Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 januari 2013

Commissie neemt Europees actieplan detailhandel aan en houdt raadpleging over oneerlijke handelspraktijken

De Europese Commissie heeft vandaag een Europees actieplan inzake de detailhandel en een groenboek over oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen aangenomen.

De sector van de detailhandels- en groothandelsdiensten is een van de belangrijkste sectoren in de economie van de EU en moet een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van groei en werkgelegenheid in het kader van de Europa 2020-strategie. De sector is goed voor 11% van het BBP van de EU, 29% van de Europese kmo's en bijna 33 miljoen banen, vooral voor jongeren, vrouwen en personen met lagere vaardigheidsniveaus of scholing. Er zijn echter nog een aantal belemmeringen die de vlotte werking van grensoverschrijdende toelevering, de toegang van consumenten tot grensoverschrijdende detailhandelsdiensten en de toegang tot de markt van detailhandelaren in de weg staan.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: “Detailhandelaren spelen een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de eengemaakte markt voor EU-consumenten. In de detailhandel blijven echter belemmeringen bestaan voor de totstandbrenging van een efficiënte en concurrerende eengemaakte markt. Dit actieplan bevat een strategie om het concurrentievermogen van de detailhandelssector te verbeteren en de prestaties van de sector op economisch, ecologisch en sociaal gebied te versterken". Voorts verklaarde de commissaris: "Wij willen ook fair play. Oneerlijke handelspraktijken brengen de levensvatbaarheid van ondernemingen in gevaar en maken de toeleveringsketen van de detailhandel inefficiënt. Consumenten zouden concurrerende prijzen moeten krijgen, maar ik wil ook dat de leveranciers van detailhandelaren eerlijke prijzen voor hun producten krijgen.”

De maatregelen in het Europees actieplan inzake detailhandel hebben betrekking op vijf belangrijke prioriteiten:

  • consumenten mondiger maken via betere voorlichting

  • de toegankelijkheid van detailhandelsdiensten verbeteren door de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten inzake commerciële en ruimtelijke planning te bevorderen

  • eerlijkere en duurzamere handelsbetrekkingen in de hele food en non-food toeleveringsketen

  • zorgen voor een betere koppeling tussen detailhandel en innovatie

  • een betere werkomgeving creëren, bijvoorbeeld door de behoeften van werkgevers en de vaardigheden van het personeel beter op elkaar af te stemmen.

De Commissie zal een permanente groep voor het concurrentievermogen van de detailhandel oprichten, die nadere specifieke doelstellingen zal helpen ontwikkelen voor de vermelde gebieden, zal toezien op de geboekte vooruitgang, aanbevelingen zal formuleren om ervoor te zorgen dat de maatregelen in dit plan volledig worden uitgevoerd en zo nodig de Commissie zal adviseren over aanvullende nieuwe maatregelen die zouden kunnen worden voorgesteld.

Een van de belangrijkste maatregelen is een groenboek waarmee een raadpleging wordt gestart over oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen, dat samen met het actieplan is aangenomen. De drie maanden durende raadpleging zal de Commissie helpen de omvang van oneerlijke handelspraktijken te beoordelen en bewijsmateriaal te verzamelen over de gevolgen ervan voor de economie en voor grensoverschrijdende activiteiten. Daarbij zal de doeltreffendheid van de zelfregulerings- en wetgevingskaders die zijn opgezet om deze praktijken op nationaal niveau aan te pakken, worden onderzocht en zal worden nagegaan of deze verschillende aanpak kan leiden tot de versnippering van de eengemaakte markt. Alle belanghebbenden wordt verzocht hun standpunten ten aanzien van de vragen uit het groenboek uiterlijk op 30 april 2013 in te dienen.

In het specifieke geval van oneerlijke handelspraktijken in de voedingssector werd in 2010 in het kader van het forum op hoog niveau over een beter functionerende voedselvoorzieningsketen een deskundigenplatform inzake contractuele praktijken tussen ondernemingen opgericht. Op de bijeenkomst van het forum op hoog niveau van december 2012 (zie IP/12/1314) werd een "tweesporen-benadering" aangekondigd om het probleem aan te pakken. Het aannemen van het groenboek over oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen verloopt parallel met de werkzaamheden van dit forum en de Commissie zal een effectbeoordeling initiëren waarin verscheidene mogelijke opties om deze kwesties aan te pakken, worden geanalyseerd, gaande van zelfregulering tot wetgeving.

Zie ook MEMO/13/47

Meer informatie

De belemmeringen voor een eengemaakte markt in de detailhandel werden vastgesteld in het verslag van de Commissie over het toezicht op de handels- en distributiemarkt van juli 2010 (zie IP/10/885), in de resolutie van het Europees Parlement "Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt " van juli 2011 en in de door de Commissie tijdens de voorbereiding van het actieplan georganiseerde workshops met vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar