu ulogu u postizanju veće konkurentnosti i uspješnosti Europe jer pomaže poticanju naše najveće vrijednosti: naših ljudi, a posebice mladih ljudi. Nadam se da će Hrvatska moći u potpunosti iskoristiti prednost novih mogućnosti koje Socijalni fond nudi u rješavanju izazova zapošljavanja te obrazovnog i socijalnog uključivanja koji su prisutni u cijeloj zemlji”.

NSRO naglašava tri strateška cilja: jačanje gospodarske konkurentnosti; uspostavu optimalnih gospodarskih uvjeta za stvaranje radnih mjesta i zapošljavanje; i postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja. Njegovo donošenje utire put za provedbu strateških operativnih programa u područjima okoliša, prometa, regionalne konkurentnosti i ljudskih potencijala, s dodatnom podjelom na prioritete ulaganja i kriterije odabira projekata.

Ulaganja kohezijskog fonda (149,8 milijuna EUR) namijenjena su gospodarenju otpadom i otpadnim vodama, kao i poboljšanju opskrbe vodom. Europski fond za regionalni razvoj (228,4 milijuna EUR) uložit će se u podršku poslovanja malih i srednjih poduzeća, istraživanje i inovacije, zajedno s osnovnijim infrastrukturama kao što su željeznice i plovni putovi. Europski socijalni fond (60 milijuna EUR) poduprijet će stvaranje radnih mjesta i ulagati u projekte socijalnog uključivanja i obrazovanja.

Hrvatska se pridružuje trenutnom financijskom razdoblju kohezijske politike samo šest mjeseci prije njegovog kraja, što znači da se u skladu s pravilima EU-a svi projekti odabrani za ulaganja trebaju dovršiti do kraja 2016.

Očekuje se da će iskustvo koje je Hrvatska stekla u okviru prethodnih programa i projekata Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) olakšati učinkovito i pravovremeno upravljanje ulaganjima iz ovog prvog obroka financiranja u okviru kohezijske politike.

Više informacija:

Kohezijska politika u Hrvatskoj

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Hrvatskoj

Twitter:

@EU_Regional @JHahnEU

@EU_Social @LaszloAndorEU

Web-mjesto Johannesa Hahna

Web-mjesto Lászlóa Andora

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

{0>Contacts :<}0{>Kontakti:<0}

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar