Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 31 ianuarie 2013

Comisia adoptă un Plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul și lansează o consultare privind practicile comerciale neloiale

Comisia Europeană a adoptat astăzi un Plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul și o Carte verde privind practicile comerciale neloiale între întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare.

Serviciile cu amănuntul și cu ridicata reprezintă unul dintre sectoarele cele mai importante ale economiei UE și ar trebui să joace un rol important în stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă conform obiectivelor Strategiei Europa 2020. Acest sector reprezintă 11% din PIB-ul UE și 29% din IMM-urile europene și în cadrul acestuia lucrează aproape 33 de milioane de persoane, fiind oferite posibilități de angajare în muncă în special pentru tineri, femei și pentru persoanele cu un nivel al competențelor sau al calificărilor mai redus. Cu toate acestea, rămân o serie de obstacole care împiedică buna funcționare a aprovizionării transfrontaliere, accesul consumatorilor la servicii cu amănuntul transfrontaliere și intrarea pe piață a comercianților cu amănuntul.

Domnul Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Comercianții cu amănuntul joacă un rol important în a pune piața unică la dispoziția consumatorilor UE. Cu toate acestea, rămân bariere în calea creării unei piețe unice eficiente și competitive în domeniul comerțului cu amănuntul. Acest plan de acțiune stabilește o strategie de îmbunătățire a competitivității sectorului comerțului cu amănuntul și de consolidare a performanței economice, de mediu și sociale a sectorului.” Comisarul Barnier a adăugat: „Dorim, de asemenea, să ne asigurăm că există condiții echitabile pe piață. Practicile comerciale neloiale periclitează viabilitatea întreprinderilor și, din cauza lor, lanțul de aprovizionare cu amănuntul este ineficient. Consumatorilor ar trebui să li se ofere prețuri competitive, dar îmi doresc, de asemenea, ca furnizorii de produse pentru piața cu amănuntul să obțină prețuri echitabile pentru produsele lor.”

Acțiunile din cadrul Planului european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul se referă la cinci priorități esențiale:

  • mai multă putere pentru consumatori printr-o mai bună informare;

  • îmbunătățirea accesibilității la serviciile cu amănuntul prin promovarea unui schimb de bune practici între statele membre cu privire la planificarea comercială și spațială;

  • relații comerciale mai echitabile și mai durabile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare;

  • asigurarea unei legături mai bune între comerțul cu amănuntul și inovare;

  • crearea unui mediu de lucru mai bun, de exemplu printr-o mai bună corelare între nevoile angajatorilor și competențele personalului.

Comisia va înființa un Grup permanent privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul, care va contribui la elaborarea de noi obiective specifice pentru domeniile identificate, va monitoriza progresele obținute, va emite recomandări pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin a acțiunilor incluse în acest plan și, în cazul în care va fi necesar, va oferi consultanță Comisiei cu privire la noi acțiuni care ar putea fi propuse.

Una dintre principalele acțiuni întreprinse este o carte verde prin care se lansează o consultare privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare, care a fost adoptată simultan cu planul de acțiune. Consultarea, care va dura trei luni, va ajuta Comisia să evalueze amploarea practicilor comerciale neloiale și să strângă dovezi privind impactul acestora asupra economiei și a activităților transfrontaliere. Va examina eficacitatea cadrelor de autoreglementare și legislative instituite pentru a contracara aceste practici la nivel național și va analiza dacă aceste abordări divergente pot duce la o fragmentare a pieței unice. Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte opiniile ca răspuns la întrebările adresate în cadrul cărții verzi până la 30 aprilie 2013.

În cazul specific al practicilor comerciale neloiale în sectorul alimentar, a fost înființată, în 2010, în cadrul Forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, o platformă a experților privind practicile contractuale între întreprinderi, care prin activitatea sa să ofere o soluție la această problemă. Cu ocazia reuniunii Forumului la nivel înalt din decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1314), a fost anunțată o „dublă abordare” pentru soluționarea acestei probleme. Adoptarea Cărții verzi privind practicile comerciale neloiale între întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare are loc în paralel cu activitatea acestui forum, iar Comisia va lansa o evaluare a impactului care să analizeze mai multe opțiuni posibile pentru abordarea acestor aspecte, de la autoreglementare la legislație.

A se vedea, de asemenea, MEMO/13/47

Informații suplimentare

Barierele în calea unei piețe unice în sectorul comerțului cu amănuntul au fost identificate în raportul Comisiei „Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul” din iulie 2010 (a se vedea IP/10/885), în rezoluția Parlamentului European „O piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă” din iulie 2011 și în atelierele organizate de Comisie cu reprezentanți ai principalelor părți interesate în timpul elaborării planului de acțiune.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Persoane de contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar